Dějepis dejepis.okhelp.cz

Starověký Řím - test

home »  rim  »  rim

Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Starověký Řím - test - označte správnou odpověď.
Chyba
 
1)Řím
Jak se jmenovaly kmeny, které přišly v době mezi 9. až 8. stoletím před našim letopočtem do Itálie?
románci
etruskové
latinové
last  next  Top End
 
2)Řím
Kdy tyto kmeny ovládli větší část Itálie?
v polovině 8. století př. n. l.
v polovině 7. století př. n. l.
v polovině 6. století př. n. l.
last  next  Top End
 
3)Řím
O ostrov Korsika bojovali proti:
Peršanům
Egypťanům
Řekům
last  next  Top End
 
4)Řím
Kdo založil město Řím?
Sabinové
Latinové
Etruskové
last  next  Top End
 
5)Řím
Co se nacházelo na místech, kde byl založen Řím?
lesy
močály
orná půda
last  next  Top End
 
6)Řím
Kdo nakonec ovládl Itálii?
Keltové
Římané
Řekové
last  next  Top End
 
7)Řím
Na kolika pahorcích se rozkládá Řím?
na sedmi
na pěti
na šesti
last  next  Top End
 
8)Řím
Jaká řeka protéká městem Římem?
Tisa
Tigris
Tibera
last  next  Top End
 
9)Řím
V kterém roce př.n.letopčtem byli vyhnáni Etruskové z Říma?
509
2700
1305
last  next  Top End
 
10)Řím
Jméno římských císařů Augustus znamená?
lstivý
vznešený
silný

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 11,3179 sekundy
Dat:
2014-06-20 19:41:45 Nick: Lenčíík :-)

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí
home »  rim  »  rim

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved