Dějepis dejepis.okhelp.cz

Starověký Řím - test

home »  rim  »  rim

Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Starověký Řím - test - označte správnou odpověď.
Chyba
 
1)Řím
Jak se jmenovaly kmeny, které přišly v době mezi 9. až 8. stoletím před našim letopočtem do Itálie?
etruskové
románci
latinové
last  next  Top End
 
2)Řím
Kdy tyto kmeny ovládli větší část Itálie?
v polovině 6. století př. n. l.
v polovině 8. století př. n. l.
v polovině 7. století př. n. l.
last  next  Top End
 
3)Řím
O ostrov Korsika bojovali proti:
Peršanům
Egypťanům
Řekům
last  next  Top End
 
4)Řím
Kdo založil město Řím?
Etruskové
Sabinové
Latinové
last  next  Top End
 
5)Řím
Co se nacházelo na místech, kde byl založen Řím?
lesy
orná půda
močály
last  next  Top End
 
6)Řím
Kdo nakonec ovládl Itálii?
Keltové
Řekové
Římané
last  next  Top End
 
7)Řím
Na kolika pahorcích se rozkládá Řím?
na šesti
na pěti
na sedmi
last  next  Top End
 
8)Řím
Jaká řeka protéká městem Římem?
Tigris
Tibera
Tisa
last  next  Top End
 
9)Řím
V kterém roce př.n.letopčtem byli vyhnáni Etruskové z Říma?
2700
1305
509
last  next  Top End
 
10)Řím
Jméno římských císařů Augustus znamená?
lstivý
vznešený
silný

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 11,3179 sekundy
Dat:
2014-06-20 19:41:45 Nick: Lenčíík :-)

 


Sponzorované odkazy


 

Pranostiky - počasí
home »  rim  »  rim

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 dejepis.okhelp.cz All right reserved