Dějiny, letopočty od roku 1500 do 1850 - test vím nevím - možnost nového testu z chybných odpovědí


Popis stránky

Dějiny, letopočty od roku 1500 do 1850 - test vím nevím - možnost nového testu z chybných odpovědí
Test . 1547 Korunovace Ivana Hrozného , 1572 Bartolomějská noc , 24.06.1601 Zemřel dánský astrolog Tycho de Brahe , 1610 Galilei sestrojil hvězdářský dalekohled , 06.12.1774 Marie Terezie zavádí povinnou školní docházku , 04.07.1776 Amerika vyhlašuje nezávislost , 14. červenec 1789 Pád Bastily , 2.12.1805 Bitva u Slavkova , 1827 První fotografie , 21. října 1833 Narodil se Alfréd Nobel , 24.05.1844 Pan Morse poslal svůj první telegram ,

Dějiny, letopočty od roku 1500 do 1850 - test vím nevím - možnost nového testu z chybných odpovědí Znáte datum?

Otázka:


Zde se objeví odpověď

Počet otázek:
Správně:
Špatně:

Procento úspěšnosti:

Jak použít test?
Pod názvem OTÁZKA je zadání.
Pokud znáte správnou odpověď, stiskněte tlačítko VÍM, pokud ne, tak NEVÍM.
Objeví se odpověď. Pokud jste ve skutečnosti odpověď znali, klikněte na Ano, věděl jsem to.
Pokud ne, tak na Ne, nevěděl jsem to.
Toto je důležité pro uložení otázek, které neznáte, pro další procvičování.
Po zkončení testu si můžete procivčovat otázky, kde jste neznali správnou odpověď a to po stisku tlačítka Spustit test z toho, co jsem nevěděl(a), nebo celý test znovu.
Ve výsledcích se zobrazuje i graf úspěšnosti v jednotlivém testu, takže si můžete ověřit, jak se zlepšujete oproti minulému testu.
Aby nedošlo ke ztrátě dat, je nutno nový test spustit pomocí tlačítka "Spustit test znovu".
Více informací k otázkám najdete například na WikipediaPranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY