Dějepis dejepis.okhelp.cz

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test

home »  persie  »  sasanovci 224 651 n l


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

válka s Římem končí navzdory počátečním potížím příznivě; císař Philippus Arabs se zavazuje k placení tributu.

632 n. l.
243 – 244 n. l.
604 n. l.
last  next  Top End
 
2)

faktické rozdělení Arménie na (menší) římskou část a (větší) část perskou (příslušná dohoda je uzavřena v průběhu osmdesátých let).

622 n. l.
439 – 457 n. l.
377 n. l.
last  next  Top End
 
3)

Jazdkart II. perským králem; zásahy do života židovských obcí v říši.

439 – 457 n. l.
484 n. l.
503 – 505/506 n. l.
last  next  Top End
 
4)

v bitvě u Edessy je římské vojsko zcela rozdrceno; císař Valerianus upadá do perského zajetí; Šápúrova jízda plení Sýrii, Kilikii a Kappadokii.

260 n. l.
466 – 469 n. l.
628 – 630 n. l.
last  next  Top End
 
5)

Peršané musí přerušit konflikt v Mezopotámii a věnovat se obraně svých severovýchodních hranic (boje s hunským kmenem Chionitů).

350 – 358/359 n. l.
630/631 n. l.
399 – 421 n. l.
last  next  Top End
 
6)

Husrav II. Parvéz perským králem; na severovýchodě říše zakládá jeho strýc Vistám separatistický státní útvar a vládne tam zhruba do roku 600 jako samostatný panovník.

591 – 628 n. l.
484 n. l.
494/495 n. l.
last  next  Top End
 
7)

Husrav II. dobývá na Byzanci Sýrii, velkou část Malé Asie i Egypt; posvátná křesťanská relikvie – svatý Kříž v Jeruzalémě - se stává kořistí Peršanů.

611 – 619 n. l.
459 n. l.
cca 506 – 516 n. l.
last  next  Top End
 
8)

římský císař Carus napadá perskou říši, dobývá Ktésifóntu, brzy nato však umírá a výprava vyznívá do ztracena; potlačení vzpoury Bahrámova bratra Hormizda, místodržitele v Chorásánu.

283 n. l.
484 n. l.
503 – 505/506 n. l.
last  next  Top End
 
9)

Hormizd IV., syn Husravův, perským králem; tvrdé zásahy proti šlechtě a kněžstvu (údajně 13 600 poprav); válka s Byzancí pokračuje.

po 330 n. l.
610 n. l.
579 – 590 n. l.
last  next  Top End
 
10)

Šápúr vyhání Arsakovce z Arménie a pustoší pohraničí římské říše (sásánovský princ Hormizd Ardašír arménským králem).

252 – 253 n. l.
561 n. l.
439 – 457 n. l.
last  next  Top End
 
11)

sásánovská vojska dobývají na Byzanci Edessu, Amidu, Mardin a Aleppo (Berroiu).

572 n. l.
kol. 605 n. l.
651/652 n. l.
last  next  Top End
 
12)

při nové válce s Hefthality je sásánovské vojsko zničeno a král Péróz zabit; Peršané se zavazují k placení tributu.

481/482 – 484 n. l.
po 330 n. l.
442 n. l.
last  next  Top End
 
13)

král Jazdkart povoluje křesťanům konání celoperského církevního koncilu v Seleukii; jeho účastníci přijímají závěry koncilu nikajského.

410 n. l.
466 – 469 n. l.
459 n. l.
last  next  Top End
 
14)

definitivní mír mezi Byzancí a Persií; vrácení svatého Kříže.

296 – 297/298 n. l.
630/631 n. l.
556 – 557 n. l.
last  next  Top End
 
15)

král Bahrám V., syn Jazdkartův, vede válku s východořímským císařem Theodosiem II. (408 – 450); po uzavření míru se obě strany zavazují, že svým poddaným křesťanského a zarathuštrovského vyznání zajistí náboženskou svobodu (v případě Theodosia se jedná o ústupek bez praktického významu).

499 n. l.
602 n. l.
421 – 422 n. l.
last  next  Top End
 
16)

Husrav I. Anóšarván perským králem; rozsáhlé reformy daňového systému a vojska, částečné odškodnění osob postižených mazdakovskými bouřemi.

532 n. l.
503 – 505/506 n. l.
531 – 579 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasí
home »  persie  »  sasanovci 224 651 n l

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved