Marie Terezie - 1740-1780 - test


Popis stránky

Marie Terezie - 1740-1780 - test - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu.
Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.
This test using data from F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

V Praze otevřeno nové (velké) divadlo, postavené nákladem hraběte F. A. Nostice (dnešní Stavovské divadlo).

1783 21. dubna
1781 24. října
1745 19. prosince
 
2)

Vypukly rozsáhlé nepokoje na bítovském panství ve znojemském kraji. V dalších týdnech docházelo k lokálním výbuchům protirobotních bouří na jižní a střední Moravě, v západních a jižních Čechách. Na mnoha místech zasahovalo vojsko (Konopiště, Velké Meziříčí, Lesonice).

1775 polovina května-červenec
1781 13. října
1775 13. října
 
3)

Někdejší mikulovský probošt, od roku 1781 královéhradecký biskup J. L. Hay, vydal oběžník, v němž se otevřeně postavil za principy náboženské tolerance.

1781 květen
1781 20. listopadu
1762 březen
 
4)

Náboženské nepokoje se přenesly i na Českomoravskou vysočinu, kde se jejich střediskem stala Olešnice a okolí; v září t. r. předložili olešničtí nekatolíci prostřednictvím svého posla J. Jakubce žádost císaři o udělení náboženské svobody.

1781 23. dubna
1781 červen, červenec
1758 polovina května-říjen
 
5)

Zrušeno potupné označení Židů žlutým kolečkem na rameni (žlutá barva označovala též nevěstky) a také zvláštní "židovské mýto", jež byli Židé nuceni platit u městských bran. Další dekrety vydané ještě v říjnu 1781 umožňovaly židovské mládeži přístup ke středoškolskému i vyššímu vzdělání.

1749 15. ledna
1781 říjen
1751 19. února
 
6)

Další Fridrichova vítězná bitva - u Hennersdorfu v Horní Lužici nad saskými vojsky dříve, než se spojila s rakouskou armádou. Karel Lotrinský ustoupil bez boje a v značném chaosu přes severovýchodní Čechy do Saska, kde mělo padnout rozhodnutí.

1745 23. listopadu
1775 polovina května-červenec
1781 říjen
 
7)

Manufakturní kolegium splynulo s Komerčním a manufakturním konsesem.

1744 konec září, říjen
1757 20. října
1763 15. února
 
8)

Pražská univerzita vydala nový vysokoškolský studijní a zkušební řád, který více přibližoval vysokoškolské studium potřebám tehdejšího života. Zkracoval filozofická studia na dva roky (stala se pouhou "přípravkou"), na lékařskou fakultu zaváděl výuku fyziky, botaniky a chemie, na právnickou fakultu výuku trestního a státního práva a na filozofickou fakultu přednášky z matematiky a etiky. Dozor nad univerzitou přebíral pražský arcibiskup (oslabení pozic jezuitů). Promoce, dříve konané jednou za 5-6 let, se organizovaly každoročně, začalo vydávání vysokoškolských učebnic. Univerzity se postupně věnovaly i vědeckému bádání.

1747 19. října
1743 září-únor 1744
1773 13. prosince
 
9)

Vydány předpisy o postupu přihlašování se k tolerovaným náboženstvím; nařízení bylo upřesněno 31. ledna t. r. V prvním "tolerančním" roce (1782) se přihlásilo k evangelické víře v Čechách a na Moravě asi 50 tisíc osob.

1762 březen
1748 1. května
1782 16. ledna
 
10)

Návrhy na rozdělení zemí Koruny české: 1. saský plán předpokládal, že Sasko získá východní Čechy s Prahou a Horní Slezsko, Prusko zabere Dolní Slezsko a Bavorsko západní Čechy, takže Marii Terezii by zůstala jen Morava; 2. Bavorsko žádalo pro sebe celé Čechy s královským titulem, Sasku byla přisouzena Morava s Horním Slezskem a Prusku Dolní Slezsko.

1741 květen
1774 25. ledna
1745 20. ledna
 
11)

Schválen nový studijní řád pro gymnázia (autorem byl rektor savojské akademie ve Vídni, piarista G. Marx), který snižoval studium na pět let; tvořily ho tři třídy, tzv. gramatikální a dvě třídy tzv. humanitní. Čeština byla ze středních škol úplně vyloučena, naopak znalost němčiny byla podmínkou přijetí do gymnázia. Vrchní dozor nad gymnázii v Čechách měl studijní direktor (byl jím K. J. Seibt), řediteli jednotlivých ústavů byli krajští hejtmani, zastupovaní gymnazijními prefekty.

1749 1. května
1745 19. prosince
1775 13. října
 
12)

Nejstarší syn Františka Lotrinského a Marie Terezie, arcivévoda Josef, byl zvolen ve Frankfurtu římskoněmeckým králem (nástupcem svého otce ještě za jeho života); 3. dubna t. r. se konala slavnostní korunovace (jako Josef II.).

1778 říjen
1764 27. března
1781 1. listopadu

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY