Sponzorované odkazy

Hrad Buchlov


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Hrad Buchlov - vyberte správná data testu.


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Buchlov hrad
Buchlov je královský hrad stojící na jednom z nejvyšších vrcholků ______
Bílých Karpat
Vizovických vrchů
Chřibů
last  next  Top End
 
2)Buchlov hrad
Nachází se v nadmořské výšce ______ metrů
806
510
909
last  next  Top End
 
3)Buchlov hrad
Doba stavby tohoto hradu se odhaduje na 1. polovinu ___ . století.
13
12
9
last  next  Top End
 
4)Buchlov hrad
Hrad byl také správním střediskem. K této správě náležela i královská soudní pravomoc, tzv. ______ právo.
hrdelní
lovecké
stanné
last  next  Top End
 
5)Buchlov hrad
Ze stavebně-historického hlediska se Buchlov řadí do přechodného ______ období.
goticko-renesančního
renesančně-manýristického
románsko-gotického
last  next  Top End
 
6)Buchlov hrad
Přestože byl Buchlov neustále v majetku krále, byl ______
opuštěný a prázdný
často dáván do zástavy bohatým moravským rodům - věřitelům krále
pronajímán uherským šlechticům
last  next  Top End
 
7)Buchlov hrad
V roce ______ přestal být Buchlov majetkem krále. Král Vladislav II. Jagellonský jej daroval Arklebu Trnavskému z Boskovic za jeho významné služby proti Turkům.
1474
1412
1511
last  next  Top End
 
8)Buchlov hrad
Arkleb hrad prodává roku 1520 ______ , kteří jej drží až do roku 1544.
Žerotínům
Petřvaldům
pánům ze Zástřizel
last  next  Top End
 
9)Buchlov hrad
Od nich koupil panství Jan Ždánský ze ______ , jehož rod zde pobýval více než jedno století.
Ždánic
Zástřizel
Střílek
last  next  Top End
 
10)Buchlov hrad
Za Zástřizlů proběhly největší stavební úpravy, a to již v duchu ______ .
baroka
renesance
rokoka
last  next  Top End
 
11)Buchlov hrad
Celý horní hrad byl přestavěn ______ .
k reprezentačním a obytným účelům
k hospodářským účelům
k obranným účelům
last  next  Top End
 
12)Buchlov hrad
Poslední stavební úpravy proběhly, když hrad vlastnili pánové z ______ (1644 - 1800).
Kounic
Petřvaldu
Tovačova
last  next  Top End
 
13)Buchlov hrad
V důsledku blížícího se nového tureckého nebezpečí bylo opevnění hradu rozšířeno ještě o současné první nádvoří s věžovou bránou a bastionem. Co je to bastion?
část opevnění vystupující mimo samotnou hradbu
věž kruhovitého půdorysu určená k obranným účelům
vstupní brána se střílnami
last  next  Top End
 
14)Buchlov hrad
Od roku 1751 zůstal Buchlov trvale neobydlen, avšak zásluhou posledních majitelů, hrabat ______ z Uherčic, nechátral.
Lichtenštejnů
Berchtoldů
Kuenburků
last  next  Top End
 
15)Buchlov hrad
Jak se nazývají další dva nedaleké hrady vzdálené zhruba 4 a 7 km západním směrem?
Vranov a Veveří
Střílky a Cimburk
Sirotčí hrad a Děvíčky
last  next  Top End
 
16)Buchlov hrad
Tento rod, zejména osvícení badatelé dr. Bedřich a jeho nevlastní starší bratr dr. Leopold I., soustředili do jeho prostor ______ .
rozsáhlé přírodovědecké sbírky
vojenskou nemocnici
rozsáhlé obrazárny

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 28,5079 sekundy
Dat:
2017-10-26 01:06:02 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY