Dějepis dejepis.okhelp.cz

Stalin Josif - životopis díl III.

home »  druha svetova valka  »  Stalin Josif III


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Stalin Josif - životopis díl III. - od Leninové smrti do roku 1939 - vyberte správná data životopisného testu o Josifu Stalinovi.
Chyba
 
1)Josif Stalin
V následujících ______ letech po Leninově smtrti Stalin zlikvidoval všechny své významné odpůrce
pěti
dvou
deseti
last  next  Top End
 
2)Josif Stalin
Stalinova přezdívka KOBA znamená
velký
vyznamenaný
tyran
last  next  Top End
 
3)Josif Stalin
S Kameněvem vyhnal z politbyra Trockého a zcela je ovládl. V roce 1927 prosadil vyloučení Zinověva a Trockého ze strany, Trockého pak nechal vypovědět ze Sovětského svazu, což ______
byla ovšem chyba
bylo jeho nejrozumnější rozhodnutí
last  next  Top End
 
4)Josif Stalin
Trockij v zahraničí nemlčel a jeho proslovy, články a knihy způsobovaly Stalinovi ______
potěšení, protože si liboval v tom, že se ho svět bojí
spoustu potíží minimálně na mezinárodní úrovni
last  next  Top End
 
5)Josif Stalin
Situace se vyřešila až poté, co se Stalinovi podařilo zorganizovat Trockého ______
převezení zpět do SSSR
zavraždění
last  next  Top End
 
6)Josif Stalin
Posledním veřejně vystupujícím Stalinovým odpůrcem ve vedení bolševické strany byl Nikolaj ______ . Tento muž se postavil proti brutální kolektivizaci vesnic a teroru, který Stalin rozpoutal, nicméně šlo spíše o gesto, neboť v této době již proti Stalinovi neměl nikdo šanci.
Bucharin
Geremek
Solženicyn
last  next  Top End
 
7)Josif Stalin
V roce ______ zemřela za záhadných okolností Stalinova druhá manželka Naděžda Allilujeva.
1935
1932
1933
last  next  Top End
 
8)Josif Stalin
Příčinou smrti ______
bylo střelné zranění, otázkou zůstává, zda se zastřelila sama nebo zda ji Stalin zavraždil
byla otrava jedem
byla mrtvice
last  next  Top End
 
9)Josif Stalin
Stalin na přelomu dvacátých a třicátých let ______
rozpoutal v zemi teror
stabilizoval zemi
uvolnil na chvíli krutovládu
last  next  Top End
 
10)Josif Stalin
Jeho aktuálním plánem bylo ______ , kterého mělo být dosaženo nezměrnou brutalitou.
vystěhování určitých národů na Sibiř
dokončení kolektivizace vesnice
vyvraždění Židů
last  next  Top End
 
11)Josif Stalin
Rolníkům bylo odebíráno i obilí na setbu a když pak vypěstovali málo, byli postihováni za ______
neschopnost hospodařit
sabotáž
malé výnosy
last  next  Top End
 
12)Josif Stalin
Vesnice měla být zlomena a zotročena. Její obyvatelé byli vražděni a odesíláni na Sibiř, do gulagů, posléze se přidala další metoda: ______
uměle vyvolaný hladomor
vraždění jen mužů a ženy musely zastávat jejich práci
vypalování osad
last  next  Top End
 
13)Josif Stalin
Počet obětí kolektivizace se odhaduje na ______ miliónů mrtvých
deset
sto
padesát
last  next  Top End
 
14)Josif Stalin
Výsledkem byl výrazný ______ zemědělské produkce i počtu obyvatelstva.
vzestup
pokles
last  next  Top End
 
15)Josif Stalin
Vesnice nebyla jedinou obětí, dalším cílem byli všichni ideoví nepřátelé: věřící osoby a církevní hodnostáři, inteligence, příslušníci různých etnik, příslušníci nebolševických stran (v tomto případě šlo převážně o „dočišťovací“ práci, kterou začal a z velké části provedl ______ ).
Lenin
Berija
Trockij
last  next  Top End
 
16)Josif Stalin
V polovině třicátých let se přidala tzv. Velká čistka, známá pod označením ______ procesy
Stalinovy
Moskevské
Rudé
last  next  Top End
 
17)Josif Stalin
Za záminku posloužila Stalinem objednaná vražda S.M.______ (při posledních volbách do ÚV KSSS získal jako jediný více hlasů než Stalin), po které prakticky vyhladil většinu svých spolupracovníků a spolubojovníků z doby revoluce a občanské války.
Litvinova
Kirova
Kameněva
last  next  Top End
 
18)Josif Stalin
Práci „dokončil“ obrovskými čistkami v armádě, při které Stalin nezapomněl na ______ . Zcela si tak podrobil i armádu, zlikvidoval však také spoustu schopných a zkušených důstojníků.
Tuchačevského
Sverdlova
Trockého
last  next  Top End
 
19)Josif Stalin
Známý je jeho výrok, že v moderní době „vyhraje válku ten, kdo bude mít větší množství ______ “.
vojáků
komunistů
lepších strojů
last  next  Top End
 
20)Josif Stalin
Stalin byl pokud šlo o zahraniční politiku, ______ .
naprosto neschopný
neomalený primitiv
opatrný pragmatik
last  next  Top End
 
21)Josif Stalin
Během 20. a první poloviny 30. let se omezil na podporu ______ stran v Evropě a jejich postupné ovládnutí
teroristických
komunistických
fašistických
last  next  Top End
 
22)Josif Stalin
Od poloviny 30. let vstoupil aktivně do tří mezinárodních krizí celosvětového významu. Nejprve šlo o občanskou válku ______ .
ve Španělsku
v Itálii
v Řecku
last  next  Top End
 
23)Josif Stalin
Druhou krizi, další čínsko-japonskou válku, využil k uchvácení ______
Tibetu
Mongolska
Mandžuska
last  next  Top End
 
24)Josif Stalin
Třetím mezinárodním střetem byla krize spojená s italskou agresí proti ______ .
Alžiru
Habeši
Egyptu

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 41,5970 sekundy
Dat:
2017-10-26 11:00:04 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
home »  druha svetova valka  »  Stalin Josif III

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved