Dějiny, letopočty do roku 1500 - test vím nevím - možnost nového testu z chybných odpovědí


Popis stránky

Dějiny, letopočty do roku 1500 - test vím nevím - možnost nového testu z chybných odpovědí
Test . ; 73 př.n.l. Spartakovo povstání ; 622 Vznik Islámu ; 800 Korunovace Karla Velikého římským císařem ; 1066 Bitva u Hastingsu ovládnutí Anglie Normany ; 1095 První křížová výprava ; 1206 Čingischán sjednocuje Mongoly ; 26.září 1212 Zlatá bula sicilská potvrzuje platnost volby českého krále Přemysla Otakara I. a jeho dědičný titul ; 1215 Magna charta libertatum Velká listina práv a svobod anglický právní dokument ; 14.

Dějiny, letopočty do roku 1500 - test vím nevím - možnost nového testu z chybných odpovědí Znáte datum?

Otázka:


Zde se objeví odpověď

Počet otázek:
Správně:
Špatně:

Procento úspěšnosti:

Jak použít test?
Pod názvem OTÁZKA je zadání.
Pokud znáte správnou odpověď, stiskněte tlačítko VÍM, pokud ne, tak NEVÍM.
Objeví se odpověď. Pokud jste ve skutečnosti odpověď znali, klikněte na Ano, věděl jsem to.
Pokud ne, tak na Ne, nevěděl jsem to.
Toto je důležité pro uložení otázek, které neznáte, pro další procvičování.
Po zkončení testu si můžete procivčovat otázky, kde jste neznali správnou odpověď a to po stisku tlačítka Spustit test z toho, co jsem nevěděl(a), nebo celý test znovu.
Ve výsledcích se zobrazuje i graf úspěšnosti v jednotlivém testu, takže si můžete ověřit, jak se zlepšujete oproti minulému testu.
Aby nedošlo ke ztrátě dat, je nutno nový test spustit pomocí tlačítka "Spustit test znovu".
Více informací k otázkám najdete například na WikipediaPranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY