Znáte historická místa Evropy dle názvů - test z dějepisu


Popis stránky

Znáte historická místa Evropy dle názvů - test z dějepisu
Víte kde leží Horní Falcko, či Pomořansko, Korutany? Vyzkoušejte si test.

Test

Kde leží Moravské pole(bitva na Moravském poli)?
Karel IV. byl i král lombardský. Našli bychom toto království v dnešní Francii?
Karel IV. byl i císař římský. Patřilo do jeho říše i Španělsko?
Co bylo Javorsko za doby Karla IV.?
Druhá manželka Karla IV. byla Anna Falcká. Kde se nacházela Horní Falc?
Kde leží Korutany?
Karel IV. byl i král arelatský. Která současná města by patřila do tohoto království?
Karel IV. založil pevnost a městečko Montecarlo. Najdeme toto městečko v Monackém knížectví?
Třetí žena Karla IV. byla Anna Svídnická. Kde byste hledali městečko z jejího názvu?
Avignon bylo i sídlo papeže. Kde se toto město nachází?
Čtvrtou ženou Karla IV. byla Alžběta Pomořanská. Kde se nacházelo Pomořansko?
Které město leží na území Braniborska?
První manželka Karla IV. pocházela z Valois. Kde byste tuto lokalitu hledali?
Náleželo hlavní město Německa - Berlín - někdy k zemím Koruny české?
Kde leží Štýrsko?
Bitva u Kresčaku se odehrála v sobotu 26. srpna 1346. Kde toto místo leží?
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY