Dějepis dejepis.okhelp.cz

Románský sloh

home »  ceska historie  »  umelecke smery  »  romansky slohSponzorované odkazy

This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Románský sloh - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Románský sloh
Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve ______ století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy.
9. - 14.
8. - 12.
11. - 13.
last  next  Top End
 
2)Románský sloh
Na východě Evropy se v té době ______ .
prosazovala antika
prosazovala gotika
prosazoval byzantský sloh
last  next  Top End
 
3)Románský sloh
Název toho uměleckého slohu je odvozen od slova ______
Romania, oblast dnešního Rumunska, kde byly stavby v tomto slohu prvně budovány
romance
Řím
last  next  Top End
 
4)Románský sloh
Vznikl v ______ a odtud se rozšířil do Evropy
Persii
Itálii
Řecku
last  next  Top End
 
5)Románský sloh
Jedná se o klasický příklad kontemplativního přístupu k víře v první polovině středověku. Co znamená slovo kontemplativní?
oddaný
podřízený
hloubavý
last  next  Top End
 
6)Románský sloh
Šiřitelem a nositelem slohu je ______ .
stát
bohatá vrstva
církev
last  next  Top End
 
7)Románský sloh
Románské fresky působily ______
ploše
měli hloubku a dokonalé stínování
velmi dokonale a znázorňovaly každý detail
last  next  Top End
 
8)Románský sloh
Fresky se inspirovaly ______ .
miniaturami v rukopisných knihách
malbami v mešitách
egyptskými malbami v pyramidách
last  next  Top End
 
9)Románský sloh
Fresky líčily výjevy ______
z bible nebo ze života světců
z antické mytologie
ze života farnosti
last  next  Top End
 
10)Románský sloh
Kristus je znázorněn na frezkách ______ .
jako soudce, nebo vládce, většinou při posledním soudu
není znázorněn, protože, jako Bůh nesmí být nikdy zobrazen
jako jeden z mnoha lidí a obtížně se dá rozeznat
last  next  Top End
 
11)Románský sloh
Častým stavebním materiálem používaným staviteli románského slohu pro stěny ______
bylo dřevo
byl kámen a cihly
byla hlína sypaná mezi proutěné ohrady
last  next  Top End
 
12)Románský sloh
Vnější stěny kostelů ______
nebyly omítnuté
byly omítnuté vápennou omítkou
byly omítnuté blátem
last  next  Top End
 
13)Románský sloh
Kamenné zdivo staveb bylo ______
velmi nedokonale opracované
opracované pečlivě
bylo neopracované
last  next  Top End
 
14)Románský sloh
Bylo kamenné zdivo staveb řádkové?
ano, stavitelé se snažili dodržet řádkování zdiva, jako u dnešních cihel
ne, kameny byly různých rozměrů, proto nebylo možné dodržet řádkování
last  next  Top End
 
15)Románský sloh
Uplatňoval se tento styl i ve světských stavbách?
ne, pouze na cirkevní stavby
ano

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 34,8290 sekundy
Dat:
2017-10-03 19:24:24 Nick: josé

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí
home »  ceska historie  »  umelecke smery  »  romansky sloh

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 dejepis.okhelp.cz All right reserved