Sponzorované odkazy

Hrad Špilberk


Popis stránky

Hrad Špilberk - popis - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Hrad Špilberk
Hrad Špilberk německy: ______
Speilberg
Spielberg
Spitzeberg
last  next  Top End
 
2)Hrad Špilberk
Je starý hrad ležící na vrcholu kopce v brněnské městské části ______
Brno-Královo Pole
Brno-Vinohrady
Brno-střed
last  next  Top End
 
3)Hrad Špilberk
Hrad byl založen ve druhé polovině ___. století
12
13
11
last  next  Top End
 
4)Hrad Špilberk
Hrad byl založen druhorozeným synem krále Václava I. ______
českým králem Přemyslem Otakarem II.
českým králem Václavem II.
Otou I. Olomouckým
last  next  Top End
 
5)Hrad Špilberk
V jakém slohu byl původně vystavěn?
v románském
v gotickém
v renesančním
last  next  Top End
 
6)Hrad Špilberk
Komu hrad patřil (v ranných dobách)?
českým králům
moravským knížatům
městu Brnu
last  next  Top End
 
7)Hrad Špilberk
Ve druhé polovině ____. století byl proměněn v mohutnou barokní pevnost
16
17
18
last  next  Top End
 
8)Hrad Špilberk
Jeho nedílnou součástí se stala obávaná ______ .
hradba s děly
hradní věž se střílnami
věznice - kasematy
last  next  Top End
 
9)Hrad Špilberk
Špilberk se také říká ______
Mincovnice národů
Pevnost národu
Žalář národů
last  next  Top End
 
10)Hrad Špilberk
Po bitvě ______ byla věznice poprvé využita k uvěznění vedoucích moravských členů odboje proti Habsburkům.
na Bílé hoře
u Slavkova
u Hradce Králové
last  next  Top End
 
11)Hrad Špilberk
Jedním ze známých vězňů byl i pandur baron ______ , který roku 1749 ve vězení zemřel.
Jan Radecký
František Trenck
Jan Tserclaes Tilly
last  next  Top End
 
12)Hrad Špilberk
V roce 1783 rozhodl císař ______ zřídit na Špilberku vězení pro nejtěžší a nejnebezpečnější zločince.
Ferdinand III. Habsburský
Josef II.
Leopold I.
last  next  Top End
 
13)Hrad Špilberk
Kromě starší vězeňské budovy bylo přebudováno horní patro severních kasemat takzvaný ______ trakt.
tereziánský
josefínský
leopoldův
last  next  Top End
 
14)Hrad Špilberk
Po dokončení sem byli přesunuti první vězni v červnu ______ .
1753
1791
1784
last  next  Top End
 
15)Hrad Špilberk
V druhé polovině roku 1785 bylo na vězení upraveno i horní patro jižních kasemat, které však začal využívat až Josefův nástupce ______
Leopold II.
Ferdinand IV.
Leopold III.
last  next  Top End
 
16)Hrad Špilberk
Tento nový panovník byl rozhodně osvícenějším panovníkem. V květnu ______ zrušil celé vězení doživotně odsouzených v dolních kasematech včetně trestu přikování a zavedl i další zmírnění pro všechny odsouzence
1770
1780
1790
last  next  Top End
 
17)Hrad Špilberk
Horní patro kasemat nadále sloužilo jako vězení až do počátku ___ . let 19. století.
20
50
30
last  next  Top End
 
18)Hrad Špilberk
Od 10. června 1841 do 29. května 1855 zde byl uvězněný vězeň č. 1042, vlastním jménem ______
Jan Jiří Grasel
Václav Babinský
Josef Balabán

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 35,4369 sekundy
Dat:
2017-10-26 00:46:32 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY