Dějepis dejepis.okhelp.cz

České země v pravěku až do 5. století n.l. - test

home »  ceska historie  »  pravek az 5 stoleti nlSponzorované odkazy

This test using data from http:/libri.cz F. Čapek: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

00:00:00 

České země v pravěku až do 5. století n.l. - test - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu.
Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.
Chyba
 
1)

pozdní paleolit, krátké období na sklonku poslední doby ledové (v mladší části pozdního glaciálu); došlo k zlepšení klimatu, posunu a rozvoji fauny, častému střídání a míšení jednotlivých kulturních skupin.

10 000-8000 let př. n. l.
750-400 let př. n. l.
2000-750 let př. n. l.
last  next  Top End
 
2)

pozdní doba kamenná (eneolit), rostl počet archeologických kultur (vedle dosavadních vlivů z jihovýchodu se projevovaly i silné vlivy z jiných oblastí - například kultury nálevkovitých pohárů či osídlení lidu se šňůrovou kulturou ze severu a severovýchodu)

3500-2000 let př. n. l.
10 000-8000 let př. n. l.
asi 250 000-40 000 let př. n. l.
last  next  Top End
 
3)

střední doba kamenná (mezolit), definitivně skončila doba ledová, krajina ztratila dosavadní ráz arktické tundry

8000-6000 let př. n. l.
6000-3500 let př. n. l.
3500-2000 let př. n. l.
last  next  Top End
 
4)

starší doba železná - halštatské období, bronz byl nahrazován železem (lepší technologická kvalita, snadnější těžba i tavba)

2000-750 let př. n. l.
750-400 let př. n. l.
10 000-8000 let př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

mladší doba železná - laténské období, kryje se s pobytem a kulturou Keltů (první pojmenovaní, neanonymní obyvatelé středoevropského vnitrozemí)

6000-3500 let př. n. l.
400-přelom letopočtu
asi 250 000-40 000 let př. n. l.
last  next  Top End
 
6)

střední paleolit, vyvíjel se člověk typu Homo sapiens (člověk rozumný, moudrý)

Počátek n. l. až 500 let n. l.
asi 250 000-40 000 let př. n. l.
3500-2000 let př. n. l.
last  next  Top End
 
7)

mladý paleolit, perioda rychlého rozvoje lidstva; objevuje se člověk dnešního typu Homo sapiens sapiens

40 000-10 000 let př. n. l.
asi 250 000-40 000 let př. n. l.
750-400 let př. n. l.
last  next  Top End
 
8)

doba bronzová, z východního Středomoří se do střední Evropy rozšířila znalost slitiny mědi a cínu

40 000-10 000 let př. n. l.
2000-750 let př. n. l.
asi 250 000-40 000 let př. n. l.
last  next  Top End
 
9)

mladší doba kamenná (neolit), představuje zásadní změnu způsobu života (neolitická revoluce); člověk přešel od lovu a sběru k zemědělství

750-400 let př. n. l.
6000-3500 let př. n. l.
10 000-8000 let př. n. l.
last  next  Top End
 
10)

starý paleolit, během této doby osídlili lidé rodu Homo erectus (člověk vzpřímený) i střední Evropu (včetně nejpříhodnějších oblastí českých zemí - teplé krajiny České křídové tabule a jižní Moravy).

asi 1 000 000-250 000 let př. n. l.
10 000-8000 let př. n. l.
8000-6000 let př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 11,8670 sekundy
Dat:
2014-05-25 20:16:03 Nick: Vojta

 


Sponzorované odkazy

Pranostiky - počasí
home »  ceska historie  »  pravek az 5 stoleti nl

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 dejepis.okhelp.cz All right reserved