Sponzorované odkazy

Hrad Špilberk


PopisSponzorované odkazy

Popis stránky

Hrad Špilberk - popis - vyberte správná data testu.


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Hrad Špilberk
Hrad Špilberk německy: ______
Spielberg
Spitzeberg
Speilberg
last  next  Top End
 
2)Hrad Špilberk
Je starý hrad ležící na vrcholu kopce v brněnské městské části ______
Brno-střed
Brno-Královo Pole
Brno-Vinohrady
last  next  Top End
 
3)Hrad Špilberk
Hrad byl založen ve druhé polovině ___. století
12
11
13
last  next  Top End
 
4)Hrad Špilberk
Hrad byl založen druhorozeným synem krále Václava I. ______
českým králem Václavem II.
Otou I. Olomouckým
českým králem Přemyslem Otakarem II.
last  next  Top End
 
5)Hrad Špilberk
V jakém slohu byl původně vystavěn?
v renesančním
v gotickém
v románském
last  next  Top End
 
6)Hrad Špilberk
Komu hrad patřil (v ranných dobách)?
českým králům
městu Brnu
moravským knížatům
last  next  Top End
 
7)Hrad Špilberk
Ve druhé polovině ____. století byl proměněn v mohutnou barokní pevnost
18
16
17
last  next  Top End
 
8)Hrad Špilberk
Jeho nedílnou součástí se stala obávaná ______ .
věznice - kasematy
hradní věž se střílnami
hradba s děly
last  next  Top End
 
9)Hrad Špilberk
Špilberk se také říká ______
Žalář národů
Mincovnice národů
Pevnost národu
last  next  Top End
 
10)Hrad Špilberk
Po bitvě ______ byla věznice poprvé využita k uvěznění vedoucích moravských členů odboje proti Habsburkům.
u Slavkova
u Hradce Králové
na Bílé hoře
last  next  Top End
 
11)Hrad Špilberk
Jedním ze známých vězňů byl i pandur baron ______ , který roku 1749 ve vězení zemřel.
František Trenck
Jan Tserclaes Tilly
Jan Radecký
last  next  Top End
 
12)Hrad Špilberk
V roce 1783 rozhodl císař ______ zřídit na Špilberku vězení pro nejtěžší a nejnebezpečnější zločince.
Ferdinand III. Habsburský
Leopold I.
Josef II.
last  next  Top End
 
13)Hrad Špilberk
Kromě starší vězeňské budovy bylo přebudováno horní patro severních kasemat takzvaný ______ trakt.
josefínský
tereziánský
leopoldův
last  next  Top End
 
14)Hrad Špilberk
Po dokončení sem byli přesunuti první vězni v červnu ______ .
1784
1753
1791
last  next  Top End
 
15)Hrad Špilberk
V druhé polovině roku 1785 bylo na vězení upraveno i horní patro jižních kasemat, které však začal využívat až Josefův nástupce ______
Leopold III.
Ferdinand IV.
Leopold II.
last  next  Top End
 
16)Hrad Špilberk
Tento nový panovník byl rozhodně osvícenějším panovníkem. V květnu ______ zrušil celé vězení doživotně odsouzených v dolních kasematech včetně trestu přikování a zavedl i další zmírnění pro všechny odsouzence
1790
1780
1770
last  next  Top End
 
17)Hrad Špilberk
Horní patro kasemat nadále sloužilo jako vězení až do počátku ___ . let 19. století.
50
30
20
last  next  Top End
 
18)Hrad Špilberk
Od 10. června 1841 do 29. května 1855 zde byl uvězněný vězeň č. 1042, vlastním jménem ______
Josef Balabán
Jan Jiří Grasel
Václav Babinský

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 35,4369 sekundy
Dat:
2017-10-26 00:46:32 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY