Dějepis dejepis.okhelp.cz

Egypt - historie 2

home »  egypt  »  egypt 2Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Egypt - historie 2 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Zeus
Chammurabi
Cheops
last  next  Top End
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
25
400
10
last  next  Top End
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Káhira
Kábul
Théby
last  next  Top End
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
jako hrobky
jako pevnosti
sýpky na obilí
last  next  Top End
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
360
300
365
last  next  Top End
 
6)
Egypťané vynalezli:
knihtisk
bronz
splachovací záchod
last  next  Top End
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
800 let př. n. letopočtem
2 700 let př. n. letopočtem
3 800 let před našim letopočtem
last  next  Top End
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Ramesse II
Kleopatra I
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
last  next  Top End
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
římané
peršané
núbijci
last  next  Top End
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
XXII
I
VII
last  next  Top End
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Alexander Cunningham
Arthur Evans
Howard Carter
last  next  Top End
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
8. června 1854
11. prosince 1786
4. listopadu 1922
last  next  Top End
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Hor, řecky Horus
Ptah
Sachmet
last  next  Top End
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 5 metrů
asi 25 metrů
asi 10 metrů
asi 350 metrů
last  next  Top End
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že je taženo koňmi na slunečním voze
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
že pluje v sluneční lodi
last  next  Top End
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Ha
Re
Ka
last  next  Top End
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Anup, řecky Anubis
Apis
Amon
last  next  Top End
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
bílým rouchem
leopardí kůží
černým rouchem
last  next  Top End
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Džoser
Ramesse II.
Meni
last  next  Top End
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
5 milionů
25 000
1,5 milionu
15 000
last  next  Top End
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
last  next  Top End
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Théby (Thebais)
Mennofer (Memfis)
Luxor
Vesét
last  next  Top End
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
přepadali obchodní lodě
z dolů ze Sínajského poloostrova
z dolů v Núbii
last  next  Top End
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Kleopatra VII.
Ramesse II.
Neko II. syn Psammetika I.
last  next  Top End
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 610 př.n.l
asi 350 n.l.
asi 2 100 př.n.l

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 43,4470 sekundy
Dat:
2017-10-02 21:34:27 Nick: josé

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí
home »  egypt  »  egypt 2

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 dejepis.okhelp.cz All right reserved