Dějepis dejepis.okhelp.cz
  Stránky
Index
Malenisko - Provodov
» Svatý Hostýn
Hradisko svatého Klimenta
Turzovka
Velehrad

Svatý Hostýn

home »  ceska historie  »  poutni mista  »  hostyn
Sponzorované odkazy

This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Svatý Hostýn - na Moravě - překrásné poutní místo uproštřed lesů - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Svatý Hostýn
Hostýn nebo též Svatý Hostýn leží v nadmořské výšce ______ m
718
926,3
1754,2
last  next  Top End
 
2)Svatý Hostýn
Svatý Hostýn leží v ______
Hostýnských vrších
Beskydech
Jeseníkách
last  next  Top End
 
3)Svatý Hostýn
Hostýn je jedním z hlavních vrcholů ______ hornatiny
Jesenické
Rusavské
Vizovické
last  next  Top End
 
4)Svatý Hostýn
Nachází se asi ______ km jihovýchodně od města Bystřice pod Hostýnem.
14
3
7
last  next  Top End
 
5)Svatý Hostýn
______ vrch je převážně pokryt smrkovým lesem
Čedičový
Žulový
Pískovcový
last  next  Top End
 
6)Svatý Hostýn
Část západního svahu je chráněna jako přírodní památka ______
Rokle
Stráň
Habřina
last  next  Top End
 
7)Svatý Hostýn
Má dva vrcholy, oba nacházející se na katastru obce ______ .
Hlinsko
Bystřice pod Hostýnem
Chvalčov
last  next  Top End
 
8)Svatý Hostýn
Vyšší vrchol dosahuje výšky _____ metrů nad mořem.
823,7
734,6
1250,1
last  next  Top End
 
9)Svatý Hostýn
Na nižším z vrcholů stojí ______ poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie.
secesní
renezanční
barokní
last  next  Top End
 
10)Svatý Hostýn
Původní stavba z let ______
1521–1548
1621–1648
1721–1748
last  next  Top End
 
11)Svatý Hostýn
byla obnovena po požáru roku ______
1769
1702
1722
last  next  Top End
 
12)Svatý Hostýn
a rekonstruována v letech ______
1841–1845
1801–1825
1771–1775
last  next  Top End
 
13)Svatý Hostýn
V roce ______ zde byl dobudován jezuitský klášter.
1791
1796
1887
last  next  Top End
 
14)Svatý Hostýn
Pod vrcholem se nachází pramen, podle tradice zázračně uzdravující. U něj stojí kaple z roku ______ .
1609
1700
1644
last  next  Top End
 
15)Svatý Hostýn
Na vyšším vrcholu ve výšce 736 m je kamenná ______
rozhledna
socha
svatyně
last  next  Top End
 
16)Svatý Hostýn
u níž byla v 90. letech zřízena ______ .
ubytovna pro poutníky - poutní dům
větrná elektrárna
restaurace pro návštěvníky
last  next  Top End
 
17)Svatý Hostýn
Na spojnici mezi oběma vrcholy se nachází ______
pramen vody
stánky se suvenýry
hřbitůvek
last  next  Top End
 
18)Svatý Hostýn
Jižní úbočí dvojvrší, od chrámu ke hřbitůvku, obepíná křížová cesta od Dušana ______
Jurkoviče
Jirkoviče
Jiřičky
last  next  Top End
 
19)Svatý Hostýn
Podle archeologických nálezů se na Hostýně nacházelo rozlehlé ______ .
pravěké hradiště
město
pohřebiště
last  next  Top End
 
20)Svatý Hostýn
Tato významná pravěká lokalita v prostoru Moravské brány díky své poloze hrála rozhodující roli na severojižní spojnici mezi Moravou a Slezskem, v širším měřítku mezi Baltem a Adrií, tedy na trase označované jako ______ stezka.
Baltská
Jantarová
Moravská
last  next  Top End
 
21)Svatý Hostýn
základ opevnění na Hostýně vybudoval již v době popelnicových polí lid kultury lužické zhruba kolem roku ______ př.n.l.,
1200
12 000
20 000
last  next  Top End
 
22)Svatý Hostýn
Podle poznatků z archeologických výzkumů toto opevnění vzalo za své ______
zemětřesením
požárem
opuštěním a zchátráním
last  next  Top End
 
23)Svatý Hostýn
Pravděpodobně již v pozdním středověku byla na vrcholu postavena kaple Panny Marie, zřejmě od ______ , které sem povolal pan Burian Žabka z Limberka, v roce 1544
havířů
rolníků
zedníků
last  next  Top End
 
24)Svatý Hostýn
Podle pověsti, která však byla poprvé zapsána až v roce 1665 v díle jezuity Bohuslava Balbína Diva Montis Sancti, se zde ve 13. století (1241) ukrývali lidé při velkém nájezdu ______ .
Avarů
Tatarů
Turků
last  next  Top End
 
25)Svatý Hostýn
V roce ______ je poprvé zmiňován Hostýn jako poutní místo, tehdejší poutě však ještě nemusely s uvedenou legendou souviset
1666
1567
1603
last  next  Top End
 
26)Svatý Hostýn
Roku 1658 nechává hrabě Jan z ______ rozšířit stávající kapli, nechává přistavět dvě boční kaple; jednou z nich byla kaple svatého Jiljí, dnes sv. Jana Sarkandera
Helfštýna
Rottalu
Bítova
last  next  Top End
 
27)Svatý Hostýn
Vnuk hraběte Jana nechává postavit na Hostýně velký chrám, roku ______ je položen základní kámen.
1721
1822
1764
last  next  Top End
 
28)Svatý Hostýn
______ chrám po zásahu bleskem vyhořel, byl však během dvou let opraven.
12. srpna 1759
24. září 1769
10. července 1796
last  next  Top End
 
29)Svatý Hostýn
1779 bylo v rámci josefínských reforem přemístěno sídlo duchovní správy na Rusavu a v roce ______ vydán zákaz poutí. Chrám byl vyklizen, včetně rozebrání střechy.
1782
1780
1784
last  next  Top End
 
30)Svatý Hostýn
Počátkem 19. století hostýnskou legendu znovu proslavil Václav ______
Pohanka
Hanka
Johanka
last  next  Top End
 
31)Svatý Hostýn
Tehdy také začaly pokusy o obnovu poutního chrámu; povolení přišlo až v roce ______ .
1840
1832
1841
last  next  Top End
 
32)Svatý Hostýn
V letech ______ byl chrám obnoven
1841-1842
1841-1850
1841-1845
last  next  Top End
 
33)Svatý Hostýn
Roku ______ byla založena Matice svatohostýnská
1895
1888
1890
last  next  Top End
 
34)Svatý Hostýn
Roku ______ začala stavba kamenného schodiště, které spojuje hlavní chrám s kaplí u zázračného pramene.
1918
1901
1909
last  next  Top End
 
35)Svatý Hostýn
Schodiště má ______ stupňů
351
453
250
last  next  Top End
 
36)Svatý Hostýn
Schodiště je dlouhé ______ m
242
339
143
last  next  Top End
 
37)Svatý Hostýn
Cesty schodiště rozdělují na ______ části
tři
čtyři
dvě
last  next  Top End
 
38)Svatý Hostýn
Roku 1932 byla zbudována nová silnice na vrchol, stará tzv. ______ cesta, zůstala vyhrazena turistům
Svatá
Mariánská
Císařská

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 0,90 sekundy
Dat:
2017-03-07 19:40:04 Nick: Česko

 
Sponzorované odkazy

Android softwareAngličtinaAuto - motoBiologie+ZdravíČeský jazyk pravidlaChemieDějepisDownloadDům & zahradaFinanceFyzikaZeměpis-geografieGeometrieHryProgramy zdarmaJazykyKuchařkaMatematikaPro ŽenyPSČSeznamkySportVideoPřesný čas + počasí

home »  ceska historie  »  poutni mista  »  hostyn

  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 dejepis.okhelp.cz All right reserved