Hrad Buchlov


Popis stránky

Hrad Buchlov - vyberte správná data testu.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Hrad Buchlov - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Buchlov hrad
Buchlov je královský hrad stojící na jednom z nejvyšších vrcholků ______
Bílých Karpat
Chřibů
Vizovických vrchů
 
2)Buchlov hrad
Nachází se v nadmořské výšce ______ metrů
806
909
510
 
3)Buchlov hrad
Doba stavby tohoto hradu se odhaduje na 1. polovinu ___ . století.
13
12
9
 
4)Buchlov hrad
Hrad byl také správním střediskem. K této správě náležela i královská soudní pravomoc, tzv. ______ právo.
stanné
lovecké
hrdelní
 
5)Buchlov hrad
Ze stavebně-historického hlediska se Buchlov řadí do přechodného ______ období.
renesančně-manýristického
goticko-renesančního
románsko-gotického
 
6)Buchlov hrad
Přestože byl Buchlov neustále v majetku krále, byl ______
pronajímán uherským šlechticům
často dáván do zástavy bohatým moravským rodům - věřitelům krále
opuštěný a prázdný
 
7)Buchlov hrad
V roce ______ přestal být Buchlov majetkem krále. Král Vladislav II. Jagellonský jej daroval Arklebu Trnavskému z Boskovic za jeho významné služby proti Turkům.
1412
1511
1474
 
8)Buchlov hrad
Arkleb hrad prodává roku 1520 ______ , kteří jej drží až do roku 1544.
Žerotínům
Petřvaldům
pánům ze Zástřizel
 
9)Buchlov hrad
Od nich koupil panství Jan Ždánský ze ______ , jehož rod zde pobýval více než jedno století.
Ždánic
Střílek
Zástřizel
 
10)Buchlov hrad
Za Zástřizlů proběhly největší stavební úpravy, a to již v duchu ______ .
renesance
baroka
rokoka
 
11)Buchlov hrad
Celý horní hrad byl přestavěn ______ .
k hospodářským účelům
k reprezentačním a obytným účelům
k obranným účelům
 
12)Buchlov hrad
Poslední stavební úpravy proběhly, když hrad vlastnili pánové z ______ (1644 - 1800).
Kounic
Tovačova
Petřvaldu
 
13)Buchlov hrad
V důsledku blížícího se nového tureckého nebezpečí bylo opevnění hradu rozšířeno ještě o současné první nádvoří s věžovou bránou a bastionem. Co je to bastion?
vstupní brána se střílnami
část opevnění vystupující mimo samotnou hradbu
věž kruhovitého půdorysu určená k obranným účelům
 
14)Buchlov hrad
Od roku 1751 zůstal Buchlov trvale neobydlen, avšak zásluhou posledních majitelů, hrabat ______ z Uherčic, nechátral.
Lichtenštejnů
Berchtoldů
Kuenburků
 
15)Buchlov hrad
Jak se nazývají další dva nedaleké hrady vzdálené zhruba 4 a 7 km západním směrem?
Vranov a Veveří
Střílky a Cimburk
Sirotčí hrad a Děvíčky
 
16)Buchlov hrad
Tento rod, zejména osvícení badatelé dr. Bedřich a jeho nevlastní starší bratr dr. Leopold I., soustředili do jeho prostor ______ .
rozsáhlé přírodovědecké sbírky
rozsáhlé obrazárny
vojenskou nemocnici

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY