Dějepis dejepis.okhelp.cz Scroll down Scroll Up

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test

home »  persie  »  parthove 140 pr n l 224 n l


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

císař Hadrianus se vzdává většiny Traianových výbojů, trvá však na právu Říma dosazovat arménské krále.

116/117 n. l.
12 n. l.
po 117 n. l.
last  next  Top End
 
2)

parthské poselstvo žádá císaře Traiana, aby potvrdil novým arménským králem Parthamasiria, favorita Osroova. Traianus to odmítá.

205/206 n. l.
113 n. l.
41 – 38 př. n. l.
last  next  Top End
 
3)

římský diktátor Gaius Iulius Caesar plánuje tažení proti Parthům, výpravě zabrání jeho zavraždění v senátu.

63 n. l.
108/109 – 127/128 n. l.
44 př. n. l.
last  next  Top End
 
4)

Traianus obsazuje Mezopotámii až po Perský záliv a dobývá hlavní město Parthů Ktésifón; vytvoření nových provincií Armenia, Mesopotamia a Assyria; parthská říše je zdánlivě poražena.

po 117 n. l.
115 – 116 n. l.
213 n. l.
last  next  Top End
 
5)

zimní rezidencí parthských králů se stává město Ktésifón na Tigridu, jihovýchodně od dnešního Bagdádu.

38 př. n. l. – 3/2 n. l.
po 129 př. n. l.
64 př. n. l.
last  next  Top End
 
6)

císař Septimius Severus vpadá do parthské říše a zřizuje na severu provincii Mesopotamia; třetí dobytí Ktésifóntu; král Vologaisés V. je nucen požádat o mír.

195 – 198 n. l.
161 – 165 n. l.
114 n. l.
last  next  Top End
 
7)

konec seleukovské říše; Sýrie římskou provincií.

44 př. n. l.
po 117 n. l.
64 př. n. l.
last  next  Top End
 
8)

povstání v severní Mezopotámii a nepokoje v římské říši nutí Traiana k návratu; churavý císař umírá ještě za pochodu v Kilikii.

63 n. l.
po 51 n. l.
116/117 n. l.
last  next  Top End
 
9)

v parthské říši vládne Mithradatés II.; upevnění velmocenského statutu arsakovské monarchie, pokusy o dobytí Arménie; Mithradatův vyslanec Orobazos se roku 96 setkává s kilikijským propraetorem Luciem Corneliem Sullou – první přímé kontakty mezi Parthy a Římany.

58/57 – 38 př. n. l.
124/123 – 88/88 př. n. l.
kol. 130 př. n. l.
last  next  Top End
 
10)

Parthové a Římané uzavírají v Rhandeji dohodu, podle níž se Arménie stává arsakovskou sekundogeniturou pod svrchovaností císaře.

69/66 př. n. l.
224 n. l.
63 n. l.
last  next  Top End
 
11)

vpád Alanů, odpadnutí Hyrkánie a mocenské zápasy po Vologaisově smrti vyvolávají vážnou krizi.

po 72 n. l.
63 n. l.
213 n. l.
last  next  Top End
 
12)

král Vologaisés IV. podniká nový útok na Arménii; zpustošení pohraničních krajů impéria; římský vojevůdce Avidius Cassius vede úspěšný protiútok; druhé dobytí Ktésifóntu; severní Mezopotámie až po Dura Európos je připojena k římské říši.

124/123 – 88/88 př. n. l.
41 – 38 př. n. l.
161 – 165 n. l.
last  next  Top End
 
13)

Osroés parthským králem; napětí s Římem kvůli Arménii.

po 51 n. l.
108/109 – 127/128 n. l.
128 – 124/123 př. n. l.
last  next  Top End
 
14)

Parthové uzavírají dohodu se zástupci římské republiky Luciem Liciniem Lucullem a Gnaeem Pompeiem; hranicí mezi oběma říšemi je horní tok Eufratu.

69/66 př. n. l.
114 n. l.
36 n. l.
last  next  Top End
 
15)

Parthové útočí na Sýrii, jsou však poraženi v bitvě u Antigoneie; smrt Orodova vojevůdce Ósaka.

52 – 51 př. n. l.
205/206 n. l.
44 př. n. l.
last  next  Top End
 
16)

po Artabanově smrti následují boje o moc mezi Vardanem a Gótarzem II.

38 – 45 n. l.
213 n. l.
205/206 n. l.
last  next  Top End
 
17)

císař Nero předává Tiridatovi I. v Římě královský diadém.

66 n. l.
53 př. n. l.
63 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíKONEC MOJE IP VYPISY

home »  persie  »  parthove 140 pr n l 224 n l

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved