Dějepis dejepis.okhelp.cz

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test

home »  persie  »  achaimenovci 550 330Sponzorované odkazy

This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Achaimenovci - Perská říše v období 550-330 před našim letopočtem - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Alexandr dobývá Egypt.

492 př. n. l.
359 př. n. l.
332 př. n. l.
last  next  Top End
 
2)

krátká vláda Artaxerxova syna Arsa.

338 – 336 př. n. l.
399 – 387 př. n. l.
424 – 423 př. n. l.
last  next  Top End
 
3)

vzpoura mága Gaumáty získává podporu v celé říši; Kambýsova smrt; úspěšný protipuč Achaimenovce Dareia, syna Hystaspova.

522 př. n. l.
500/499 – 495/494 př. n. l.
481 př. n. l.
last  next  Top End
 
4)

Kýros vítězí nad lýdským králem Kroisem a obsazuje celou Malou Asii včetně Sard.

547 př. n. l.
423 – 404 př. n. l.
334 př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

Xerxova výprava proti evropskému Řecku končí vážnými porážkami u Salamíny a Platají.

500/499 – 495/494 př. n. l.
kol. 515 př. n. l.
480 – 479 př. n. l.
last  next  Top End
 
6)

Kýrova vojska vstupují do Babylónu; chaldejský král Nabonid je zajat.

539 př. n. l.
359 př. n. l.
kol. 515 př. n. l.
last  next  Top End
 
7)

vzpoura řeckých obchodních osad v Malé Asii (tzv. iónské povstání) je Peršany potlačena.

486 př. n. l.
332 př. n. l.
500/499 – 495/494 př. n. l.
last  next  Top End
 
8)

Dareios III. z mladší linie rodu (jeho dědem byl Dareios II.) dosedá na perský trůn.

334 př. n. l.
kol. 515 př. n. l.
336 př. n. l.
last  next  Top End
 
9)

bitva u Gaugamél končí útěkem Dareia III.

492 př. n. l.
401 př. n. l.
331 př. n. l.
last  next  Top End
 
10)

králův pokus opanovat Athény končí neúspěšně (bitva u Marathónu).

490 př. n. l.
465 př. n. l.
481 př. n. l.
last  next  Top End
 
11)

Dareios I. potlačuje revolty, které po Gaumátově zavraždění zachvátily většinu perských držav.

492 př. n. l.
507/506 př. n. l.
522/521 př. n. l.
last  next  Top End
 
12)

Kýros umírá v boji s Massagety na řece Syrdarja (Jaxartés); nástupcem Kambýsés II.

500/499 – 495/494 př. n. l.
513 – 510 př. n. l.
530 př. n. l.
last  next  Top End
 
13)

Dareios I. si znovu podrobuje makedonsko-thrácký prostor; zkáza perského loďstva u Athosu.

539 př. n. l.
332 př. n. l.
492 př. n. l.
last  next  Top End
 
14)

Kambýsés dobývá Egypt; poslední král 26. dynastie Psammetik III. je zajat a později usmrcen.

333 př. n. l.
525 př. n. l.
539 př. n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Sponzorované odkazy

Pranostiky - počasí
home »  persie  »  achaimenovci 550 330

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 dejepis.okhelp.cz All right reserved