Dějepis dejepis.okhelp.cz

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test

home »  persie  »  parthove 140 pr n l 224 n l


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Parthové - Přední východ pod nadvládou Parthů 140 p.n.l 224 n.l. - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Antoniův útok na Arménii a dnešní perský Ázerbájdžán Parthové navzdory dynastické krizi odrážejí.

69/66 př. n. l.
cca 213 – 224 n. l.
36 n. l.
last  next  Top End
 
2)

zimní rezidencí parthských králů se stává město Ktésifón na Tigridu, jihovýchodně od dnešního Bagdádu.

po 129 př. n. l.
205/206 n. l.
114 n. l.
last  next  Top End
 
3)

Parthové svádějí těžké boje s migrujícími stepními národy na severovýchodě; na bitevním poli postupně umírá jak Fraatés II., tak i jeho nástupce Artabanos I.

58/57 – 38 př. n. l.
128 – 124/123 př. n. l.
113 n. l.
last  next  Top End
 
4)

v bitvě u Gindaru poráží římský vojevůdce Gaius Ventidius Bassus parthské vojsko; Pakorova smrt; Orodés ztrácí zhruba 20 000 bojovníků.

195 – 198 n. l.
38 př. n. l.
44 př. n. l.
last  next  Top End
 
5)

během římské občanské války podporují Parthové neúspěšného pretendenta Pescennia Nigra proti Septimiu Severovi.

po 117 n. l.
193 – 194 n. l.
po 72 n. l.
last  next  Top End
 
6)

Orodův syn Pakoros a jeho římský republikánský spojenec Quintus Labienus přechodně dobývají Sýrii a část Malé Asie; Ktésifón se definitivně stává hlavním městem arsakovské monarchie.

kol. 130 př. n. l.
44 př. n. l.
41 – 38 př. n. l.
last  next  Top End
 
7)

Orodés II. parthským králem; na počátku vlády bojuje o trůn s bratrem Mithradatem III.

124/123 – 88/88 př. n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
po 117 n. l.
last  next  Top End
 
8)

Fraatés IV., syn Orodův, parthským králem; vládu si snaží pojistit vyvražděním svých třiceti bratrů.

113 n. l.
58/57 – 38 př. n. l.
38 př. n. l. – 3/2 n. l.
last  next  Top End
 
9)

římský císař Caracalla pustoší pohraniční kraje parthské říše (zničení arsakovského pohřebiště u Arbél).

161 – 165 n. l.
108/109 – 127/128 n. l.
216 n. l.
last  next  Top End
 
10)

povstání v severní Mezopotámii a nepokoje v římské říši nutí Traiana k návratu; churavý císař umírá ještě za pochodu v Kilikii.

cca 213 – 224 n. l.
116/117 n. l.
36 n. l.
last  next  Top End
 
11)

císař Hadrianus se vzdává většiny Traianových výbojů, trvá však na právu Říma dosazovat arménské krále.

po 117 n. l.
193 – 194 n. l.
kol. 130 př. n. l.
last  next  Top End
 
12)

Parthové uzavírají dohodu se zástupci římské republiky Luciem Liciniem Lucullem a Gnaeem Pompeiem; hranicí mezi oběma říšemi je horní tok Eufratu.

po 72 n. l.
114 n. l.
69/66 př. n. l.
last  next  Top End
 
13)

římské vojsko si podrobuje Arménii.

116/117 n. l.
cca 213 – 224 n. l.
114 n. l.
last  next  Top End
 
14)

řecko-bakterská říše zaniká v souvislosti s rozsáhlou migrací ve Střední Asii, kterou vyvolal národ označovaný v čínských pramenech jako Jüe-č’.

kol. 130 př. n. l.
69/66 př. n. l.
161 – 165 n. l.
last  next  Top End
 
15)

konec seleukovské říše; Sýrie římskou provincií.

po 117 n. l.
41 – 38 př. n. l.
64 př. n. l.
last  next  Top End
 
16)

vpád Alanů, odpadnutí Hyrkánie a mocenské zápasy po Vologaisově smrti vyvolávají vážnou krizi.

po 72 n. l.
213 n. l.
224 n. l.
last  next  Top End
 
17)

proti parthskému králi Vologaisovi VI. se pozvedá jeho bratr Artabanos IV.; následují několikaleté boje o trůn.

213 n. l.
38 př. n. l. – 3/2 n. l.
12 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí
home »  persie  »  parthove 140 pr n l 224 n l

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved