Dějepis dejepis.okhelp.cz Scroll down Scroll Up
  Stránky

Čeští panovníci do roku 1400 dle popisu

home »  ceska historie  »  panovnici a prezidenti


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Čeští panovníci do roku 1400 dle popisu - podle popisu určete jméno vládce.
Chyba
 
1)
Syn Václava I., český král (korunován 1261). Také vévoda rakouský, štýrský, korutanský a kraňský. Byl jedním z nejmocnějších panovníků Evropy, podcenil ale vývoj v římskoněmecké říše a politiku papežské kurie.
Přemysl Otakar II.(pátý český král)
Václav III.(sedmý český král)
Václav II.(šestý český král)
last  next  Top End
 
2)
Podruhé na trůně jako třetí český král (korunován 1203). Postupně si nechal potvrdit královskou hodnost od obou římských králů i od papeže. Dědičný královský titul zaručila Zlatá bula sicilská (1212).
Přemysl Otakar I.(již, jako třetí český král)
Václav I.(čtvrtý český král)
Přemysl Otakar II.(pátý český král)
last  next  Top End
 
3)
Syn Karla IV. Také římský král. Českým králem byl korunován už ve dvou letech. Syna neměl, a tak byl jeho dědicem jeho bratr Zikmund.
Václav IV.
Václav III.
Zikmund Lucemburský
last  next  Top End
 
4)
Podruhé na trůně, roku 1003 byl Boleslavem Chrabrým znovu dosazen. Nařídil vraždění Vršovců to vyvolalo povstání. Boleslav Chrabrý povolal svého chráněnce do Polska, oslepil jej a uvěznil.
Boleslav II.
Boleslav III.
Jaromír
last  next  Top End
 
5)
Syn Jana Lucemburského. Také římský císař. S jeho jménem je spojen největší politický i kulturní rozkvět českých zemí.
Václav IV.
Zikmund Lucemburský
Karel IV.
last  next  Top End
 
6)
Syn Břetislava I. Na knížecí stolec usedl 20. ledna 1092. Jeho panování poznamenala jediná událost, když se pokusil opět spojit pražské a olomoucké biskupství.
Konrád I. Brněnský
Břetislav II.
Bořivoj II.
last  next  Top End
 
7)
Syn Bořivoje I., bratr Spytihněva I. - † 13. únor 921
Vratislav I.
Svatý Václav
Boleslav I.
last  next  Top End
 
8)
Byl manžel Anny Přemyslovny, sestry Václava III. Měsíc po jeho volbě za krále se ale objevila vojska Rudolfa, syna římského krále Albrechta I., a ON i s Annou uprchli. Jeho otcem byl Menhard II.
Konrád I. Brněnský
Jan Lucemburský
Jindřich Korutanský
last  next  Top End
 
9)
Syn xxx II. Znojemského. Po smrti Bedřicha nastoupil na knížecí stolec podle knínských úmluv. Čechy a Morava se tak spojily do jednoho státního celku, protože kníže rezignoval na titul markraběte moravského.
Václav II.(kníže)
Konrád II. Ota
Přemysl Otakar I.
last  next  Top End
 
10)
Zakladatel dynastie Přemyslovců, podle Kosmase syn bájného Hostivíta, snad syn velkomoravského Rostislava. První historicky doložený panovník Čech.
Bořivoj I.
Vratislav I.
Spytihněv I.
last  next  Top End
 
11)
Český král. Pocházel z dvojčat (sestra Anna zemřela v útlém věku). Přeživšími sourozenci byli (druhá) Anna Přemyslovna, Eliška Přemyslovna, Markéta Přemyslovna a nevlastní sestra Anežka. V letech 1301-1304 byl uherským králem, jako Ladislav V. Po smrti otce se snažil udržet unii s Polskem, byl ale zavražděn. Skončilo tím tak více než 400 let dlouhé období vlády Přemyslovců v Čechách.
Přemysl Otakar II.
Václav III.(sedmý český král)
Václav IV.
last  next  Top End
 
12)
Prvním historicky známý moravský vládce, zakladatel dynastie Mojmírovců. Vláda přibližně v letech 830?–846.
Mojmír I.
Rostislav
Svatopluk I.
last  next  Top End
 
13)
Piastovec, polský kníže. Syn polského knížete Měška I. a Přemyslovny Doubravky, dcery Boleslava I. Na jaře 1003 vpadl do Čech, které ovládal do podzimu 1004.
Jaromír
Boleslav Chrabrý
Oldřich
last  next  Top End
 
14)
Syn Vladislava II., který mu roku 1172 předal podle principu primogenitury vládu. Dosud ovšem platilo nástupnické právo seniorátu. O knížecí hodnost se tak hlásili synové Soběslava I.
Soběslav II.
Bořivoj II
Bedřich
last  next  Top End
 
15)
Roku 1193 propůjčil císař hodnost českého knížete. Přemysl I. proti němu táhl s vojskem. V rozhodující chvíli se však od něho odvrátila šlechta. Zemřel 15. června 1197 v Chebu.
Václav II.
Jindřich Břetislav
Vladislav Jindřich
last  next  Top End
 
16)
Syn Soběslava I. Po smrti Konráda Oty se zmocnil Prahy a Čech. Proti němu ale vystoupil pražský biskup Jindřich Břetislav a vymohl u císaře Jindřicha VI., aby udělil Čechy v léno Přemyslu Otakarovi I.
Bedřich
Václav II.(kníže)
Jindřich Břetislav
last  next  Top End
 
17)
Syn Vratislava I., bratr Svatého Václava. je považován za skutečného zakladatele české státnosti: ražba mince, hradská soustava, územní expanze – severní část Moravy, Horní Slezsko, Krakovsko a Červené hrady (Halič) – a centralizace.
Boleslav II.
Boleslav I.
Boleslav III.
last  next  Top End
 
18)
Synovec Mojmíra I.. V roce 846, pravděpodobně po Mojmírově smrti, byl na velkomoravský stolec dosazen Ludvíkem Němcem, panovníkem východofranské říše.
Svatopluk I.
Rostislav
Mojmír II.
last  next  Top End
 
19)
Syn Přemysla II., český král (korunován 1297). Také polský král (korunován roku 1300). Pro syna získal i uherský trůn.
Václav III.(sedmý český král)
Karel IV.
Václav II.(šestý český král)
last  next  Top End
 
20)
Syn Břetislava I. Od roku 1085 byl prvním českým králem, přičemž mu nedědičný titul propůjčil císař Jindřich IV. Byl také titulárním polským králem v letech 1085–1092.
Konrád I. Brněnský
Břetislav II.
Vratislav II.
last  next  Top End
 
21)
Syn Vladislava II. Titul si nárokoval i jeho starší bratr Přemysl I. Aby zabránil vzestupu politické nestability, vzdal se titulu a dědických nároků ve prospěch svého bratra.
Jindřich Břetislav
Vladislav Jindřich
Václav I.(čtvrtý český král)
last  next  Top End
 
22)
Byl druhorozeným synem krále Vratislava II. a Svatavy Polské. Jeho moc byla ohrožena ze strany příbuzných, císař Jindřich V. ho ovšem coby knížete potvrdil a ON se tvrdě vypořádal se svými odpůrci. S manželkou Richenzou z Bergu († 1125) měl čtyři děti.
Vladislav II.
Bořivoj II.
Vladislav I.
last  next  Top End
 
23)
Syn Vladislava II. Knížetem se s podporou biskupa Jindřicha Břetislava a císaře Jindřicha VI. stal roku 1192. O rok později ho na trůně česká šlechta vystřídala Jindřichem Břetislavem.
Bedřich
Přemysl Otakar I.(ještě kníže)
Vladislav Jindřich
last  next  Top End
 
24)
Syn Soběslava I. Získal spolu s bratry podporu císaře Barbarossy proti Bedřichovi. Císař za knížete určil jeho bratra Oldřicha. Oldřich však neměl podporu české šlechty a brzy předal vládu jemu.
Konrád II. Ota
Bedřich
Soběslav II.
last  next  Top End
 
25)
Franský kupec, vládce první slovanské říše na našem území. Období vlády přibližně v letech 623–659.
Sámo
Svatopluk I.
Rostislav
last  next  Top End
 
26)
Syn Boleslava I. K českému státu za jeho vlády patřila Morava i Slezsko, došlo k vyvraždění Slavníkovců. Po jeho smrti přichází státní úpadek a boj o trůn mezi jeho třemi syny. Zemřel 7. února 999.
Boleslav III.
Boleslav II.
Vladivoj
last  next  Top End
 
27)
(† 9. listopadu 1034) byl český kníže (1012–1033 a 1034). Na jaře 1034 Konrád II. xxxxx propustil a vrátil mu vládu v knížectví. Jaromíra dal jeho bratr zajmout a oslepit.
Oldřich
Břetislav I.
Spytihněv II.
last  next  Top End
 
28)
Syn Oty Olomouckého. V roce 1107 poslal k Bořivoji II. vyslance, který pomluvil u knížete jeho spojence, Bořivoj ztratil oporu své moci a byl nucen uprchnout do Německa. Xxxx se tak stal knížetem. Zemřel 21. září 1109.
Vladislav II.
Svatopluk Olomoucký
Vladislav I.
last  next  Top End
 
29)
Syn Boleslava II. O trůn přišel povstáním šlechty. Byl český kníže v letech 999-1002 a nakrátko znovu v roce 1003.
Jaromír
Boleslav III.
Vladivoj
last  next  Top End
 
30)
Syn Vratislava II. Roku 1099 xxx x. vojensky obsadil Moravu a svěřil ji do správy svého bratra Bořivoje II., kterého rovněž určil jako svého nástupce. Datum úmrtí: 22. prosinec 1100 Zbečno
Vladislav I.
Svatopluk Olomoucký
Břetislav II.
last  next  Top End
 
31)
1120-1125 podruhé na trůně. Syn Vratislava II.
Vladislav I.
Soběslav I.
Vladislav II.(druhý český král)
last  next  Top End
 
32)
Syn Vratislava II. Vládu si nárokoval i Ota II. Olomoucký a získal si podporu německého krále Lothara III. Říšská vojenská výprava skončila porážkou v bitvě u Chlumce v únoru 1126. Datum úmrtí: 14 únor 1140 Hostinné
Vladislav II.(druhý český král)
Bedřich
Soběslav I.
last  next  Top End
 
33)
Syn Přemysla I., český král. Korunován byl už za života svého otce v roce 1228. Přispěl k odražení mongolského vpádu do Evropy a společně se synem Přemyslem získal Rakousko.
Václav I.(čtvrtý český král)
Přemysl Otakar II.(pátý český král)
Václav II.(šestý český král)
last  next  Top End
 
34)
Syn knížete Oldřicha. Roku 1054 vyřešil otázku nástupnictví prosazením seniorátu – knížetem měl být nejstarší mužský člen přemyslovské dynastie.
Vratislav II.(první český král)
Spytihněv II.
Břetislav I.
last  next  Top End
 
35)
Syn Jindřicha VII. V něm se protnuly tři nástupnické principy - uznala ho česká šlechta, otec mu udělil Čechy v léno a oženil se s Eliškou Přemyslovnou. Nezískal k zemi vztah, přesto rozšířil území království.
Jan Lucemburský
Karel IV.
Václav IV.
last  next  Top End
 
36)
Podruhé na trůně. Jeho otec byl Menhard II. Nebyl schopný panovník a část panstva požádala o pomoc římského krále Jindřicha VII. - jeho syn Jan se měl oženit s Eliškou Přemyslovnou.
Karel IV.
Konrád I. Brněnský
Jindřich Korutanský
last  next  Top End
 
37)
Syn Vladislava II. V létě 1178 ztratil Soběslav II. podporu Fridricha Barbarossy, čehož využil xxxx, uplatil císaře a obdržel od něj Čechy v léno.
Václav II.(kníže)
Bedřich
Konrád II. Ota
last  next  Top End
 
38)
Syn Vratislava I., patron přemyslovské dynastie a české země. Jako český kníže byl xxx I. Ve starší literatuře se často udává jako rok jeho smrti 929, většina soudobých vědců se ale již kloní k roku 935.
Svatý Václav
Boleslav I.
Václav I.
last  next  Top End
 
39)
Potřetí na trůně. Když byl Oldřich roku 1033 obviněn císařem Konrádem II. z úkladů proti své osobě a sesazen, ustavilo JEJ říšské vojsko na podzim 1033 znovu českým knížetem.
Jaromír
Oldřich
Břetislav I.
last  next  Top End
 
40)
Snad Piastovec, možná syn polského knížete Měška I. a Přemyslovny Doubravky. Na knížecí stolec dosazen polským knížetem Boleslavem Chrabrým. († leden 1003) byl český kníže v letech 1002–1003.
Boleslav II.
Jaromír
Vladivoj
last  next  Top End
 
41)
Syn Vladislava I. a druhý český král. Zřejmě dědičný královský titul mu propůjčil císař Fridrich I. Barbarossa v roce 1158. Zemřel 18. ledna 1174.
Bedřich
Vladislav II.
Soběslav II.
last  next  Top End
 
42)
Syn Boleslava II. Po smrti Vladivoje byl díky vojenské pomoci Jindřicha II. krátce dosazen na český knížecí stolec. († 4. listopadu 1035).
Jaromír
Boleslav Chrabrý
Boleslav III.
last  next  Top End
 
43)
Bratr Vladislava I. podruhé na trůně. Roku 1117 postoupil Vladislav I. svému bratru vládu, ale již za tři roky se z nejasných příčin opět vystřídali.
Bořivoj II.
Bedřich
Soběslav I.
last  next  Top End
 
44)
Starší syn Bořivoje I. a jeho ženy Ludmily. Vlády se ujal poté, co se Čechy vymanily z vlivu Velké Moravy a přiklonily se k Bavorsku. V době otcovy smrti nebyl ještě zletilý, takže Čechy spadaly krátký čas pod přímou vládu velkomoravského Svatopluka. Nástup mladého Přemyslovce na knížecí stolec se časově přibližně překrýval se skonem nejslavnějšího panovníka Velké Moravy někdy v roce 894.
Svatý Václav
Boleslav I.
Spytihněv I.
last  next  Top End
 
45)
Nejmladší syn Boleslava II. Na jaře 1012 se zmocnil vlády v Čechách, Jaromír uprchl. Do roku 1031 postupně dobyl na Polácích Moravu, která od té doby byla víceméně trvalou součástí českého státu.
Břetislav I.
Boleslav Chrabrý
Oldřich
last  next  Top End
 
46)
Syn Albrechtra I. xxxx. Dokázal si získal podporu části panstva sliby (i úplatky), ale zemřel při obléhání hradu jednoho z rebelujících pánů, Bavora III. ze Strakonic.
Jindřich Korutanský
Rudolf I. Habsburský
Jan Lucemburský
last  next  Top End
 
47)
Podruhé na trůně. Na podzim 1004 s podporou Jindřicha II. byli z Čech vypuzeni Poláci. († 4. listopadu 1035) byl českým knížetem z rodu Přemyslovců v letech 1003, 1004 - 1012 a 1033 - 1034, synem Boleslava II. Pobožného a Emmy.
Boleslav III.
Oldřich
Jaromír
last  next  Top End
 
48)
Syn Svatopluka I. Po roce 907 o NĚM. historické prameny mlčí, předpokládá se tedy, že zemřel právě toho roku.
Rostislav
Mojmír II.
Bořivoj I.
last  next  Top End
 
49)
Syn Vratislava II. Byl český kníže v letech 1100–1107 a 1117–1120. Jeho nástup na trůn znamenal porušení zásad stařešinského řádu a počátek dlouhotrvajících rozbrojů mezi Přemyslovci.
Svatopluk Olomoucký
Vladislav I.
Bořivoj II.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 46,8850 sekundy
Dat:
2014-05-25 20:06:30 Nick: Vojta

 


Pranostiky - počasíKONEC MOJE IP VYPISY

home »  ceska historie  »  panovnici a prezidenti

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved