Dějepis dejepis.okhelp.cz

Egypt - o starém Egyptu 1

home »  egypt  »  egypt 1

Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Luxor
Tripolis
Káhira
Alexandrie
last  next  Top End
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Alexandria
Giza
Cairo
Luxor
last  next  Top End
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ano
ne
last  next  Top End
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Jordán
Eufrat
Suez
Nil
last  next  Top End
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
náboženství a vládnutí
obchodu
zemědělství
stavebnictví
last  next  Top End
 
6)
Vládci Egyptu
se již se do této pozice rodili
byli voleni lidem
byli dosazeni kněžími
byli vybráni vládou
last  next  Top End
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
vždy se tak nazývali
od spojení Dolního a Horního Egyptu
od VII. dynastie
last  next  Top End
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
kněží
lékaři
stavitel pyramid
obchodníci
last  next  Top End
 
9)
Vládci Egyptu
měli neomezenou moc
podléhali kněžím
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
podléhali svým příbuzným
last  next  Top End
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Džosér
Meni - řecky Menés
Cheops
Ramses II.
last  next  Top End
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Achnaton
Set
Osiris
Khufu
last  next  Top End
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ajjúbovců
Umajjovců
Ptolemaiovců
last  next  Top End
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
300 př. Kristem
30 po Kristu
30 př. Kristem
last  next  Top End
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
úředníci
rytci
písaři
otroci
last  next  Top End
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
pšenice
rýže
bavlna
kukuřice
last  next  Top End
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Ra
Sinuhet
Achnaton
Tutmose
last  next  Top End
 
17)
Nil se vlévá do
Mrtvého moře
Egejského moře
Rudého moře
Středozemního moře
last  next  Top End
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na severu po proudu řeky
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na východ od řeky Nil
last  next  Top End
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1922
1592
1648
last  next  Top End
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
last  next  Top End
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
54
70
21
17
last  next  Top End
 
22)
Tento konzervační roztok byl
louh sodný
vápenné mléko
kyselina mravenčí
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
last  next  Top End
 
23)
Orgány mumií byly
ponechány v těle zemřelých
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
last  next  Top End
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v palácích
v hradech
v chrámech
v pyramidách
last  next  Top End
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
poušť
step
prales
pole a pastviny
last  next  Top End
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
kvádru
jehlanu
ležícího lva
kužele
last  next  Top End
 
27)
Abú Simbel
je přestěhované pyramidové pole
je přestěhovaný palác
je přestěhovaná hrobka
je přestěhovaný chrámový komplex
last  next  Top End
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli válečnému konfliktu
last  next  Top End
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
protože vše bylo vytovřeno z kamene
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
last  next  Top End
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
vádí
oázy
savany
last  next  Top End
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
77 metrů
146 metrů
300 metrů
last  next  Top End
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
dle data narozenin faraona
podle sezóních záplav
podle polohy Slunce na ekliptice
podle polohy hvězdy Sirius

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 59,6129 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:44:12 Nick: josé

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí
home »  egypt  »  egypt 1

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved