Čeští panovníci od roku 1400 dle popisu


Popis stránky

Čeští panovníci od roku 1400 dle popisu - Podle popisu zadaného v otázce určete jméno vládce. Test z historie.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Uherský král a vládce ve vedlejších zemích Koruny české. Nechal se zvolit českou katolickou šlechtou, ačkoliv ho Jiří z Poděbrad porazil roku 1469 u Vilémova.
Maxmilián II.
Matyáš Korvín
Ferdinand I.
last     next      Top      End..
 
2)
Zemským správce ještě za života Ladislava Pohrobka. Po jeho smrti se stal jediným českým vládcem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale byl členem domácí šlechty. Ačkoliv měl potomky, korunu odkázal Jagelloncům.
Vladislav Jagellonský
Jiří z Poděbrad
Matyáš Korvín
last     next      Top      End..
 
3)
Zikmundův zeť a dědic. Také římský a uherský král. Svých dědických práv se domáhal obtížně, české koruny dosáhl i přes odpor husitů.
Albrecht II. Habsburský
Ferdinand I.
Ladislav Pohrobek
last     next      Top      End..
 
4)
Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. 2. prosince 1848 byl proti své vůli odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I.
František Josef I.
Ferdinand V. Dobrotivý
Karel I.
last     next      Top      End..
 
5)
Vnuk císaře Maxmiliána I., manžel Anny, sestry Ludvíka Jagellonského. Také římskoněmecký císař a uherský král. Nebral ovšem do úvahy tradice samostatnosti českého státu a Uherska.
Maxmilián II.
Rudolf II.
Ferdinand I.
last     next      Top      End..
 
6)
Po Albrechtově smrti byla koruna nabídnuta Albrechtu III. Bavorskému, který ji odmítl. České stavy roku 1440 nahradily královskou pravomoc směrem dolů. Vznikly šlechtické spolky – sněmíky, landfrídy. Spolupráci landfrídů zajišťovaly zemské sněmy. Určete název období.
Imperium in imperio
Interregnum
Ignoratio
last     next      Top      End..
 
7)
Syn xxxx III. Českým (nominálním) králem byl korunován ještě za života xxxx III., předčasně však zemřel.
Ferdinand IV.
Leopold I.
Josef I.
last     next      Top      End..
 
8)
Syn Leopolda I. Také římský císař a uherský král. Otec ho již v dětských letech nechal korunovat uherským (v roce 1687) a římskoněmeckým králem (r. 1690). Českým králem xxxx ovšem korunován nebyl.
Josef I.
Leopold II.
Karel VI.
last     next      Top      End..
 
9)
Matyášův synovec. Jeho strýc neměl potomky, a tak byl xxxx ještě za jeho života v roce 1617 korunován českým králem - za slib respektování svobody vyznání. Krvavě potlačil české stavovovské povstání.
Ferdinand III.
Fridrich Falcký
Ferdinand II.
last     next      Top      End..
 
10)
Syn Vladislava xxxx. Otec ho nechal korunovat již roku 1508 za uherského krále a o rok později za krále českého. Zemřel v bitvě u Moháče, čímž vymřela česko-uherská větev rodu.
Ludvík Jagellonský
Maxmilián II.
Boleslav Chrabrý
last     next      Top      End..
 
11)
Syn Kazimíra IV. Zvolen českým králem byl podle přání Jiřího z Poděbrad, musel ale bojovat s Matyášem Korvínem. Od roku 1490 také uherský král.
Vladislav Jagellonský
Boleslav Chrabrý
Ludvík Jagellonský
last     next      Top      End..
 
12)
Syn xxxx II. Narodil se 13. července 1608. Také císař římský a král uherský. Pokračoval v českých zemích v rekatolizaci a posilování absolutistické moci, ovšem už mírnějšími prostředky.
Ferdinand IV.
Leopold I.
Ferdinand III.
last     next      Top      End..
 
13)
Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do 1806), poté rakouský císař (od 1804) .
František Josef I.
Ferdinand V. Dobrotivý
František I.
last     next      Top      End..
 
14)
Syn Leopolda I. Také římský císař a uherský král. Jeho jediný syn zemřel v dětském věku, a tak se snažil pragmatickou sankcí zajistit dědictví nejstarší dceři Marii Terezii.
Leopold II.
Karel VII. Bavorský
Karel VI.
last     next      Top      End..
 
15)
Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, králem se ale korunovat nedal (ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii, ne jen Rakousko-Uhersko).
František I.
František Josef I.
Karel I.
last     next      Top      End..
 
16)
Syn Maxmiliána II. Také římskoněmecký císař a uherský král. Ještě za života bratra Rudolfa začal přebírat jeho moc.
Ferdinand II.
Fridrich Falcký
Matyáš Habsburský
last     next      Top      End..
 
17)
Dcera Karla VI. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s Karlem VII., roku 1743 se nechala korunovat českou královnou.
Marie Louisa Habsbursko-Lotrinská
Alžběta Bavorská známá, jako císařovna Sisi
Marie Terezie
last     next      Top      End..
 
18)
Syn Ferdinanda III. Také římskoněmecký císař a uherský král.
Josef I.
Karel VI.
Leopold I.
last     next      Top      End..
 
19)
Syn Karla IV. Také římský císař a uherský král. Po smrti Václava IV. se nechal korunovat českým králem. Roku 1421 ho zemský sněm jako krále odmítl plně respektovaným králem byl až poslední dva roky života.
Ferdinand I.
Albrecht II. Habsburský
Zikmund Lucemburský
last     next      Top      End..
 
20)
Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem korunovat.
František I.
Ferdinand V. Dobrotivý
Leopold II.
last     next      Top      End..
 
21)
Prasynovec Františka Josefa I. Také rakouský císař a uherský král. Českým králem se korunovat nedal. Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
František Josef I.
Ferdinand V. Dobrotivý
Karel I.
last     next      Top      End..
 
22)
Syn Ferdinanda I. Také římskoněmecký císař a uherský král.
Rudolf II.
Maxmilián II.
Matyáš Habsburský
last     next      Top      End..
 
23)
Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král, reformátor. Nebyl českým králem.
František I.
Leopold II.
Josef II.
last     next      Top      End..
 
24)
Syn Maxmiliána II. Také římskoněmecký císař a uherský král. Jako jediný Habsburk si zvolil za sídelní město Prahu.
Ferdinand II.
Rudolf II.
Matyáš Habsburský
last     next      Top      End..
 
25)
Syn Albrechta II., narozen až po jeho smrti (= xxx). Také uherský král. V Českých zemích sídlil v letech 1453–1454 a potom už jen 2 měsíce před svou smrtí.
Jiří z Poděbrad
Ladislav Pohrobek
Matyáš Korvín
last     next      Top      End..
 
26)
Protikrál, římský císař. Po smrti xxxx VI. neuznal Pragmatickou sankci, uchvátil vojensky část rakouského dědictví včetně Království českého, kde se 9. prosince 1741 nechal korunovat protikrálem jako xxxx III.
Karel VII. Bavorský
Leopold II.
Josef II.
last     next      Top      End..
 
27)
Protikrál. xxxx kurfiřt, který projevoval sympatie k českým protestanstským stavům. Zvolen králem byl ale až v době, kdy bylo stavovské hnutí v útlumu a po bitvě na Bílé hoře uprchl.
Ferdinand IV.
Ferdinand III.
Fridrich Falcký

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 58,4549 sekundy
Dat:
2017-09-27 10:02:17 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY