Dějepis dejepis.okhelp.cz

Archimédés

home »  recko  »  archimedes

Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Archimédés - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Archimédés
rok narození
287 př. n. l
1386 př. n. l
532 př. n. l
last  next  Top End
 
2)Archimédés
místo narození
Syrakusy
Knóssos
Mykény
Athény
last  next  Top End
 
3)Archimédés
poloha místa narození
Malá Asie - Anatolia
Peloponéský poloostrov
ostrov Kréta
ostrov Sicílie
last  next  Top End
 
4)Archimédés
jeho otec Phidias byl
astronom
obchodník
lékař
last  next  Top End
 
5)Archimédés
Archimédés získal své vzdělání
v Efesu
v Římě
v Alexandrii v Egyptě
last  next  Top End
 
6)Archimédés
většinu svého života ale prožil
v Efesu
v Athénách
v Alexandrii
na Sicílii
last  next  Top End
 
7)Archimédés
jako první určil plochu
lichoběžníku
elipsy
kruhu
last  next  Top End
 
8)Archimédés
zjistil, že koule, kolem ní opsaný válec a kužel se stejnou základnou a výškou jako má válec mají objemy v poměru
3:5:2
2:4:1
2:3:1
last  next  Top End
 
9)Archimédés
v geometrii zavedl původně negeometrické pojmy jako _________
přímka, rovnoběžka
úsečka, křivka
těžiště, těžnice
last  next  Top End
 
10)Archimédés
Archimédův zákon se týká
těles ponořených do kapaliny
aerodynamiky
práce na páce
last  next  Top End
 
11)Archimédés
jako první stanovil axióm, že přímka je
nejkratší spojnice dvou bodů
nekonečně dlouhá
je zakřivena
last  next  Top End
 
12)Archimédés
Archimédův šroub se používá
k čerpání vody
je součást knihtisku
při lisování ovoce
last  next  Top End
 
13)Archimédés
Neruš mi mé kruhy!
zvolal, jako malé dítě, když ho otec nutil stát se lékařem
zvolal na Alexandra Velikého, když mu chtěl projít kolem místa, kde si kreslil do písku geometrické obrazce
zvolal těsně před svou smrtí
last  next  Top End
 
14)Archimédés
Heureka! - znamená
našel jsem
ztratil jsem
ach běda
last  next  Top End
 
15)Archimédés
jak přišel dle pověsti na "Archimédův zákon"
ve vaně
při zkoumání obsahu zlata v koruně
při sestrojování ponorky
last  next  Top End
 
16)Archimédés
jak zemřel
byl zabit
přirozenou smrtí
utopil se
last  next  Top End
 
17)Archimédés
kdy zemřel
212 př. n. l
1332 př. n. l
489 př. n. l
last  next  Top End
 
18)Archimédés
kde zemřel
Syrakusy
Athény
Alexandrie

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 50,7010 sekundy
Dat:
2014-08-11 16:30:10 Nick: marta

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí
home »  recko  »  archimedes

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved