Dějepis dejepis.okhelp.cz
  Stránky
Index
» Achaimenovci 550-330
Makedonci - 330-140 p.n.l.
Parthové - 140 p.n.l 224 n.l.
Sásánovci - 224 - 651 n.l.

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test

home »  persie  »  achaimenovci 550 330Sponzorované odkazy

This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Xerxés potlačuje odboj v Babylonii.

481 př. n. l.
480 – 479 př. n. l.
522 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)

vzpoura mága Gaumáty získává podporu v celé říši; Kambýsova smrt; úspěšný protipuč Achaimenovce Dareia, syna Hystaspova.

404 př. n. l.
522 př. n. l.
330 př. n. l.
last  next  Top End
 
3)

Dareios zakládá administrativní centrum achaimenovské monarchie – Persepolis.

kol. 515 př. n. l.
330 př. n. l.
465 př. n. l.
last  next  Top End
 
4)

Kýros II. poráží médského krále Astyaga (Ištumegu) a dobývá jeho hlavní město Ektabany (dnes Hamadán); vznik perské říše.

550/549 př. n. l.
547 př. n. l.
539 př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

makedonský král Alexandr III. vstupuje na půdu Malé Asie a poráží perská vojska na řece Gráníku.

334 př. n. l.
424 – 423 př. n. l.
399 – 387 př. n. l.
last  next  Top End
 
6)

v bitvě u Kunax je usmrcen Artaxerxův bratr Kýros Mladší, který se s pomocí řeckých žoldnéřů pokoušel ovládnout perskou říši; najatým Řekům se po strastiplné cestě podaří dostat domů (anabáze).

kol. 515 př. n. l.
401 př. n. l.
500/499 – 495/494 př. n. l.
last  next  Top End
 
7)

krátká vláda Artaxerxova syna Arsa.

338 – 336 př. n. l.
336 př. n. l.
423 – 404 př. n. l.
last  next  Top End
 
8)

v tzv. královském (či Antalkidově) míru Řekové s konečnou platností uznávají perské právo na Malou Asii.

387/386 př. n. l.
334 př. n. l.
525 př. n. l.
last  next  Top End
 
9)

Xerxova výprava proti evropskému Řecku končí vážnými porážkami u Salamíny a Platají.

522/521 př. n. l.
480 – 479 př. n. l.
500/499 – 495/494 př. n. l.
last  next  Top End
 
10)

králův pokus opanovat Athény končí neúspěšně (bitva u Marathónu).

490 př. n. l.
539 př. n. l.
336 př. n. l.
last  next  Top End
 
11)

Dareios II. získává opět kontrolu nad Malou Asií; během peloponnéské války podporuje (především finančně) Spartu.

330 př. n. l.
338 – 336 př. n. l.
423 – 404 př. n. l.
last  next  Top End
 
12)

Dareios III. z mladší linie rodu (jeho dědem byl Dareios II.) dosedá na perský trůn.

336 př. n. l.
530 př. n. l.
522 př. n. l.
last  next  Top End
 
13)

vzpoura řeckých obchodních osad v Malé Asii (tzv. iónské povstání) je Peršany potlačena.

330 př. n. l.
332 př. n. l.
500/499 – 495/494 př. n. l.
last  next  Top End
 
14)

Kambýsés dobývá Egypt; poslední král 26. dynastie Psammetik III. je zajat a později usmrcen.

336 př. n. l.
547 př. n. l.
525 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Sponzorované odkazy

 


Android softwareAngličtinaAuto - motoBiologie+ZdravíČeský jazyk pravidlaChemieDějepisDownloadDům & zahradaFinanceFyzikaZeměpis-geografieGeometrieHryProgramy zdarmaJazykyKuchařkaMatematikaPro ŽenyPSČSeznamkySportVideoPřesný čas + počasí

home »  persie  »  achaimenovci 550 330

  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 dejepis.okhelp.cz All right reserved