Dějepis dejepis.okhelp.cz
  Stránky
Index
Historie - 10 000 - 3 000 př.n.l
Paleolit chronologie - 2 400 000 - 10 000 př.n.l
Doba kamenná
Doba kamenná 2
» Pravěk

Pravěk

home »  pravek  »  pravekSponzorované odkazy

This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Pravěk - období Země - vyberte správné data.
Chyba
 
1)Pravěk
Pravěk je epocha, ze které:
máme první písemné záznamy vytvořené tehdejším člověkem
se dochovaly písemné záznamy psané na kůži mamutů
nemáme písemné záznamy
last  next  Top End
 
2)Pravěk
Do jakého období klademe počátek pravěku?
4 000 let př.n. letopočtem
od 3 milionů let před našim letopočtem
před 4,5 miliardami let
last  next  Top End
 
3)Pravěk
Odkud získáváme představu, jak žili pravěcí lidé?
z Dalimilovi kroniky
z legend a vyprávění
z archeologických nálezů
last  next  Top End
 
4)Pravěk
Jak nazýváme první epochu pravěku?
Starší doba kamenná
Doba bronzová
Doba železná
last  next  Top End
 
5)Pravěk
Doba kamenná neobsahuje epochu s názvem:
Biolit
Paleolit
Neolit
last  next  Top End
 
6)Pravěk
Doba kemenná obsahuje epochu s názvem:
Delší doba kamenná
Mladší doba kamenná
Menší doba kamenná
last  next  Top End
 
7)Pravěk
Čím se živili pravěcí lidé v starší době kamenné?
sběrem plodů a lovem
zemědělsvtvím
pouze ovocem, protože byli býložravci
last  next  Top End
 
8)Pravěk
Pravěký člověk v starší době kamenné:
choval se pudově a neměl ještě potřebnou zručnost na ovládání nástrojů
uměl používat nástroje
používal již bronzové nástroje a cínové nádobí
last  next  Top End
 
9)Pravěk
Jak říkáme změnám klimatu v starší době kamenné?
doby ledové
doby sněhové
globální oteplování
last  next  Top End
 
10)Pravěk
Nejstarším druhem člověka je:
člověk zručný - homo habilis
člověk vzpřímený - homo erectus
člověk hrající si - homo ludens

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 16,3649 sekundy
Dat:
2015-01-21 15:41:58 Nick: deadlyphantom

 


Sponzorované odkazy

 


Android softwareAngličtinaAuto - motoBiologie+ZdravíČeský jazyk pravidlaChemieDějepisDownloadDům & zahradaFinanceFyzikaZeměpis-geografieGeometrieHryProgramy zdarmaJazykyKuchařkaMatematikaPro ŽenyPSČSeznamkySportVideoPřesný čas + počasí

home »  pravek  »  pravek

  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 dejepis.okhelp.cz All right reserved