Dějepis dejepis.okhelp.cz Scroll down Scroll Up
  Stránky

Husité - 1420-1436

home »  ceska historie  »  1420 1436 Husite

Sponzorované odkazy


This test using data from F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

00:00:00 

Husité - 1420-1436 - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu. Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.

Jednoduchá verze testu

Těžká verze testu

Chyba
 
1)

Jan Žižka nechal vojensky zlikvidovat táborské pikarty (adamity), když předtím potlačil vzpouru pikartů ve vlastním vojsku. Na Klokotech u Tábora bylo na 60 předáků chudiny se zajatým knězem Petrem Kánišem upáleno. Druhý vůdce, Martin Húska, byl na cestě na Moravu zajat a 21. srpna v Roudnici upálen v sudu na náměstí.

1421 duben
1432 jaro
1423 1. října
last  next  Top End
 
2)

Do Brna (obsazeného uherským vojskem) svolal král Zikmund sněm, na němž (až na výjimky) se moravská husitská šlechta zřekla čtyř artikulů a přijala Zikmunda za krále. Současně zde byl uzavřen protihusitský landfrýd. Morava se jako celek zřekla husitství (koncem roku byla okupována uherským a rakouským vojskem).

1433 11. listopadu-22. prosince
1421 17. listopadu
konec října-listopad
last  next  Top End
 
3)

Nedaleko Českého Brodu, u vesnice Lipany, došlo k rozhodující bitvě polních vojsk táborů a sirotků pod vedením Prokopa Holého (zvaného Velikého) s oddíly panské jednoty v čele s Divišem Bořkem z Miletínka; obě vojska byla vyzbrojená vozovou hradbou i podrobnou znalostí taktiky husitského boje (vojsko táborů čítalo 15-18 tisíc pěšáků, 700 jezdců, 400 vozů, panská jednota nasadila okolo 25 tisíc pěšáků, 1200 jezdců a asi 700 vozů). Početní převahou i lstí bylo radikální křídlo českého husitství poraženo, Prokop Holý i se svými hejtmany zahynul. Rozhodující politická moc v zemi se dostala do rukou panské jednoty. Šlo o vítězství Čechů nad Čechy! Táborský svaz se však udržel ještě několik let jako nábožensko-politický spolek se svými kněžími i hejtmany (zpočátku s Janem Roháčem z Dubé).

1435 květen-červenec
1424 7. června
1434 30. května
last  next  Top End
 
4)

Spanilá jízda husitů do Horní Lužice.

polovina června
1427 září
1431 únor-květen
last  next  Top End
 
5)

Venkovské houfy pod vedením Jana Žižky a Břeňka Švihovského opustily Prahu (nesouhlasily s příměřím mezi Prahou a králem Zikmundem) a zamířily do Plzně ("města slunce"), jež se měla stát centrem husitského hnutí. Žižkovy houfy zaznamenaly vítězství u Nekměře (severozápadně od Plzně) nad královským vojskem; poprvé zde využito zpevněných selských povozů - vozové hradby.

1421 30. června
1419 Vánoce
1419 listopad, prosinec
last  next  Top End
 
6)

Na svátek sv. Ludmily (10. listopadu) mělo dojít v Praze k sjednocení (sbratření) všech přívrženců kalicha; do Prahy se hrnuli poutníci ze všech končin země. Na jejich cestě docházelo ke srážkám s katolickým panstvem (k první ozbrojené srážce došlo 4. listopadu u Živohoště blízko Prahy). V samotné Praze opanovali husité pod vedením Mikuláše z Husi Malou Stranu (v bojích se vyznamenal Jan Žižka, trvaly deset dnů). Královna Žofie opustila Hrad. Obě nepřátelské strany uzavřely 13. listopadu příměří do jara 1420.

1421 22. prosince
1419 počátek listopadu
1420 polovina května
last  next  Top End
 
7)

Vítězství Žižkova vojska nad královskými spojenci u České Skalice.

1421 6. srpna
1420 17. března
1424 7. ledna
last  next  Top End
 
8)

V Brně se sešel zemský sněm, na němž se objevil Zikmund Lucemburský; Moravané včetně husitů jej přijali za pána země a složili mu sliby poslušnosti. Zikmund se stal markrabětem, zemským hejtmanem byl jmenován Jindřich Plumlovský z Kravař. Na jednání se dostavila i delegace českých husitů, která mu nabídla českou korunu za podmínky, že povolí přijímání podobojí. To Zikmund odmítl, jednání ztroskotalo. V Brně se Zikmund setkal také s olomouckým biskupem Janem XII. Železným (úřad zastával od roku 1418, předtím byl litomyšlským biskupem) a opavským vévodou Přemkem; potvrdil jim jejich léna a uzavřel s nimi spojenectví.

1420 28. července
1419 Vánoce
1433 podzim
last  next  Top End
 
9)

Polský král Vladislav II. Jagellonský, litevský velkokníže Vitold a král Zikmund uzavřeli spojeneckou úmluvu; Vitold odvolal synovce Zikmunda Korybutoviče z Čech.

1420 září
1422 konec dubna
1423 leden
last  next  Top End
 
10)

Moravané (včetně panských stoupenců kalicha) uzavřeli v Brně landfrýd s Albrechtem II. Habsburským, přijali ho za svého pána a on jim potvrdil privilegia; smlouvu pečetil i olomoucký biskup Konrád ze Zvole a opavský vévoda Václav.

1434 9. září
1419 počátek listopadu
1420 3. dubna
last  next  Top End
 
11)

Na Křížkách (jižně od Prahy) se konal velký tábor venkovského lidu, na němž český radikální kněz Václav Koranda vyhlásil svůj radikální husitský program zřízení božího státu a volbu vlastního biskupa; všem účastníkům pouti radil, aby vzali do rukou "místo hole poutnické meč". V Plzni založil "město slunce".

1427 prosinec
1419 30. září
1433 červen-červenec
last  next  Top End
 
12)

Patnáctičlenné husitské poselstvo v čele s Prokopem Holým se vydalo na cestu do Basileje.

1432 prosinec
1432 10. února
1430-1433

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 16,1739 sekundy
Dat:
2017-09-27 10:13:33 Nick: josé

 

jednoduchá verze používá data z:
wikipedia

jednoduchá verze je licence:
Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Pranostiky - počasíKONEC MOJE IP VYPISY

home »  ceska historie  »  1420 1436 Husite

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved