Dějepis dejepis.okhelp.cz

Císařství - starověký Řím - test

home »  rim  »  cisarstvi


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Císařství - starověký Řím - test - vyberte správné datum.
Chyba
 
1)

Dácké války: poté, co Římané dobývají Sarmisegetusu, páchá Decebalus sebevraždu, Dácie se stává římskou provincií

68-69 n. l.
101-106 n. l.
9 n. l.
last  next  Top End
 
2)

Diocletianus nařizuje pronásledování křesťanů

68-69 n. l.
303 n. l.
208-211 n. l.
last  next  Top End
 
3)

„Rok čtyř císařů“ po zavraždění Galby, nastupuje na trůn Otho a později Vitellius, kterého nakonec poráží Vespasianus a zahajuje tak vládu dynastie Flaviovců

68-69 n. l.
79-81 n. l.
378-395 n. l.
last  next  Top End
 
4)

Constantius umírá přirozenou smrtí a jmenuje Juliana (361-363) svým nástupcem

330 n. l.
527-565 n. l.
361 n. l.
last  next  Top End
 
5)

Constantius ustavuje svého bratrance Juliana caesarem v Galii

79-81 n. l.
355 n. l.
451 n. l.
last  next  Top End
 
6)

Marcus Aurelius císařem

14-37 n. l.
161-180 n. l.
313 n. l.
last  next  Top End
 
7)

Řím je vydrancován Vandaly

318 n. l.
455 n. l.
568 n. l.
last  next  Top End
 
8)

Julianus poráží Franky v bitvě u Argentorata (dnešní Štrasburk)

357 n. l.
330 n. l.
253-260 n. l.
last  next  Top End
 
9)

Constantius poráží Magnentia a stává se jediným vládcem říše

66-70 n. l.
268-270 n. l.
353 n. l.
last  next  Top End
 
10)

Poslední západořímský císař Romulus Augustus je velitelem vojska Odoakerem donucen abdikovat

476 n. l.
330 n. l.
218-222 n. l.
last  next  Top End
 
11)

Elagabalus císařem

340 n. l.
218-222 n. l.
527-565 n. l.
last  next  Top End
 
12)

Bitva u Adrianopole, Valens je poražen a zabit Góty, římská armáda rozdrcena

337 n. l.
66-70 n. l.
378 n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 15,5410 sekundy
Dat:
2017-11-14 09:02:56 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
home »  rim  »  cisarstvi

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved