Dějepis dejepis.okhelp.cz

Husité - 1420-1436

home »  ceska historie  »  1420 1436 HusiteSponzorované odkazy

This test using data from F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

00:00:00 

Husité - 1420-1436 - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu. Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.

Jednoduchá verze testu

Těžká verze testu

Chyba
 
1)

Výprava českých husitů (už pod vedením Zikmunda Korybutoviče, hejtmana Jana Hvězdy z Vícemilic zvaného Bzdinka a Bohuslava ze Švamberka si říkali sirotci) dobyla při svém tažení na Moravu několik měst, klášterů a pevností na západní Moravě; během listopadu se husitské sbory vrátily zpět do Čech.

1430 léto
konec října-listopad
1421 3.-7. června
last  next  Top End
 
2)

Na Špitálském poli u Prahy (když se konšelé vzdali J. Žižkovi na milost a nemilost za přímluv kněze Jana Rokycany) bylo uzavřeno příměří; současně zde bylo rozhodnuto o velkém společném tažení husitů na Moravu pod Žižkovým velením proti Albrechtu II. Habsburskému.

1426 jaro
1429 podzim
1424 14. září
last  next  Top End
 
3)

Univerzitní mistr (od roku 1430) Jan Rokycana byl zvolen českým sněmem za společného pražského arcibiskupa katolíků i kališníků (od roku 1429 byl administrátorem utrakvistické církve); vedle něho byli zvoleni dva biskupové Martin Lupáč a Václav z Mýta. Volbu provedlo osm volitelů ze stavu světského a osm z duchovenstva; Zikmund ji potvrdil královským majestátem v červenci 1436 se slibem, že se vynasnaží o jejich uznání. V této funkci však Rokycana nebyl nikdy oficiálně papežem potvrzen.

1421 3.-7. června
1420 1. března
1435 21. října
last  next  Top End
 
4)

K poslednímu vojenskému pokusu křižáckých vojsk (V. křížové výpravy) o vítězství nad husity došlo u Domažlic. Husitské vojsko (táboři, sirotci, pražané i jednotky Zikmunda Korybutoviče) pod vedením Prokopa Holého přitáhlo k městu a křižáci (dříve než se utkali se sjednocenými husitskými vojsky) se rozutekli při blížícím se chorálu písně Ktož jsú boží bojovníci. Politickým výsledkem bitvy bylo pozvání husitů na jednání basilejského koncilu.

1431 14. srpna
1421 počátek ledna
1433 červen-červenec
last  next  Top End
 
5)

U Ústí nad Labem (v místě Na běhání) došlo k jediné bitvě III. křížové výpravy proti husitům; jádro křižáků tvořili Sasové, Míšenští, bojovníci z Durynska i Lužice. Pod vedením Prokopa Holého proti nim vytáhla spojená táborská i sirotčí vojska, k nimž se připojilo i vojsko pražské vedené Zikmundem Korybutovičem. Naposledy zde křižáci vsadili na útok klasické těžkooděné jízdy.

1432 prosinec
1424 7. června
1426 16. června
last  next  Top End
 
6)

Pod vedením Prokopa Holého byla podniknuta s velkou armádou (na 40 tisíc pěších, 3500 jezdců a 2500 vozů) spanilá jízda do Saska a Bavorska; husité táhli nejdříve k Lipsku, kde se rozdělili do pěti sborů, jež začaly samostatně operovat na německém území. Husité snadno dobývali jedno město za druhým (celkem jim padlo do rukou přes 40 měst v Sasku, ve Francích a v Horní Falci).

1421 jaro
1429 Vánoce-konec února 1430
1421 17. srpna-4. září
last  next  Top End
 
7)

Táborské vojenské jednotky podnikly řadu výpadů do okolí (Vožice, Sedlec, Milevsko, Písek, Prachatice, Nepomuk, Rabí).

1423 24. června
1421 30. června
1420 polovina dubna
last  next  Top End
 
8)

Na pomoc Praze vyrazili táboři (čtyři polní obce), dostavily se i ozbrojené síly ze severozápadních Čech, z okolí Žatce, Loun a Slaného, přišli "orebité" z východních Čech v čele s vůdcem, knězem Ambrožem.

1425 25. listopadu
1434 22.-29. srpna
1420 konec května
last  next  Top End
 
9)

V Brně zasedal sněm Moravanů, na němž nebyl přijat jednoznačný závěr k výsledkům čáslavského sněmu; došlo k prohloubení propasti mezi Zikmundem a moravskými husity (velká část Moravy zůstala věrná Zikmundovi).

1422 konec dubna
1432 8.-18. května
1421 11.-14. června
last  next  Top End
 
10)

V Praze zemřel náboženský reformátor Jakoubek ze Stříbra, který zavedl roku 1414 spolu s Mikulášem z Drážďan (a po písemné poradě s Husem, tehdy již v Kostnici) přijímání podobojí (latinsky sub utraque specie, odtud utrakvisté, resp. kališníci).

1420 konec srpna
1429 10. srpna
1426 leden
last  next  Top End
 
11)

V poli u Vršovic u Prahy byl sjednán smír mezi táborským a sirotčím svazem na jedné straně a Prahou na straně druhé; to umožnilo zorganizovat novou společnou výpravu na Moravu (pod vedením Korybutoviče).

1421 11.-14. června
1425 17. října
1432 prosinec
last  next  Top End
 
12)

S pomocí zrady se král Zikmund zmocnil Kutné Hory, avšak mistrným manévrem již 6. ledna 1422 Žižka znovu obsadil město. V dalších dnech (7. a 8. ledna) byli poraženi Uhři u Haber a u Německého Brodu.

1421 22. prosince
1421 30. června
1429 4.-9. dubna

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 16,1739 sekundy
Dat:
2017-09-27 10:13:33 Nick: josé

 

jednoduchá verze používá data z:
wikipedia

jednoduchá verze je licence:
Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí
home »  ceska historie  »  1420 1436 Husite

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 dejepis.okhelp.cz All right reserved