Dějepis dejepis.okhelp.cz

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test

home »  persie  »  sasanovci 224 651 n l

Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Sásánovci - Přední východ pod nadvládou Sásánovců 224 - 651 n.l. - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Husrav II. zajímá an-Nu‘mána III., vládce lachmovského státu na pomezí perské Mezopotámie, a dává ho usmrtit; lachmovská monarchie do té doby tvořila nárazníkové pásmo mezi perskou říší a Arábií.

626 n. l.
602 n. l.
588 – 589 n. l.
last  next  Top End
 
2)

Jazdkart III., vnuk Husrava II., perským králem.

532 n. l.
628 n. l.
633 – 651 n. l.
last  next  Top End
 
3)

za podpory Šápúrovy posílá Kavád Sóchru na popraviště.

340/341 n. l.
603 n. l.
494/495 n. l.
last  next  Top End
 
4)

obnovení války císařem Justinianem I.

572 n. l.
442 n. l.
548 n. l.
last  next  Top End
 
5)

Šápúr využívá nespokojenosti pohanské strany v Arménii a obsazuje celou zemi; počátek dlouholetého konfliktu s římskou říší.

338 n. l.
240/241 – 271/272 n. l.
651/652 n. l.
last  next  Top End
 
6)

faktické rozdělení Arménie na (menší) římskou část a (větší) část perskou (příslušná dohoda je uzavřena v průběhu osmdesátých let).

622 n. l.
377 n. l.
340/341 n. l.
last  next  Top End
 
7)

římský císař Carus napadá perskou říši, dobývá Ktésifóntu, brzy nato však umírá a výprava vyznívá do ztracena; potlačení vzpoury Bahrámova bratra Hormizda, místodržitele v Chorásánu.

296 – 297/298 n. l.
283 n. l.
421 – 422 n. l.
last  next  Top End
 
8)

uzavření „padesátiletého“ míru mezi Byzancí a Persií; císař slibuje, že bude Husravovi ročně platit 30 000 zlatých, král naopak zaručuje náboženskou svobodu perským křesťanům.

610 n. l.
561 n. l.
256 n. l.
last  next  Top End
 
9)

při nové válce s Hefthality je sásánovské vojsko zničeno a král Péróz zabit; Peršané se zavazují k placení tributu.

481/482 – 484 n. l.
399 – 421 n. l.
340/341 n. l.
last  next  Top End
 
10)

za vlády Bahráma II. získává Kartír rozhodující vliv na vnitřní politiku monarchie; stává se nejvyšším móbadem, soudcem říše a představeným chrámu ohně ve Stachru, kolébce dynastie; na jeho popud zasahuje král proti jiným věroukám, zvláště proti křesťanství, manicheismu, judaismu a buddhismu.

276 – 293 n. l.
522/523 n. l.
531 – 579 n. l.
last  next  Top End
 
11)

v bitvě u Edessy je římské vojsko zcela rozdrceno; císař Valerianus upadá do perského zajetí; Šápúrova jízda plení Sýrii, Kilikii a Kappadokii.

256 n. l.
340/341 n. l.
260 n. l.
last  next  Top End
 
12)

křesťanští radikálové ničí zarathuštrovský chrám ve městě Hormizd-Ardašír v dnešním Chúzistánu; na nátlak mágů zahajuje Jazdkart nové pronásledování.

548 n. l.
před 421 n. l.
602 n. l.
last  next  Top End
 
13)

Husrav II. dobývá na Byzanci Sýrii, velkou část Malé Asie i Egypt; posvátná křesťanská relikvie – svatý Kříž v Jeruzalémě - se stává kořistí Peršanů.

350 – 358/359 n. l.
260 n. l.
611 – 619 n. l.
last  next  Top End
 
14)

Šápúr vyhání Arsakovce z Arménie a pustoší pohraničí římské říše (sásánovský princ Hormizd Ardašír arménským králem).

cca 557 – 560 n. l.
kol. 605 n. l.
252 – 253 n. l.
last  next  Top End
 
15)

Byzantinci se zmocňují města Ganzaku v perském Ázerbájdžánu.

623 n. l.
439 – 457 n. l.
428 n. l.
last  next  Top End
 
16)

Bahrám V. poráží na Východě Hefthality a zabíjí jejich krále.

630 – 633 n. l.
427 n. l.
338 n. l.
last  next  Top End
 
17)

vyjednávání sásánovského poselstva s Římany končí krachem (Ardašír údajně požaduje vydání starých achaimenovských území v Sýrii a Malé Asii).

238 – 239 n. l.
231 n. l.
630/631 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí
home »  persie  »  sasanovci 224 651 n l

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved