Dějepis dejepis.okhelp.cz
  Stránky

Husité - 1420-1436

home »  ceska historie  »  1420 1436 Husite

Sponzorované odkazy


This test using data from F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

00:00:00 

Husité - 1420-1436 - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu. Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.

Jednoduchá verze testu

Těžká verze testu

Chyba
 
1)

Husitská šlechta se pokusila (za vedení Hynka z Koldštejna) o převrat v Praze; pražský lid tento pokus zmařil.

1434 9. září
1423 4. srpna
1427 září
last  next  Top End
 
2)

Vojenská výprava pražanů za velení Jana Želivského utrpěla u Mostu porážku od míšeňských žoldnéřů.

1422 5. února
1426 srpen-listopad
1421 6. srpna
last  next  Top End
 
3)

Na počátku válečného tažení spojených husitských vojsk na Moravu zemřel u Přibyslavi Jan Žižka z Trocnova; pochován byl v kostele sv. Ducha v Hradci Králové "při prvním pilíři v hlavní lodi po straně evangeliově". Později (snad) byly jeho ostatky přeneseny do kostela sv. Petra a Pavla v Čáslavi.

1427 prosinec
1424 11. října
1422 polovina března-polovina května
last  next  Top End
 
4)

Po několika předchozích menších šarvátkách se křižáci pokusili dobýt vrch Vítkov (později zvaný Žižkov); došlo zde k bitvě (nebo spíše bitce lokálního charakteru), husité pod vedením Jana Žižky z Trocnova útok odrazili a zvítězili.

1436 23. srpna
1420 14. července
1429 podzim
last  next  Top End
 
5)

Výprava českých husitů (už pod vedením Zikmunda Korybutoviče, hejtmana Jana Hvězdy z Vícemilic zvaného Bzdinka a Bohuslava ze Švamberka si říkali sirotci) dobyla při svém tažení na Moravu několik měst, klášterů a pevností na západní Moravě; během listopadu se husitské sbory vrátily zpět do Čech.

1420 14. července
1420 7. května
konec října-listopad
last  next  Top End
 
6)

Táboři a sirotci s podporou pražských i moravských oddílů a pod vedením Prokopa Holého vyrazili na spanilou jízdu ("rejsu") do Slezska; pravděpodobně chtěli obejít slezské pevnosti v pohraničí a oklamat protivníka, a proto prošli Moravou na jih, dobyli Uherský Brod, zamířili k Prešpurku (Bratislavě), odtud se obrátili na sever a povážskou cestou kolem Trnavy a zpět k Uherskému Brodu vstoupili Moravskou branou do Slezska. Využili momentu překvapení a jedno město za druhým se jim vzdávalo (Ostrava, Osoblaha, Hlohov, Střelín, pevnost Břeh). Na této cestě se k husitům přidala i vojska polská, vedená Dubkem Puchalou. Začátkem května stanuli husité před Vratislaví, od obléhání upustili a přes Kladsko se vrátili s bohatou kořistí zpět do vlasti.

1423 7. dubna
1428 leden-květen
1433 16. ledna-8. dubna
last  next  Top End
 
7)

Nedaleko Českého Brodu, u vesnice Lipany, došlo k rozhodující bitvě polních vojsk táborů a sirotků pod vedením Prokopa Holého (zvaného Velikého) s oddíly panské jednoty v čele s Divišem Bořkem z Miletínka; obě vojska byla vyzbrojená vozovou hradbou i podrobnou znalostí taktiky husitského boje (vojsko táborů čítalo 15-18 tisíc pěšáků, 700 jezdců, 400 vozů, panská jednota nasadila okolo 25 tisíc pěšáků, 1200 jezdců a asi 700 vozů). Početní převahou i lstí bylo radikální křídlo českého husitství poraženo, Prokop Holý i se svými hejtmany zahynul. Rozhodující politická moc v zemi se dostala do rukou panské jednoty. Šlo o vítězství Čechů nad Čechy! Táborský svaz se však udržel ještě několik let jako nábožensko-politický spolek se svými kněžími i hejtmany (zpočátku s Janem Roháčem z Dubé).

1434 30. května
1420 5. srpna
1432 27. listopadu
last  next  Top End
 
8)

Jiné oddíly husitů (pod vedením Jana Čapka ze Sán) pronikly přes Dolní Slezsko do Nové Marky a Pomoří proti řádu německých rytířů (k Baltu).

1421 30. června
1433 červen
1420 polovina června
last  next  Top End
 
9)

V Praze se konal svatovalentinský sněm, který zformuloval požadavky podobojích ve vztahu k Zikmundovi i církvi. S rozhodnutím souhlasilo deset táborských měst, Roháčův Tábor s dalšími třemi městy rozhodně odmítal Zikmundovo nástupnictví.

1421 11.-14. června
1420 1. listopadu
1435 březen
last  next  Top End
 
10)

Jan Želivský prosadil na Starém Městě pražském novou městskou radu.

1424 7. ledna
1420 18. srpna
1423 červen, červenec
last  next  Top End
 
11)

Při obléhání hradu Rabí přišel Jan Žižka z Trocnova o druhé (pravé) oko.

1423 červen, červenec
polovina června
1431 únor-květen
last  next  Top End
 
12)

Počátek II. křížové výpravy; pět armád v pěti směrech (od Chebu Bavoři, od Freiburgu Míšenští, z Kladska Slezané a Lužičané, od Lávy Rakušané a z Moravy Zikmund s uherskými jezdci) mělo zaútočit na Prahu. Nekoordinovanost jednotlivých armád (společně šlo o mnohatisícové šiky ozbrojenců) způsobila fiasko celé výpravy.

1421 polovina srpna
1420 18. srpna
1423 20. dubna

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 16,1739 sekundy
Dat:
2017-09-27 10:13:33 Nick: josé

 

jednoduchá verze používá data z:
wikipedia

jednoduchá verze je licence:
Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Sponzorované odkazy


 

Pranostiky - počasí
home »  ceska historie  »  1420 1436 Husite

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved