Dějepis dejepis.okhelp.cz

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test

home »  persie  »  sasanovci 224 651 n lSponzorované odkazy

This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

za podpory Šápúrovy posílá Kavád Sóchru na popraviště.

494/495 n. l.
410 n. l.
503 – 505/506 n. l.
last  next  Top End
 
2)

Kavád žádá císaře Justina I., aby adoptoval prince Husrava, vyhlédnutého dědice trůnu; opatření má zajistit spojence pro případ, že by o vládu usiloval jiný z královských synů; Byzantinci žádost odmítají.

634 n. l.
522/523 n. l.
439 – 457 n. l.
last  next  Top End
 
3)

obnovení války císařem Justinianem I.

650/651 n. l.
548 n. l.
256 n. l.
last  next  Top End
 
4)

Husrav I. Anóšarván perským králem; rozsáhlé reformy daňového systému a vojska, částečné odškodnění osob postižených mazdakovskými bouřemi.

338 – 344 n. l.
531 – 579 n. l.
494/495 n. l.
last  next  Top End
 
5)

Jazdkart III. posílá vyslance k čínskému dvoru, aby získal spojence proti Arabům; jednání jsou bezvýsledná.

638 n. l.
528/529 n. l.
548 n. l.
last  next  Top End
 
6)

Bahrám V. poráží na Východě Hefthality a zabíjí jejich krále.

296 – 297/298 n. l.
427 n. l.
650/651 n. l.
last  next  Top End
 
7)

král Bahrám V., syn Jazdkartův, vede válku s východořímským císařem Theodosiem II. (408 – 450); po uzavření míru se obě strany zavazují, že svým poddaným křesťanského a zarathuštrovského vyznání zajistí náboženskou svobodu (v případě Theodosia se jedná o ústupek bez praktického významu).

256 n. l.
421 – 422 n. l.
637 – 640 n. l.
last  next  Top End
 
8)

boje s římským císařem Alexandrem Severem nevedou k jednoznačnému výsledku.

232 – 233 n. l.
623 n. l.
591 n. l.
last  next  Top End
 
9)

císař Justinus II. porušuje mírovou dohodu z roku 561 a neúspěšně obléhá Nisibis; počátek vleklé persko-byzantské války, neustále přerušované vyjednáváním.

572 n. l.
603 n. l.
232 – 233 n. l.
last  next  Top End
 
10)

král Jazdkart povoluje křesťanům konání celoperského církevního koncilu v Seleukii; jeho účastníci přijímají závěry koncilu nikajského.

296 – 297/298 n. l.
488 n. l.
410 n. l.
last  next  Top End
 
11)

Šápúr II., vnuk Narsův, perským králem; na trůn dosedá jako nemluvně.

442 n. l.
309 – 379 n. l.
po 400 n. l.
last  next  Top End
 
12)

Hormizd IV., syn Husravův, perským králem; tvrdé zásahy proti šlechtě a kněžstvu (údajně 13 600 poprav); válka s Byzancí pokračuje.

410 n. l.
628 – 630 n. l.
579 – 590 n. l.
last  next  Top End
 
13)

při převratu v Byzanci je usmrcen původce Maurikiovy smrti císař Fokas; nový císař Herakleios Peršanům neúspěšně nabízí mír.

260 n. l.
439 – 457 n. l.
610 n. l.
last  next  Top End
 
14)

„věčný mír“ s východořímským císařem Justinianem I.

532 n. l.
626 n. l.
cca 557 – 560 n. l.
last  next  Top End
 
15)

státní záležitosti za vlády krále Valgaše řídí velmož jménem Sóchrá.

276 – 293 n. l.
338 n. l.
484 – 488 n. l.
last  next  Top End
 
16)

prorok Muhammad umírá v Medíně; většina Arábie pod muslimskou kontrolou.

632 n. l.
459 n. l.
572 n. l.
last  next  Top End
 
17)

král se obrací proti perským křesťanům (poprava ktésifóntského biskupa Šimona bar Sabba‘é); křesťané jsou v důsledku náboženské politiky Konstantina I. a jeho nástupců považováni za exponenty Říma.

316/317 n. l.
276 – 293 n. l.
340/341 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí
home »  persie  »  sasanovci 224 651 n l

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 dejepis.okhelp.cz All right reserved