Dějepis dejepis.okhelp.cz

Gotika

home »  ceska historie  »  umelecke smery  »  gotika

Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Gotika - lomené klenby, žebra, vysoké stavby - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Gotika
Gotika je umělecký sloh plynule navazující na sloh ______
románský
renesanční
antický
last  next  Top End
 
2)Gotika
Začíná se projevovat od druhé poloviny ___. století
13
14
12
last  next  Top End
 
3)Gotika
Gotika bude uměleckým slohem po další ______ století.
dvě
čtyři
tři
last  next  Top End
 
4)Gotika
V Německu a střední Evropě trvala až do počátku ___ . století
16
15
14
last  next  Top End
 
5)Gotika
Renesance se z gotiky ______
vyvinula a pokračovala v jejím duchu
nevyvinula
last  next  Top End
 
6)Gotika
Termín gotika nebo gotický se vztahuje ______
k nebesům
k Bohu
ke Gótům
last  next  Top End
 
7)Gotika
Ve Francii byl tento sloh nazýván „style ogival“ což značí sloh ______ .
štíhlý
vysoký
lomený
last  next  Top End
 
8)Gotika
Počátky gotického slohu začínají ______
ve Francii
ve Španělsku
v Itálii
last  next  Top End
 
9)Gotika
Počátky gotického slohu jsou spojeny s vybudováním chrámu opatství v ______ poblíž Paříže
Saint-Cloud
Saint-Ouen
Saint-Denis
last  next  Top End
 
10)Gotika
Gotika na rozdíl od románského slohu ______ plného rozšíření po celé Evropě
nedosáhla
dosáhla
last  next  Top End
 
11)Gotika
Jedním ze znaků této architektury je ______ oblouk
lomený
nízký
kulatý
last  next  Top End
 
12)Gotika
Jedním ze znaků této architektury je ______
klenební žebrování
široká a nízká okna
kulaté klenby
last  next  Top End
 
13)Gotika
Co je to PŘÍPORA? ______
místo uprostřed klenby, kde se setkávají jednotlivá žebra
přizdíté pilíře z venkovní strany chrámu zachytávající obrovský tlak klenby
podpůrný článek gotického klenebního žebra zpravidla mající tvar polosloupu s vlastní patkou a hlavicí
last  next  Top End
 
14)Gotika
Klenební žebra v průběhu vývoje gotiky ______
ztratila nosnou funkci a stala se dekorativním prvkem
zjistilo se, že jsou nebezpečná při odlomení některé části a pádu mezi lidi proto se přestala používat
se stala důležitým stabilizačním prvkem celé klenby
last  next  Top End
 
15)Gotika
Mezi nejrozšířenější zdobné prvky patří fiály. Co to jsou fiály?
drobné věžičky
místa kde se stýkají žebra uprostřed klenby
ozdoby nad okenními oblouky
last  next  Top End
 
16)Gotika
Co to jsou chrliče?
zvláštní průduchy přivádějící čerstvý vzduch do katedrály
žlaby odvádějící dešťovou vodu od budovy
fantastické hlavy s otevřenou hubou, které chrlily vodu stékající ze střech
last  next  Top End
 
17)Gotika
Ve Francii se můžeme setkat s názvem katedrály Notre Dame. Co znamená tento název v češtině?
má matka
Panna Marie
první dáma
last  next  Top End
 
18)Gotika
Vrcholným projevem gotického výtvarného umění byla zpodobení ______
Panny Marie
krále dané země
papeže
last  next  Top End
 
19)Gotika
Co znamená v gotickém sochařství PIETA?
truchlící matka s mrtvým Kristovým tělem, sejmutým z kříže
přibijení Krista na kříž
poslední večeře Páně
last  next  Top End
 
20)Gotika
Objevují se na gotických obrazech zadavatelé zakázek (donátoři) díla?
ne, tohle bylo možné až v renesanci, která, jakoby pohrdala gotikou
ano, hlavně v pozdním období gotiky
last  next  Top End
 
21)Gotika
Hieronymus Bosch byl gotický malíř?
ne, renesanční
ano

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 44,7849 sekundy
Dat:
2016-04-17 19:19:14 Nick: eidam

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí
home »  ceska historie  »  umelecke smery  »  gotika

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved