Husité - 1420-1436Sponzorované odkazy


This test using data from F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

00:00:00 

Husité - 1420-1436 - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu. Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.

Jednoduchá verze testu

Těžká verze testu

Chyba
 
1)

Jan Žižka zahájil z Písku velkou podzimní ofenzivu proti rožmberským pevnostem (postupně dobyl Vodňany, Lomnici, Prachatice) a přiměl Oldřicha z Rožmberka uzavřít 18. listopadu příměří až do počátku února 1421.

1426 jaro
1420 konec srpna
1420 1.-8. července
last  next  Top End
 
2)

Vojenské tažení táborů a sirotků do Slezska a Horní Lužice (nepodařilo se jim dobýt Budyšín, Žitavu ani Zhořelec, pouze vypálili několik klášterů).

1427 květen
1429 Vánoce-konec února 1430
1433 červenec-květen 1434
last  next  Top End
 
3)

V Chebu proběhlo jednání mezi husity (Prokop Holý, Jan Rokycana, Petr Payne) a zástupci basilejského koncilu, na němž bylo husitům slíbeno, že budou moci na koncilu přednést a hájit svůj program ("soudcem" mezi oběma stranami bude bible); výsledky tohoto jednání (tzv. soudce chebský) patřily k největším diplomatickým úspěchům husitů vůbec.

1431 25. listopadu
1432 8.-18. května
1420 počátek srpna
last  next  Top End
 
4)

Moravští táboři z Nedakonic zpustošili a vypálili jeden z nejbohatších moravských klášterů - Velehrad; pokus o dobytí Kyjova byl neúspěšný.

1432 31. srpna-6. září
1419 6. října
1421 polovina ledna
last  next  Top End
 
5)

Praha úplně obklíčena křižáckým vojskem vedeným uherským a římským králem Zikmundem (proniklo do Čech po známé slezské cestě přes Kladsko); křižáci ovládli strategicky důležité výšiny: Pražský hrad, Vyšehrad.

1421 jaro
1428 léto
1420 počátek července
last  next  Top End
 
6)

Neúspěšný návrat husitského oddílu hejtmana Jana Parduse "ze spížování" v Bavorsku; jeho několikatisícová jednotka byla rozprášena u vsi Hiltersriedu.

1433 podzim
1420 24. prosince
1435 květen-červenec
last  next  Top End
 
7)

Polní vojska udeřila na Kolín (byl poslední oporou panské jednoty), dobyla jej a začlenila do táborsko-sirotčího svazu (tvořilo jej na 30 významnějších královských měst).

1432 31. srpna-6. září
1427 prosinec
1425 25. listopadu
last  next  Top End
 
8)

V poli u Vršovic u Prahy byl sjednán smír mezi táborským a sirotčím svazem na jedné straně a Prahou na straně druhé; to umožnilo zorganizovat novou společnou výpravu na Moravu (pod vedením Korybutoviče).

1425 17. října
1427 Vánoce
1423 červen, červenec
last  next  Top End
 
9)

Nejvyšší pražský purkrabí Čeněk z Vartemberka se lstí zmocnil Pražského hradu a jako první podepsal manifest z 18. dubna, jímž husitský sjezd oznámil sesazení krále Zikmunda.

1423 7. dubna
1421 počátek ledna
1420 20. dubna
last  next  Top End
 
10)

Po několika předchozích menších šarvátkách se křižáci pokusili dobýt vrch Vítkov (později zvaný Žižkov); došlo zde k bitvě (nebo spíše bitce lokálního charakteru), husité pod vedením Jana Žižky z Trocnova útok odrazili a zvítězili.

1423 konec října-1. listopadu
1420 9. ledna
1420 14. července
last  next  Top End
 
11)

V Praze proběhl svatodorotský sněm, jehož se zúčastnili zástupci všech husitských stran; byla přijata dohoda o započetí předběžných jednání s basilejským koncilem.

1419 listopad, prosinec
1420 červenec
1432 10. února
last  next  Top End
 
12)

Veřejné "hádání" radikálního husitského křídla se západočeskými katolíky na Žebráce; skončilo bez výsledku.

1435 březen
1429 Vánoce-konec února 1430
1427 Vánoce

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 16,1739 sekundy
Dat:
2017-09-27 10:13:33 Nick: josé

 

jednoduchá verze používá data z:
wikipedia

jednoduchá verze je licence:
Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY