Dějepis dejepis.okhelp.cz

Renesance

home »  ceska historie  »  umelecke smery  »  renesance

Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Renesance - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Renesance
Počátky renesance jsou obvykle kladeny do severní Itálie na přelomu ______ .
13. století a 14. století
14. století a 15. století
12. století a 13. století
last  next  Top End
 
2)Renesance
Její kolébkou bylo jednoznačně město ______ .
Bologna
Florencie
Benátky
last  next  Top End
 
3)Renesance
Hlavními příčiny vzniku tohoto uměleckého směru, resp. této doby, ______ .
ovlivnění islámským stavitelstvím
je hospodářský rozvoj a bohatství italských měst, které získávali díky námořnímu obchodu
je potřeba stavět náboženské objekty novým stylem
last  next  Top End
 
4)Renesance
Na rozšíření renesance do zaalpských zemí mělo vliv několik skutečností. Především do Říma neustále proudilo velké množství ______ , kteří se mimoděk mohli seznámit s novými myšlenkami.
státníků
poutníků
politiků
last  next  Top End
 
5)Renesance
Do Francie se renesance rozšířila vlivem francouzsko-italských válek na počátku ___. století
16
14
15
last  next  Top End
 
6)Renesance
Velkým rozdílem mezi italskou a severní renesancí je užití ______
materiálu
barev
jazyka
last  next  Top End
 
7)Renesance
V Itálii se učenci při psaní knih ______
obrátili ke klasické latině a řečtině
inspirovali se francouzštinou
zavedli moderní italštinu
last  next  Top End
 
8)Renesance
Na severu za Alpami se objevují knihy ______
v národních jazycích
výhradně v latině
většinou v němčině
last  next  Top End
 
9)Renesance
Ve středověku umělce jako individualitu ______ .
známe z podpisu na díle
známe podle zanechaných značek
neznáme
last  next  Top End
 
10)Renesance
Ve renesanci umělci ______ .
vystupují z anonymity a někteří dosáhnou i vysokého společenského postavení
smějí podepisovat svá díla jen pokud pochází z urozených rodů
zůstávají utajeni
last  next  Top End
 
11)Renesance
Přesto se obecně držela představa, že umělci jsou ______ původu
urozeného
nízkého
božského
last  next  Top End
 
12)Renesance
Typickým nemytologickým motivem obrazů převzatým z antického umění je tzv. spinario, to je? ______
znamení zvěrokruhu
dívka, která si plete cop
chlapec vytahující si z paty trn
last  next  Top End
 
13)Renesance
V malbě se začíná užívat ______
trojrozměrnost a perspektiva
okrová barva
modrá barva
last  next  Top End
 
14)Renesance
Sochaři dokážou úspěšně vyjádřit dramatičnost scény a emoce v obličeji což ve středověkém umění ______
bylo teprve v počátcích
nebylo na tak dobré úrovni
neznáme

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 40,810 sekundy
Dat:
2017-10-03 19:39:47 Nick: josé

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí
home »  ceska historie  »  umelecke smery  »  renesance

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved