Sponzorované odkazy

Hrad Veveří


Popis stránky

Hrad Veveří - popis - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Hrad Veveří
Hrad Veveří leží zhruba 20 kilometrů severozápadně od centra ______
Zlína
Olomouce
Brna
last     next      Top      End..
 
2)Hrad Veveří
Hrad Veveří leží na skalnatém ostrohu nad ______ přehradou
Vranovskou
Brněnskou
Vírskou
last     next      Top      End..
 
3)Hrad Veveří
Tuto přehradu napájí řeka ______
Svitava
Dyje
Svratka
last     next      Top      End..
 
4)Hrad Veveří
Jde o jeden z ______ hradních areálů nejen na Moravě ale i v celé v ČR.
nejmenších
nejrozsáhlejších a nejstarších
nejmladších
last     next      Top      End..
 
5)Hrad Veveří
Jedny z nejhezčích výhledů na hrad se návštěvníkům nabízejí z ______ .
z brněnského hradu Špilberk
paluby výletních lodí projíždějících pod hradem
okolních kopců
last     next      Top      End..
 
6)Hrad Veveří
Při příjezdové cestě k západní vstupní bráně se nalézá kaple Matky Boží z konce ______ . století.
16
12
17
last     next      Top      End..
 
7)Hrad Veveří
Hrad Veveří byl podle pověsti založen kolem roku 1059 moravským údělným knížetem ______
Litoldem Znojemským
Oldřichem Brněnským
Konrádem I. Brněnským
last     next      Top      End..
 
8)Hrad Veveří
První písemný doklad o Veveří je z roku ______
1116
1014
1213
last     next      Top      End..
 
9)Hrad Veveří
Roku 1311 byl hrad zastaven Janovi z Vartenberka a po svém návratu z Itálie roku 1334 usiloval moravský markrabě, pozdější český král ______ o jeho navrácení.
Václav
Karel
Jan
last     next      Top      End..
 
10)Hrad Veveří
Za husitských válek byla na hradě posádka vévody Albrechta a Veveří bylo proto roku 1424 obléháno ______ .
ovšem bez úspěchu
ale posádka se nakonec vzdala což určitě zabránilo rozboření a vypálení hradu
hrad byl dobyt a vypálen
last     next      Top      End..
 
11)Hrad Veveří
Za česko-uherských válek hrad držel těšínský kníže Přemek, který byl příznivcem českého krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, avšak hrad byl roku 1468 dobyt vojskem ______
Štěpána I. Uherského
Matyáše Korvína
KarIa I. Roberta
last     next      Top      End..
 
12)Hrad Veveří
V roce 1645, kdy došlo k obléhání Brna švédskými vojsky, byl obležen i hrad Veveří, ______ .
který se vzdal a zaplatil vysoké výpalné
který stejně, jako město Brno, náporu útočníků odolal
byl dobyt a pobořen
last     next      Top      End..
 
13)Hrad Veveří
Z iniciativy kněžny Ypsilanti dochází po roce ______ k výrazným úpravám hradního okolí a na jižní stráni hradního ochozu vzniká rozsáhlý anglický park se dvěma (dnes již zdevastovanými) skleníky.
1771
1773
1870
last     next      Top      End..
 
14)Hrad Veveří
Poslední šlechtický majitel hradu a panství Veveří se jmenoval ______
Arnold De Forest Bischofsheim
Jan Grejnár z Veveří
Václav z Ludanic
last     next      Top      End..
 
15)Hrad Veveří
Je hrad zpřístupněn vřejnosti?
ne
ano

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 22,6780 sekundy
Dat:
2017-10-26 00:40:37 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY