Dějepis dejepis.okhelp.cz

Husité - 1420-1436

home »  ceska historie  »  1420 1436 HusiteSponzorované odkazy

This test using data from F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

00:00:00 

Husité - 1420-1436 - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu. Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.

Jednoduchá verze testu

Těžká verze testu

Chyba
 
1)

Spanilá jízda husitů do Rakous, z Moravy do Horního Slezska a na Slovensko (na Spiš, dobyli Kežmarok, na Šariš a do Liptova).

1434 počátek března
1433 jaro
1432 prosinec
last  next  Top End
 
2)

Čeněk z Vartemberka vydal Hrad do rukou královského vojska a pokořil se Zikmundovi (přebíhal z jedné strany na druhou).

1420 26. července
1420 7. května
1422 5. února
last  next  Top End
 
3)

Počátek II. křížové výpravy; pět armád v pěti směrech (od Chebu Bavoři, od Freiburgu Míšenští, z Kladska Slezané a Lužičané, od Lávy Rakušané a z Moravy Zikmund s uherskými jezdci) mělo zaútočit na Prahu. Nekoordinovanost jednotlivých armád (společně šlo o mnohatisícové šiky ozbrojenců) způsobila fiasko celé výpravy.

1421 polovina srpna
1419 Vánoce
1420 1. března
last  next  Top End
 
4)

Sněm v Kutné Hoře prodloužil platnost působení prozatímní dvacetičlenné zemské vlády (zvolena na čáslavském sněmu) a vyslal nové poselstvo k litevskému velkoknížeti Vitoldovi. Poselstvo zadržel synovec opavského knížete Hanuš II. v Ratiboři a vydal je věrolomně králi Zikmundovi.

1421 30. června
1424 počátek října
1421 17. srpna-4. září
last  next  Top End
 
5)

Praha úplně obklíčena křižáckým vojskem vedeným uherským a římským králem Zikmundem (proniklo do Čech po známé slezské cestě přes Kladsko); křižáci ovládli strategicky důležité výšiny: Pražský hrad, Vyšehrad.

1431 25. listopadu
1420 počátek července
1420 25. března
last  next  Top End
 
6)

Pod plzeňskými městskými hradbami se utábořilo pět husitských vojsk s cílem vyhladovět město; docházelo ke konfliktům mezi oblehateli a okolím (ti působili značné škody celému okolí při shánění zásob). Narůstala touha po smíru s církví, po návratu k spořádaným poměrům v zemi. Celé obléhání bylo vysilující, neúspěšné a demoralizující.

1420 28. července
1424 7. ledna
1433 červenec-květen 1434
last  next  Top End
 
7)

Při obléhání hradu Rabí přišel Jan Žižka z Trocnova o druhé (pravé) oko.

1431 říjen
polovina června
1436 29. února
last  next  Top End
 
8)

Z popudu Želivského svolali pražané shromáždění obcí Starého i Nového Města, kde se konšelé zavázali vojensky hájit kalich; šlo o tzv. první husitský manifest.

1432 jaro
1420 3. dubna
1434 6. května
last  next  Top End
 
9)

Na jihlavském sněmu Království českého a Markrabství moravského došlo k dohodě husitů s basilejským koncilem a se Zikmundem; jihlavské náměstí se stalo před císařem svědkem slavnostního vyhlášení kompaktát. Ta ve své podstatě představovala uznání čtyř artikulů s dodatky a omezeními, které byly tak rozsáhlé, že z artikulů si podržel platnost jen článek o kalichu (a to i s omezením, takže neměl být například podáván dětem a kněz měl vždy upozornit, že i podjednou způsobou je přítomen Kristus). Přes tuto dohodu zůstávala nejasná i řada otázek liturgických a organizačních. V českých zemích však vznikl stav dvojí víry, jaký neměl obdoby v celém západokřesťanském světě - "kacíři" mohli svobodně vyznávat svou víru. Na sněmu tak došlo k završení zápasu husitů od basilejského slyšení v roce 1433.

1434 9. září
1431 květen
1436 5. června-5. července
last  next  Top End
 
10)

Další vojenská výprava (spanilá jízda) do Slezska a Horní Lužice. Všechny operace sledovaly zejména tyto cíle: 1. preventivním úderem ochromit přípravy nových protičeských aktivit; 2. šířit husitské myšlenky v zahraničí (kampaň manifestů, které se dostaly až do Francie, Anglie i Španělska); 3. získat nezbytné životní prostředky a zásoby (sůl a potraviny, olovo, střelný prach, kovy apod.).

1431 14. srpna
1420 24. prosince
1429 podzim
last  next  Top End
 
11)

První výprava českých husitů na Moravu; východočeské orebity i pražský svaz vedl Bedřich ze Strážnice a Bořek z Miletínka. Husité se zmocnili řady měst na střední Moravě, rozprášili vojsko olomouckého biskupa Jana XII. Železného a opavského knížete Přemka.

1424 11. října
1423 červen, červenec
1436 23. srpna

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 18,1550 sekundy
Dat:
2014-05-25 20:34:04 Nick: Vojta

 

jednoduchá verze používá data z:
wikipedia

jednoduchá verze je licence:
Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Sponzorované odkazy
 
home »  ceska historie  »  1420 1436 Husite

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


Přísloví pro tuto chvíli:  Co je v domě, není pro mě.
  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 dejepis.okhelp.cz All right reserved