Dějepis dejepis.okhelp.cz

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test

home »  persie  »  achaimenovci 550 330


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Dareios II. získává opět kontrolu nad Malou Asií; během peloponnéské války podporuje (především finančně) Spartu.

330 př. n. l.
507/506 př. n. l.
423 – 404 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)

válka s Řeky.

490 př. n. l.
333 př. n. l.
399 – 387 př. n. l.
last  next  Top End
 
3)

Kýros vítězí nad lýdským králem Kroisem a obsazuje celou Malou Asii včetně Sard.

kol. 515 př. n. l.
547 př. n. l.
492 př. n. l.
last  next  Top End
 
4)

vojska Dareia III. jsou rozdrcena v bitvě u Issu (na hranicích Sýrie a Malé Asie); Alexandr vstupuje do Foiníkie.

490 př. n. l.
333 př. n. l.
331 př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

vlády se ujímá Dareiův syn Artaxerxés II.; povstání v Egyptě vede k odtržení této důležité provincie.

404 př. n. l.
399 – 387 př. n. l.
423 – 404 př. n. l.
last  next  Top End
 
6)

Dareios zakládá administrativní centrum achaimenovské monarchie – Persepolis.

387/386 př. n. l.
336 př. n. l.
kol. 515 př. n. l.
last  next  Top End
 
7)

zavraždění Xerxa I. a následníka trůnu Dareia; na perský trůn dosedá mladší Xerxův syn Artaxerxés I.

480 – 479 př. n. l.
465 př. n. l.
550/549 př. n. l.
last  next  Top End
 
8)

Kýros umírá v boji s Massagety na řece Syrdarja (Jaxartés); nástupcem Kambýsés II.

530 př. n. l.
399 – 387 př. n. l.
424 – 423 př. n. l.
last  next  Top End
 
9)

tzv. Kalliův mír mezi Athénami a perskou říší (jeho historicita je sporná).

500/499 – 495/494 př. n. l.
asi 449 př. n. l.
331 př. n. l.
last  next  Top End
 
10)

Kambýsés dobývá Egypt; poslední král 26. dynastie Psammetik III. je zajat a později usmrcen.

525 př. n. l.
507/506 př. n. l.
387/386 př. n. l.
last  next  Top End
 
11)

vzpoura řeckých obchodních osad v Malé Asii (tzv. iónské povstání) je Peršany potlačena.

500/499 – 495/494 př. n. l.
330 př. n. l.
424 – 423 př. n. l.
last  next  Top End
 
12)

Dareios I. potlačuje revolty, které po Gaumátově zavraždění zachvátily většinu perských držav.

401 př. n. l.
547 př. n. l.
522/521 př. n. l.
last  next  Top End
 
13)

v bitvě u Kunax je usmrcen Artaxerxův bratr Kýros Mladší, který se s pomocí řeckých žoldnéřů pokoušel ovládnout perskou říši; najatým Řekům se po strastiplné cestě podaří dostat domů (anabáze).

401 př. n. l.
asi 449 př. n. l.
332 př. n. l.
last  next  Top End
 
14)

moc přebírá Artaxerxův syn Artaxerxés III., jemuž se v letech 343/342 podaří znovu ovládnout Egypt; zlikvidována jsou i povstání v Malé Asii a Foiníkii.

486 př. n. l.
530 př. n. l.
359 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí
home »  persie  »  achaimenovci 550 330

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved