Dějepis dejepis.okhelp.cz

Husité - 1420-1436

home »  ceska historie  »  1420 1436 Husite

Sponzorované odkazy


This test using data from F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

00:00:00 

Husité - 1420-1436 - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu. Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.

Jednoduchá verze testu

Těžká verze testu

Chyba
 
1)

Moravští táboři z Nedakonic zpustošili a vypálili jeden z nejbohatších moravských klášterů - Velehrad; pokus o dobytí Kyjova byl neúspěšný.

1423 leden
1432 27. listopadu
1421 polovina ledna
last  next  Top End
 
2)

Na sněmu táborského a sirotčího bratrstva v Táboře uzavřelo čtrnáct táborských měst dohodu "o jednotě v boji za společné zájmy a za všechny čtyři artikuly", nejen tedy za kalich (s tím se spokojila "lipanská koalice"). Uvnitř svazu existovaly však rozličné názory na taktiku a volbu prostředků; mluvčím svazu se stal Jan Roháč z Dubé.

1434 21. prosince
1433 16. ledna-8. dubna
1420 18. srpna
last  next  Top End
 
3)

Veřejné "hádání" radikálního husitského křídla se západočeskými katolíky na Žebráce; skončilo bez výsledku.

1427 září
1427 Vánoce
1420 červenec
last  next  Top End
 
4)

V Praze se sešel sjezd české šlechty, který stanovil podmínky, za nichž byla šlechta ochotna přijmout Zikmunda za českého krále; Zikmund měl vymoci na církvi povolení kalicha, měl zabránit tupení památky Jana Husa a Jeronýma Pražského.

1431 14. srpna
1427 květen
1419 začátek září
last  next  Top End
 
5)

Husitské poselstvo nabídlo českou korunu polskému králi Vladislavu II. Jagellonskému.

1427 Vánoce
1420 konec prosince
1420 1. listopadu
last  next  Top End
 
6)

Táborští kněží předložili pražským obcím 12 revolučních článků táborského programu s ultimativní výhrůžkou, že jejich vojsko opustí Prahu, nebudou-li jejich požadavky přijaty. Novoměstská obec jim vyšla vstříc, ale staroměstští konšelé váhali (čekali na stanovisko univerzitních mistrů). Tzv. články táborské byly reakcí husitských radikálů na čtyři pražské artikule.

1423 leden
1421 duben
1420 5. srpna
last  next  Top End
 
7)

Praha úplně obklíčena křižáckým vojskem vedeným uherským a římským králem Zikmundem (proniklo do Čech po známé slezské cestě přes Kladsko); křižáci ovládli strategicky důležité výšiny: Pražský hrad, Vyšehrad.

1424 7. ledna
1420 počátek července
1434 22.-29. srpna
last  next  Top End
 
8)

Na sněmu v Praze vyslechnuta zpráva poselstva, které jednalo se Zikmundem; bylo rozhodnuto vyslat delegaci na jihlavský sjezd.

1420 1.-8. července
1420 7. května
1436 29. února
last  next  Top End
 
9)

Husité se na své výpravě do Uher zmocnili Skalice, Trnavy, v druhé polovině roku měli své posádky i v Žilině a na několika okolních hradech. Uskutečnili také vpád do Rakous (přes Moravu).

1432 jaro
1420 1.-8. července
1429 konec května
last  next  Top End
 
10)

Basilejský sněm, řízený kardinálem Cesarinim, pozval husity k slyšení, při němž "sám Duch svatý bude uprostřed jako rozhodčí a soudce".

1420 3. dubna
1431 15. října
1421 duben
last  next  Top End
 
11)

V Čáslavi se sešel druhý sněm (svolaný z popudu Korybutoviče); účast odmítla katolická šlechta, dostavili se jen podobojí. Korybutovič slíbil respektovat čtyři artikuly.

1422 1. srpna
1436 14. srpna
1434 21. prosince
last  next  Top End
 
12)

Zemský správce Aleš z Riesenburka svolal do Prahy valný sněm (tzv. svatojánský) českých a moravských stavů, na němž bylo dohodnuto nabídnout císaři Zikmundovi českou korunu (bylo vysláno poselstvo do Řezna). Zástupci táborského a sirotčího bratrstva byli nuceni se vzdát obnovy polních vojsk i svých mandátů a museli přijmout důsledky krajského zřízení (zřízena instituce krajských hejtmanů). Sněm vyhlásil roční příměří v zemi.

1434 24. června-3. července
1434 6. května
1420 konec srpna

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 16,1739 sekundy
Dat:
2017-09-27 10:13:33 Nick: josé

 

jednoduchá verze používá data z:
wikipedia

jednoduchá verze je licence:
Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Sponzorované odkazy


 

Pranostiky - počasí
home »  ceska historie  »  1420 1436 Husite

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved