Dějepis dejepis.okhelp.cz

Egypt - o starém Egyptu 1

home »  egypt  »  egypt 1

Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Luxor
Alexandrie
Tripolis
Káhira
last  next  Top End
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Cairo
Giza
Luxor
Alexandria
last  next  Top End
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ano
ne
last  next  Top End
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Jordán
Suez
Nil
Eufrat
last  next  Top End
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
obchodu
náboženství a vládnutí
stavebnictví
zemědělství
last  next  Top End
 
6)
Vládci Egyptu
byli dosazeni kněžími
byli vybráni vládou
byli voleni lidem
se již se do této pozice rodili
last  next  Top End
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
od VII. dynastie
vždy se tak nazývali
od spojení Dolního a Horního Egyptu
last  next  Top End
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
kněží
stavitel pyramid
lékaři
obchodníci
last  next  Top End
 
9)
Vládci Egyptu
podléhali kněžím
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
podléhali svým příbuzným
měli neomezenou moc
last  next  Top End
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Ramses II.
Džosér
Meni - řecky Menés
Cheops
last  next  Top End
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Set
Khufu
Osiris
Achnaton
last  next  Top End
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Ajjúbovců
Ptolemaiovců
Umajjovců
last  next  Top End
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
30 po Kristu
300 př. Kristem
30 př. Kristem
last  next  Top End
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
úředníci
otroci
rytci
písaři
last  next  Top End
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
pšenice
kukuřice
bavlna
rýže
last  next  Top End
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Tutmose
Sinuhet
Ra
Achnaton
last  next  Top End
 
17)
Nil se vlévá do
Egejského moře
Středozemního moře
Rudého moře
Mrtvého moře
last  next  Top End
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na severu po proudu řeky
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na východ od řeky Nil
last  next  Top End
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1922
1648
1592
last  next  Top End
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
last  next  Top End
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
54
17
21
70
last  next  Top End
 
22)
Tento konzervační roztok byl
kyselina mravenčí
louh sodný
vápenné mléko
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
last  next  Top End
 
23)
Orgány mumií byly
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
ponechány v těle zemřelých
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
last  next  Top End
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v pyramidách
v palácích
v hradech
v chrámech
last  next  Top End
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
poušť
pole a pastviny
prales
step
last  next  Top End
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
jehlanu
ležícího lva
kužele
kvádru
last  next  Top End
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaný chrámový komplex
je přestěhované pyramidové pole
je přestěhovaná hrobka
je přestěhovaný palác
last  next  Top End
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli válečnému konfliktu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
last  next  Top End
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
protože vše bylo vytovřeno z kamene
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
last  next  Top End
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
oázy
vádí
savany
last  next  Top End
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
146 metrů
300 metrů
77 metrů
last  next  Top End
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
dle data narozenin faraona
podle sezóních záplav
podle polohy hvězdy Sirius
podle polohy Slunce na ekliptice

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 59,6129 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:44:12 Nick: josé

 


Sponzorované odkazy


 

Pranostiky - počasí
home »  egypt  »  egypt 1

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved