Dějepis dejepis.okhelp.cz

Hrad Buchlov

home »  ceska historie  »  hrady zamky  »  buchlov

Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Hrad Buchlov - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Buchlov hrad
Buchlov je královský hrad stojící na jednom z nejvyšších vrcholků ______
Vizovických vrchů
Chřibů
Bílých Karpat
last  next  Top End
 
2)Buchlov hrad
Nachází se v nadmořské výšce ______ metrů
909
510
806
last  next  Top End
 
3)Buchlov hrad
Doba stavby tohoto hradu se odhaduje na 1. polovinu ___ . století.
13
9
12
last  next  Top End
 
4)Buchlov hrad
Hrad byl také správním střediskem. K této správě náležela i královská soudní pravomoc, tzv. ______ právo.
lovecké
stanné
hrdelní
last  next  Top End
 
5)Buchlov hrad
Ze stavebně-historického hlediska se Buchlov řadí do přechodného ______ období.
renesančně-manýristického
goticko-renesančního
románsko-gotického
last  next  Top End
 
6)Buchlov hrad
Přestože byl Buchlov neustále v majetku krále, byl ______
pronajímán uherským šlechticům
často dáván do zástavy bohatým moravským rodům - věřitelům krále
opuštěný a prázdný
last  next  Top End
 
7)Buchlov hrad
V roce ______ přestal být Buchlov majetkem krále. Král Vladislav II. Jagellonský jej daroval Arklebu Trnavskému z Boskovic za jeho významné služby proti Turkům.
1511
1474
1412
last  next  Top End
 
8)Buchlov hrad
Arkleb hrad prodává roku 1520 ______ , kteří jej drží až do roku 1544.
pánům ze Zástřizel
Žerotínům
Petřvaldům
last  next  Top End
 
9)Buchlov hrad
Od nich koupil panství Jan Ždánský ze ______ , jehož rod zde pobýval více než jedno století.
Střílek
Zástřizel
Ždánic
last  next  Top End
 
10)Buchlov hrad
Za Zástřizlů proběhly největší stavební úpravy, a to již v duchu ______ .
baroka
rokoka
renesance
last  next  Top End
 
11)Buchlov hrad
Celý horní hrad byl přestavěn ______ .
k hospodářským účelům
k reprezentačním a obytným účelům
k obranným účelům
last  next  Top End
 
12)Buchlov hrad
Poslední stavební úpravy proběhly, když hrad vlastnili pánové z ______ (1644 - 1800).
Tovačova
Petřvaldu
Kounic
last  next  Top End
 
13)Buchlov hrad
V důsledku blížícího se nového tureckého nebezpečí bylo opevnění hradu rozšířeno ještě o současné první nádvoří s věžovou bránou a bastionem. Co je to bastion?
část opevnění vystupující mimo samotnou hradbu
věž kruhovitého půdorysu určená k obranným účelům
vstupní brána se střílnami
last  next  Top End
 
14)Buchlov hrad
Od roku 1751 zůstal Buchlov trvale neobydlen, avšak zásluhou posledních majitelů, hrabat ______ z Uherčic, nechátral.
Lichtenštejnů
Kuenburků
Berchtoldů
last  next  Top End
 
15)Buchlov hrad
Jak se nazývají další dva nedaleké hrady vzdálené zhruba 4 a 7 km západním směrem?
Sirotčí hrad a Děvíčky
Vranov a Veveří
Střílky a Cimburk
last  next  Top End
 
16)Buchlov hrad
Tento rod, zejména osvícení badatelé dr. Bedřich a jeho nevlastní starší bratr dr. Leopold I., soustředili do jeho prostor ______ .
rozsáhlé obrazárny
vojenskou nemocnici
rozsáhlé přírodovědecké sbírky

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 28,5079 sekundy
Dat:
2017-10-26 01:06:02 Nick: josé

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí
home »  ceska historie  »  hrady zamky  »  buchlov

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved