Sponzorované odkazy

Znáte historická místa Evropy dle názvů - test z dějepisu


Popis stránky

Znáte historická místa Evropy dle názvů - test z dějepisu
Víte kde leží Horní Falcko, či Pomořansko, Korutany? Vyzkoušejte si test.
Sponzorované odkazy

Test

Bitva u Kresčaku se odehrála v sobotu 26. srpna 1346. Kde toto místo leží?
Třetí žena Karla IV. byla Anna Svídnická. Kde byste hledali městečko z jejího názvu?
Náleželo hlavní město Německa - Berlín - někdy k zemím Koruny české?
První manželka Karla IV. pocházela z Valois. Kde byste tuto lokalitu hledali?
Které město leží na území Braniborska?
Kde leží Moravské pole(bitva na Moravském poli)?
Karel IV. byl i král arelatský. Která současná města by patřila do tohoto království?
Co bylo Javorsko za doby Karla IV.?
Čtvrtou ženou Karla IV. byla Alžběta Pomořanská. Kde se nacházelo Pomořansko?
Kde leží Korutany?
Karel IV. byl i král lombardský. Našli bychom toto království v dnešní Francii?
Karel IV. byl i císař římský. Patřilo do jeho říše i Španělsko?
Druhá manželka Karla IV. byla Anna Falcká. Kde se nacházela Horní Falc?
Kde leží Štýrsko?
Avignon bylo i sídlo papeže. Kde se toto město nachází?
Karel IV. založil pevnost a městečko Montecarlo. Najdeme toto městečko v Monackém knížectví?
Statistika
[Close X]
Špatně:   Známka: Úspěšnost:   Facebook
Známka je odvozena od procenta úspěšnosti.


Time: 00:00:00

Angličtina testyPranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY