Sponzorované odkazy

Arcibiskupský zámek v Kroměříži


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Arcibiskupský zámek v Kroměříži - vyberte správná data testu. V testu jsou použity údaje ze stránek http://www.azz.cz/?pg=10&lng=1 Arcibiskupský zámek v Kroměříži
This test using data from http://www.azz.cz

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Kroměřížský zámek
Komplex zahrad a zámku v Kroměříži byl zařazen od roku ______ mezi Národní kulturní památky České republiky
1990
1980
1995
last  next  Top End
 
2)Kroměřížský zámek
od prosince ______ je zapsán na Listinu světového přírodního a kulturní dědictví UNESCO.
1998
2005
1990
last  next  Top End
 
3)Kroměřížský zámek
Jeho vznik a vývoj je spjat s historii ______ biskupství
brněnského
olomouckého
pražského
last  next  Top End
 
4)Kroměřížský zámek
Kroměříž byla ve ___ .století povýšena na město
13
14
12
last  next  Top End
 
5)Kroměřížský zámek
Původní hrad a pozdější zámek byly rezidencí ______ biskupů.
brněnských
opavských
olomouckých
last  next  Top End
 
6)Kroměřížský zámek
V třicetileté válce r.1643 a 1645 ______ švédskými vojsky
byl hrad zničen
nebyl dobyt
byl hrad ovládnut
last  next  Top End
 
7)Kroměřížský zámek
Na místě hradu byl do konce 17.století postaven rozhodnutím biskupa Karla II. z ______ honosný raně barokní palác
Petřvaldu
Olomouce
Lichtensteina-Kastelkorna
last  next  Top End
 
8)Kroměřížský zámek
Z původního hradu zůstala spodní část bergfriedu, přestavěného v honosnou ______ m vysokou věž.
84
58
45
last  next  Top End
 
9)Kroměřížský zámek
Požár v r.______ vedl k úpravám druhého poschodí, odbourání bastionů na rozích budovy, snesení atikové balustrády a k novému krovu a zakončení věže.
1703
1693
1752
last  next  Top End
 
10)Kroměřížský zámek
Kdy byl zasypán příkop před zámkem, oddělující budovu od náměstí?
v 17.století
v 18.století
v 19.století
last  next  Top End
 
11)Kroměřížský zámek
V loveckém sále zámku se nachází kopie obrazu Lovu na lvy. Kdo je autorem originálu?
Bassan
Cooseman
Rubens
last  next  Top End
 
12)Kroměřížský zámek
Na zámku se nachází také Carský pokoj, ve kterém i když jen několik dnů, přijímal své hosty v srpnu r.1885 ruský car______
Alexandr III.
Mikuláš II. Alexandrovič
Petr III. Fjodorovič
last  next  Top End
 
13)Kroměřížský zámek
Poradní sál získal své jméno také v 19. století, kdy sloužil k poradám poslanců říšského sněmu, zasedajícího v zámku v letech ______ .
1878-1879
18468-1869
1848-1849
last  next  Top End
 
14)Kroměřížský zámek
______ sál sloužil k oficiálnímu přijetí významných skupin hostů a návštěvníků zámku
Trůnní
Císařský
Korunní
last  next  Top End
 
15)Kroměřížský zámek
Sněmovní sál má rozměry ______
25 x 10 x 5,5
30 x 15 x 7
40 x 20 x 17

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 28,770 sekundy
Dat:
2017-10-26 00:57:26 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY