Husité - 1420-1436


Popis stránky

Husité - 1420-1436 - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu. Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.
This test using data from F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

 
Všechny otázky

Jednoduchá verze testu

Těžká verze testu

Chyba
 
1)

odsouzení 45 článků v Betlémské kapli

1403
1413
1431
last      next    Top       End...
 
2)

schůzka se Zikmundem Lucemburským v Bratislavě

1412
1431
1429
last      next    Top       End...
 
3)

poutě na hory; v červenci převrat v Praze (defenestrace konšelů), v srpnu smrt krále Václava IV..

1408
1419
1403
last      next    Top       End...
 
4)

poprava Jana Želivského

1402
1415
1422
last      next    Top       End...
 
5)

odpustkové bouře v Praze; poprava tří mladíků; Husův odchod na venkov

1415
1403
1412
last      next    Top       End...
 
6)

vyhlazení táborských pikartů a adamitů Žižkou; čáslavský sněm zvolil prozatímní vládu; čtyři pražské artikuly; porážka druhé křížové výpravy

1424
1412
1421
last      next    Top       End...
 
7)

Husův spis O církvi

1434
1422-1427
1413
last      next    Top       End...
 
8)

porážka páté, poslední křížové výpravy u Domažlic

1431
1426
1415
last      next    Top       End...
 
9)

počátek přijímání podobojí

1414
1421
1420
last      next    Top       End...
 
10)

zmatený útěk čtvrté křížové výpravy od Tachova; počátek spanilých jízd

1422
1403
1427
last      next    Top       End...
 
11)

30.května upálení Jeronýma Pražského

1416
1415
1408

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 16,1739 sekundy
Dat:
2017-09-27 10:13:33 Nick: josé

 

jednoduchá verze používá data z:
wikipedia

jednoduchá verze je licence:
Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY