Sponzorované odkazy

Arcibiskupský zámek v Kroměříži


Popis stránky

Arcibiskupský zámek v Kroměříži - vyberte správná data testu. V testu jsou použity údaje ze stránek http://www.azz.cz/?pg=10&lng=1 Arcibiskupský zámek v Kroměříži
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Kroměřížský zámek
Komplex zahrad a zámku v Kroměříži byl zařazen od roku ______ mezi Národní kulturní památky České republiky
1980
1990
1995
last     next      Top      End..
 
2)Kroměřížský zámek
od prosince ______ je zapsán na Listinu světového přírodního a kulturní dědictví UNESCO.
1990
1998
2005
last     next      Top      End..
 
3)Kroměřížský zámek
Jeho vznik a vývoj je spjat s historii ______ biskupství
olomouckého
pražského
brněnského
last     next      Top      End..
 
4)Kroměřížský zámek
Kroměříž byla ve ___ .století povýšena na město
13
12
14
last     next      Top      End..
 
5)Kroměřížský zámek
Původní hrad a pozdější zámek byly rezidencí ______ biskupů.
opavských
olomouckých
brněnských
last     next      Top      End..
 
6)Kroměřížský zámek
V třicetileté válce r.1643 a 1645 ______ švédskými vojsky
byl hrad zničen
byl hrad ovládnut
nebyl dobyt
last     next      Top      End..
 
7)Kroměřížský zámek
Na místě hradu byl do konce 17.století postaven rozhodnutím biskupa Karla II. z ______ honosný raně barokní palác
Petřvaldu
Olomouce
Lichtensteina-Kastelkorna
last     next      Top      End..
 
8)Kroměřížský zámek
Z původního hradu zůstala spodní část bergfriedu, přestavěného v honosnou ______ m vysokou věž.
58
45
84
last     next      Top      End..
 
9)Kroměřížský zámek
Požár v r.______ vedl k úpravám druhého poschodí, odbourání bastionů na rozích budovy, snesení atikové balustrády a k novému krovu a zakončení věže.
1752
1693
1703
last     next      Top      End..
 
10)Kroměřížský zámek
Kdy byl zasypán příkop před zámkem, oddělující budovu od náměstí?
v 19.století
v 17.století
v 18.století
last     next      Top      End..
 
11)Kroměřížský zámek
V loveckém sále zámku se nachází kopie obrazu Lovu na lvy. Kdo je autorem originálu?
Cooseman
Bassan
Rubens
last     next      Top      End..
 
12)Kroměřížský zámek
Na zámku se nachází také Carský pokoj, ve kterém i když jen několik dnů, přijímal své hosty v srpnu r.1885 ruský car______
Alexandr III.
Petr III. Fjodorovič
Mikuláš II. Alexandrovič
last     next      Top      End..
 
13)Kroměřížský zámek
Poradní sál získal své jméno také v 19. století, kdy sloužil k poradám poslanců říšského sněmu, zasedajícího v zámku v letech ______ .
18468-1869
1848-1849
1878-1879
last     next      Top      End..
 
14)Kroměřížský zámek
______ sál sloužil k oficiálnímu přijetí významných skupin hostů a návštěvníků zámku
Císařský
Korunní
Trůnní
last     next      Top      End..
 
15)Kroměřížský zámek
Sněmovní sál má rozměry ______
40 x 20 x 17
30 x 15 x 7
25 x 10 x 5,5

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 28,770 sekundy
Dat:
2017-10-26 00:57:26 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY