Dějepis dejepis.okhelp.cz

Gotika

home »  ceska historie  »  umelecke smery  »  gotika


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Gotika - lomené klenby, žebra, vysoké stavby - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Gotika
Gotika je umělecký sloh plynule navazující na sloh ______
románský
renesanční
antický
last  next  Top End
 
2)Gotika
Začíná se projevovat od druhé poloviny ___. století
12
13
14
last  next  Top End
 
3)Gotika
Gotika bude uměleckým slohem po další ______ století.
čtyři
tři
dvě
last  next  Top End
 
4)Gotika
V Německu a střední Evropě trvala až do počátku ___ . století
14
15
16
last  next  Top End
 
5)Gotika
Renesance se z gotiky ______
vyvinula a pokračovala v jejím duchu
nevyvinula
last  next  Top End
 
6)Gotika
Termín gotika nebo gotický se vztahuje ______
ke Gótům
k nebesům
k Bohu
last  next  Top End
 
7)Gotika
Ve Francii byl tento sloh nazýván „style ogival“ což značí sloh ______ .
vysoký
štíhlý
lomený
last  next  Top End
 
8)Gotika
Počátky gotického slohu začínají ______
v Itálii
ve Španělsku
ve Francii
last  next  Top End
 
9)Gotika
Počátky gotického slohu jsou spojeny s vybudováním chrámu opatství v ______ poblíž Paříže
Saint-Ouen
Saint-Denis
Saint-Cloud
last  next  Top End
 
10)Gotika
Gotika na rozdíl od románského slohu ______ plného rozšíření po celé Evropě
dosáhla
nedosáhla
last  next  Top End
 
11)Gotika
Jedním ze znaků této architektury je ______ oblouk
kulatý
nízký
lomený
last  next  Top End
 
12)Gotika
Jedním ze znaků této architektury je ______
široká a nízká okna
kulaté klenby
klenební žebrování
last  next  Top End
 
13)Gotika
Co je to PŘÍPORA? ______
podpůrný článek gotického klenebního žebra zpravidla mající tvar polosloupu s vlastní patkou a hlavicí
přizdíté pilíře z venkovní strany chrámu zachytávající obrovský tlak klenby
místo uprostřed klenby, kde se setkávají jednotlivá žebra
last  next  Top End
 
14)Gotika
Klenební žebra v průběhu vývoje gotiky ______
se stala důležitým stabilizačním prvkem celé klenby
ztratila nosnou funkci a stala se dekorativním prvkem
zjistilo se, že jsou nebezpečná při odlomení některé části a pádu mezi lidi proto se přestala používat
last  next  Top End
 
15)Gotika
Mezi nejrozšířenější zdobné prvky patří fiály. Co to jsou fiály?
ozdoby nad okenními oblouky
místa kde se stýkají žebra uprostřed klenby
drobné věžičky
last  next  Top End
 
16)Gotika
Co to jsou chrliče?
žlaby odvádějící dešťovou vodu od budovy
fantastické hlavy s otevřenou hubou, které chrlily vodu stékající ze střech
zvláštní průduchy přivádějící čerstvý vzduch do katedrály
last  next  Top End
 
17)Gotika
Ve Francii se můžeme setkat s názvem katedrály Notre Dame. Co znamená tento název v češtině?
Panna Marie
má matka
první dáma
last  next  Top End
 
18)Gotika
Vrcholným projevem gotického výtvarného umění byla zpodobení ______
krále dané země
Panny Marie
papeže
last  next  Top End
 
19)Gotika
Co znamená v gotickém sochařství PIETA?
přibijení Krista na kříž
poslední večeře Páně
truchlící matka s mrtvým Kristovým tělem, sejmutým z kříže
last  next  Top End
 
20)Gotika
Objevují se na gotických obrazech zadavatelé zakázek (donátoři) díla?
ne, tohle bylo možné až v renesanci, která, jakoby pohrdala gotikou
ano, hlavně v pozdním období gotiky
last  next  Top End
 
21)Gotika
Hieronymus Bosch byl gotický malíř?
ano
ne, renesanční

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 44,7849 sekundy
Dat:
2016-04-17 19:19:14 Nick: eidam

 


Pranostiky - počasí
home »  ceska historie  »  umelecke smery  »  gotika

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved