Dějepis dejepis.okhelp.cz

Egypt - o starém Egyptu 1

home »  egypt  »  egypt 1Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Egypt - o starém Egyptu 1 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Hlavní město dnešního Egyptu se jmenuje
Alexandrie
Tripolis
Káhira
Luxor
last  next  Top End
 
2)
Toto město se v mapách objevuje pod názvem
Cairo
Alexandria
Giza
Luxor
last  next  Top End
 
3)
Leží dnešní Egypt částečně i v Asii?
ne
ano
last  next  Top End
 
4)
Největší řeka v Egyptu známá již z dávné historie se jmneuje
Eufrat
Nil
Suez
Jordán
last  next  Top End
 
5)
Nejstarší Egyptské texty byly o
stavebnictví
zemědělství
obchodu
náboženství a vládnutí
last  next  Top End
 
6)
Vládci Egyptu
se již se do této pozice rodili
byli dosazeni kněžími
byli vybráni vládou
byli voleni lidem
last  next  Top End
 
7)
Od které doby se vládci Egyptu nazývají faraóny?
od VII. dynastie
od spojení Dolního a Horního Egyptu
vždy se tak nazývali
last  next  Top End
 
8)
Kdo byl po faraonovi na nejvyšší sociální úrovni?
obchodníci
lékaři
kněží
stavitel pyramid
last  next  Top End
 
9)
Vládci Egyptu
podléhali kněžím
měli neomezenou moc
podléhali svým příbuzným
podléhali radě, která se skládala z nejbohatších Egypťanů
last  next  Top End
 
10)
Jméno faraona, který sjednotil Egypt
Ramses II.
Cheops
Džosér
Meni - řecky Menés
last  next  Top End
 
11)
Jak se jmenoval faraón, jehož bratr utopil, pak nechal rozřezat jeho tělo a nechal roznést tyto kousky po celém Egyptě
Achnaton
Osiris
Khufu
Set
last  next  Top End
 
12)
Kleopatry VII. patřila do dynastie
Umajjovců
Ajjúbovců
Ptolemaiovců
last  next  Top End
 
13)
Kdy zemřela tato nejslavnější Kleopatra
30 po Kristu
300 př. Kristem
30 př. Kristem
last  next  Top End
 
14)
Lidé, kteří ovládali písmo a psali texty se nazývali
otroci
úředníci
rytci
písaři
last  next  Top End
 
15)
Strategickou plodinou v Egyptu byla
bavlna
rýže
pšenice
kukuřice
last  next  Top End
 
16)
Který faraon se pokusil nahradit všechny egyptské bohy jedním bohem - Atonem?
Ra
Achnaton
Tutmose
Sinuhet
last  next  Top End
 
17)
Nil se vlévá do
Středozemního moře
Egejského moře
Mrtvého moře
Rudého moře
last  next  Top End
 
18)
V jaké části země ležel Dolní Egypt?
na severu po proudu řeky
na jihu, čili v dolní části dle mapy
na východ od řeky Nil
na západě - dříve se myslelo, že Slunce obíhá kolem Země, tudíž že se dostané pod ní DOLŮ, tedy západní - dolní Egypt
last  next  Top End
 
19)
Kdy byla objevena Tutanchámova hrobka?
1922
1592
1648
last  next  Top End
 
20)
Kdy započalo Napoleonovo egyptské tažení?
Napoleonova armáda vyplula 11. dubna 1692
Napoleonova armáda vyplula 15. června 1784
Napoleonova armáda vyplula 19. května 1798
last  next  Top End
 
21)
Na kolik dní s ukládalo tělo zemřelého faraona do speciálního roztoku zabraňujícímu pak rozklad těla?
17
21
54
70
last  next  Top End
 
22)
Tento konzervační roztok byl
vápenné mléko
solný roztok o vysoké koncetraci, který se dodnes používá ke konzervaci masa
kyselina mravenčí
louh sodný
last  next  Top End
 
23)
Orgány mumií byly
ponechány v těle zemřelých
odstraněny a dány sežrat posvátným kočkám
vysušeny a vloženy zpět do těla zemřelého
odstraněny a umístěny ve speciálních nádobách - kanopách
last  next  Top End
 
24)
V jakých stavbách byly pohřbívány mumie faraonů
v palácích
v chrámech
v pyramidách
v hradech
last  next  Top End
 
25)
Většinu povrchu Egyptu tvoří
poušť
pole a pastviny
prales
step
last  next  Top End
 
26)
Jaký tvar měly hrobky faraonů
ležícího lva
kužele
jehlanu
kvádru
last  next  Top End
 
27)
Abú Simbel
je přestěhovaný palác
je přestěhovaný chrámový komplex
je přestěhovaná hrobka
je přestěhované pyramidové pole
last  next  Top End
 
28)
Proč musel být Abú Simbel přestěhován?
kvůli válečnému konfliktu
kvůli stavbě Asuánské přehrady
kvůli zemětřesení, které poškodilo stavbu
last  next  Top End
 
29)
Co zapříčinilo, že se dodnes zachovalo tolik památek ze starého Egyptu?
protože vše bylo vytovřeno z kamene
suché klima Egyptu - věci nehnijí a jsou stále dokonale vysušeny
protože věci byly uloženy ve speciálních skladech
last  next  Top End
 
30)
Jak se nazývají místa v poušti, kde je zdroj vody, tedy většinou i vegetace?
vádí
savany
oázy
last  next  Top End
 
31)
Jak vysoká je Chufevova pyramida?
300 metrů
146 metrů
77 metrů
last  next  Top End
 
32)
Podle čeho se určoval počátek nového roku - Nový rok?
dle data narozenin faraona
podle polohy hvězdy Sirius
podle sezóních záplav
podle polohy Slunce na ekliptice

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 59,6129 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:44:12 Nick: josé

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí
home »  egypt  »  egypt 1

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 dejepis.okhelp.cz All right reserved