Cimburk hrad
This test using data from Wikipedia

Test


Photo licence GPL source wikipedia
00:00:00 

Cimburk hrad - popis hradu a jeho historie - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Cimburk hrad
Cimburk (někdy též Nový Cimburk) je ______
zřícenina hradu
zachovalý hrad
last  next  Top End
 
2)Cimburk hrad
Nachází se______
v jižních Čechách
na jižní Moravě
na severní Moravě
last  next  Top End
 
3)Cimburk hrad
Nachází se 4 km východně od ______
Střílek
Stupavy
Koryčan
last  next  Top End
 
4)Cimburk hrad
Jaká říčka protéká v údolí pod hradem? ______
Stupavka
Litava
Střílecký potok
last  next  Top End
 
5)Cimburk hrad
V údolí pod hradem je přehrada. Jak je dlouhá? ______ metrů
1100
800
1800
last  next  Top End
 
6)Cimburk hrad
Nachází se v okrese ______
Kroměříž
Vyškov
Uherské Hradiště
last  next  Top End
 
7)Cimburk hrad
Hrad dal postavit Bernard z ______
Tovačova
Cimburka
Koryčan
last  next  Top End
 
8)Cimburk hrad
Hrad byl postaven v letech ______
1327–1333
1287–1303
1221–1225
last  next  Top End
 
9)Cimburk hrad
Roku ______ se na něj z původního hradu Cimburk (okres Svitavy) přesídlil.
1307
1348
1247
last  next  Top End
 
10)Cimburk hrad
Původně ______ hrad bývá řazen k nejkrásnějším moravským hradům vůbec
renesanční
románský
gotický
last  next  Top End
 
11)Cimburk hrad
Je typickým představitelem dynamizující hradní architektury první poloviny 14. století, s výraznými prvky ______ fortifikační architektury
španělské
francouzské
italské
last  next  Top End
 
12)Cimburk hrad
Co to je Bergfrit? ______
hlavní věž hradu
nejvyšší hradba
prostor na hlavním vchodem
last  next  Top End
 
13)Cimburk hrad
Po roce ______ byl hrad přestavován
1423 a 1761
1523 a 1661
1323 a 1561
last  next  Top End
 
14)Cimburk hrad
Od počátku 18. století, kdy již nehrozilo nebezpečí ______ vpádu, byl opuštěn a chátral
avarského
tureckého
uherského
last  next  Top End
 
15)Cimburk hrad
Na konci ___ . století se zdál osud zříceniny zpečetěn, protože neuplynula snad jediná zima, po které by se rozsah hradu v důsledku řícení staticky narušených zdí nezmenšil.
20
19
18
last  next  Top End
 
16)Cimburk hrad
Naštěstí díky skupině příznivců hradu, občanskému sdružení Polypeje, nastal po roce ______ obrat k lepšímu, i když z hlediska záchrany některých částí hradu je již zřejmě pozdě.
1994
1989
1990

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 29,8410 sekundy
Dat:
2017-10-26 01:01:45 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY