Sponzorované odkazy

Hrad Mírov


Popis stránky

Hrad Mírov - popis a historie hradu - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test


Photo licence GPL source wikipedia
00:00:00 

Chyba
 
1)Mírov hrad
Mírov je hrad, který se nalézá na skalnatém ostrohu nad stejnojmennou obcí Mírov 5 km severozápadně od ______ .
Mohelnice
Svitav
Šumperka
last  next  Top End
 
2)Mírov hrad
Své jméno dala obec s hradem i lesnaté vrchovině (Mírovská), jíž je obklopena, a která je podcelkem ______
Oderských vrchů
Zábřežské vrchoviny
Orlických hor
last  next  Top End
 
3)Mírov hrad
Hrad Mírov, patřící k nejstarším na Moravě byl vybudován nejpozději v letech ______
1384-1396
1405-1412
1258-1266
last  next  Top End
 
4)Mírov hrad
Původně asi vznikl jako ______
obranný hrad proti avarským nájezdům
biskupský lovecký hrad
hraniční hrad
last  next  Top End
 
5)Mírov hrad
První nesporná zpráva o hradu pochází z roku ______ , kdy již byl v držení olomouckého biskupství
1412
1365
1266
last  next  Top End
 
6)Mírov hrad
Jeho význam a důležitost podstatně vzrostl po roce ______ , kdy správa rozsáhlých biskupských majetků v tomto regionu přešla z Mohelnice na Mírov
1320
1419
1516
last  next  Top End
 
7)Mírov hrad
Tehdy bylo započato s rozsáhlou přestavbou a podstatným rozšířením. Ta skončila někdy kolem roku ______ a tehdy je Mírov uváděn na předním místě mezi biskupskými hrady
1350
1451
1547
last  next  Top End
 
8)Mírov hrad
Biskup ______ z Rýzmburka (1388-1397) bydlel na hradě v době bojů mezi markrabaty Joštem a Prokopem v letech 1390–1391
Mikuláš
Metoděj
Johan
last  next  Top End
 
9)Mírov hrad
V roce 1400 se zde ukrýval olomoucký biskup Jan XI. ______ (1397-1403).
Zima
Chlad
Mráz
last  next  Top End
 
10)Mírov hrad
Za biskupa Václava ______ z Buřenic (1412-1416) byl Mírov zastaven
Zajíce
Králíka
Ptáčka
last  next  Top End
 
11)Mírov hrad
Jeho nástupce Jan XII. ______ (1416-1430) jej vyplatil a dal opravit a zpevnit hradby, takže se stal centrem obrany biskupských statků za husitských válek.
Mocný
Zlatý
Železný
last  next  Top End
 
12)Mírov hrad
V roce 1424 byl ______ obléhán husity
úspěšně
neúspěšně
last  next  Top End
 
13)Mírov hrad
Za biskupa Marka Khuena (______ ) došlo k další rozsáhlé přestavbě jíž získal hrad svoji nynější podobu
1553-1565
1653-1665
1453-1465
last  next  Top End
 
14)Mírov hrad
V období stavovského povstání v letech ______ hájil hrad proti vzbouřeným stavům mírovský hejtman Martin Půhončí z Předmostí
1608-1610
1611-1612
1618-1620
last  next  Top End
 
15)Mírov hrad
Vojenský význam mírovského hradu opět stoupl v období třicetileté války když v roce 1637 byla jeho obrana posílena bombardami. Co je to BOMBARDA?
koule naplněná trhavinou, která se shazovala z hradeb
speciální otvory v hradbách pro hlavně děl
těžké zejména obléhací dělo
last  next  Top End
 
16)Mírov hrad
Přímé válečné nebezpečí dolehlo na Mírov 17. června 1637, kdy jej oblehl předvoj ______ vojsk táhnoucích z Čech na Moravu.
švédských
saských
pruských
last  next  Top End
 
17)Mírov hrad
O dva dny později přitáhly i hlavní síly pod velením generála ______
Laudona
Torstensona
Radeckého
last  next  Top End
 
18)Mírov hrad
Hradní posádka v čele s hejtmanem Alexandrem Vinarským z Kříšova ______
se vzdala
ubránila hrad
zapálila hrad
last  next  Top End
 
19)Mírov hrad
Po třicetileté válce byl hrad ve špatném stavu a biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu pak v roce ______ zahájil generální přestavbu, k níž dokonce sám nakreslil plány
1665
1634
1639
last  next  Top End
 
20)Mírov hrad
Po zrušení roboty v roce ______ ztratil mírovský hrad svoji správní funkci jako středisko patrimonia a přestal sloužit i jako káznice
1845
1847
1848
last  next  Top End
 
21)Mírov hrad
Jelikož údržba opuštěného hradu byla značně nákladná a působila velké potíže, prodal jej v roce 1855 olomoucký arcibiskup hrabě ______ (1853-1892) hluboko pod cenou moravskému místodržitelství, které zde po adaptacích v novogotickém stylu v letech 1859-1870 a po přenesení ze Špilberka zřídilo státní věznici.
Antonín Theodor Colloredo-Waldsee
Bedřich Fürstenberk
Ferdinand Maria Chotek

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 2,1769 sekundy
Dat:
2014-04-19 23:46:19 Nick: soptík

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY