Dějepis dejepis.okhelp.cz
  Stránky
Index
Alexandr III. Makedonský test
Archimédés
Eukleidés
Řecko - historie - anglicky - test
Řecko - bohové bohyně mytologie test
Řecko a Sparta - olympiada test 2.
Řecko - ostatní bohové bohyně mytologie test
Pythagoras
Řecko starověké
Řecko perské války
Řecko a Sparta
Řecko - umění a filozofie
Řecko a Sparta - olympiada
» Thalés z Milétu
Bitva u Thermopyl

Thalés z Milétu

home »  recko  »  thales z miletuSponzorované odkazy

This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Thalés z Milétu - životopis - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Thalés z Milétu
rok narození
asi 1386 př. n. l
624 př. n. l
asi 932 př. n. l
last  next  Top End
 
2)Thalés z Milétu
byl
vojevůdcem
hercem, spisovatelem, sochařem
filosofem, matematikem, vědcem a inženýrem
last  next  Top End
 
3)Thalés z Milétu
jeho jméno je spojováno s ___ důležitými geometrickými větami
pěti
sedmi
třemi
last  next  Top End
 
4)Thalés z Milétu
každý průměr dělí kružnici na ___ stejné části
tři
dvě
čtyři
last  next  Top End
 
5)Thalés z Milétu
základové úhly rovnoramenného trojúhelníku jsou _____
pravé
shodné
tupé
last  next  Top End
 
6)Thalés z Milétu
úhly mezi dvěma protínajícími se přímkami jsou ______
různé
pravé
shodné
last  next  Top End
 
7)Thalés z Milétu
dva trojúhelníky jsou shodné, pokud mají stejné dva úhly a __________
jednu stranu
dvě strany
tři strany
last  next  Top End
 
8)Thalés z Milétu
trojúhelník vepsaný do oblouku nad průměrem kružnice je ___________ (tzv. Thaletova věta)
rovnoramenný
pravoúhlý
rovnostranný
last  next  Top End
 
9)Thalés z Milétu
Země je podle něj ___________
plochá deska ležící na hladině světového oceánu
kvádr
kulatá
last  next  Top End
 
10)Thalés z Milétu
ve které písni se Pavel Dobeš zmiňuje o Thálesovi?
Něco o lásce
Bzum, bzum, bzum, bzum
Vzhůru do trenek
last  next  Top End
 
11)Thalés z Milétu
Hérodotos o Thalétovi uvádí, že úspěšně předpověděl __________________, které nastalo 28. května roku 585 př. n. l.
zemětřesení
zatmění Slunce
zatmění Měsíce
last  next  Top End
 
12)Thalés z Milétu
kdy zemřel
asi 989 př. n. l
asi 1332 př. n. l
asi 548 př. n. l

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 24,7590 sekundy
Dat:
2015-03-03 21:01:44 Nick: marta

 


Sponzorované odkazy

 


Android softwareAngličtinaAuto - motoBiologie+ZdravíČeský jazyk pravidlaChemieDějepisDownloadDům & zahradaFinanceFyzikaZeměpis-geografieGeometrieHryProgramy zdarmaJazykyKuchařkaMatematikaPro ŽenyPSČSeznamkySportVideoPřesný čas + počasí

home »  recko  »  thales z miletu

  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 dejepis.okhelp.cz All right reserved