Dějepis dejepis.okhelp.cz

Egypt - historie 2

home »  egypt  »  egypt 2Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 

Egypt - historie 2 - test o Egyptu. Vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Faraón Chufev se nazýval řecky:
Cheops
Zeus
Chammurabi
last  next  Top End
 
2)
Kolik fotbalových hřišť by se vlezlo na základnu Cheopsovy pyramidy?
10
400
25
last  next  Top End
 
3)
Které město nepatří do Egyptu?
Káhira
Kábul
Théby
last  next  Top End
 
4)
K čemu sloužily pyramidy?
sýpky na obilí
jako hrobky
jako pevnosti
last  next  Top End
 
5)
Egyptský kalendář měl ____ dnů
300
360
365
last  next  Top End
 
6)
Egypťané vynalezli:
knihtisk
bronz
splachovací záchod
last  next  Top End
 
7)
Kdy se začínají psát dějiny egyptských dynastií?
800 let př. n. letopočtem
3 800 let před našim letopočtem
2 700 let př. n. letopočtem
last  next  Top End
 
8)
Který panovník provedl velkou náboženskou reformu?
Ramesse II
Kleopatra I
Amenhotep IV, nebo-li Achnaton
last  next  Top End
 
9)
Po Ramessovi III vládli v Egyptu:
peršané
núbijci
římané
last  next  Top End
 
10)
Kolkátá byla ona slavná Kleopatra?
XXII
VII
I
last  next  Top End
 
11)
Kdo objevil hrobku Tutanchamonovu?
Howard Carter
Arthur Evans
Alexander Cunningham
last  next  Top End
 
12)
Ve kterém roce byla Tutanchamonova hrobka objevena?
8. června 1854
4. listopadu 1922
11. prosince 1786
last  next  Top End
 
13)
Který egyptský bůh má hlavu jestřába?
Ptah
Hor, řecky Horus
Sachmet
last  next  Top End
 
14)
Jak dlouhý byl pruh látky, do které byla zavinuta mumie?
asi 25 metrů
asi 5 metrů
asi 10 metrů
asi 350 metrů
last  next  Top End
 
15)
Jak si představoali Egypťané, že se pohybuje Slunce po obloze?
že pluje v sluneční lodi
že letí, jako pták na ohnivých křídlech
že je taženo koňmi na slunečním voze
last  next  Top End
 
16)
Sluneční bůh se nazýval
Ka
Re
Ha
last  next  Top End
 
17)
Který bůh měl hlavu šakala?
Amon
Anup, řecky Anubis
Apis
last  next  Top End
 
18)
Čím byl zahalen kněz při obřadu převozu lodí faraonova těla přes Nil při pohřbívání faraona?
černým rouchem
bílým rouchem
leopardí kůží
last  next  Top End
 
19)
První faraon Egyptu se jmenoval?
Džoser
Ramesse II.
Meni
last  next  Top End
 
20)
Kolik obyvatel mělo město Véset v době největší slávy?
1,5 milionu
5 milionů
15 000
25 000
last  next  Top End
 
21)
Kdy došlo k sjednocení Egyptu?
někdy kolem roku 4000 př.n.l.
někdy kolem roku 3000 př.n.l.
někdy kolem roku 6000 př.n.l.
last  next  Top End
 
22)
Hlavní město sjednoceného Egyptu se jmenovalo
Luxor
Théby (Thebais)
Mennofer (Memfis)
Vesét
last  next  Top End
 
23)
Odkud především získávali egypťané zlato?
z dolů v Núbii
přepadali obchodní lodě
z dolů ze Sínajského poloostrova
last  next  Top End
 
24)
Kdo zahájil, jako první práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem - předchůdcem Suezského průplavu?
Neko II. syn Psammetika I.
Ramesse II.
Kleopatra VII.
last  next  Top End
 
25)
V kterých letech došlo k prvnímu zahájení stavby průplavu?
asi 350 n.l.
asi 2 100 př.n.l
asi 610 př.n.l

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 9,8769 sekundy
Dat:
2016-02-28 19:49:43 Nick: Česko

 


Sponzorované odkazy
 
home »  egypt  »  egypt 2

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


Přísloví pro tuto chvíli:  Bez peněz do hospody nelez.
  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 dejepis.okhelp.cz All right reserved