Čeští panovníci od roku 1400 dle popisu
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Čeští panovníci od roku 1400 dle popisu - Podle popisu zadaného v otázce určete jméno vládce. Test z historie.
Chyba
 
1)
Vnuk císaře Maxmiliána I., manžel Anny, sestry Ludvíka Jagellonského. Také římskoněmecký císař a uherský král. Nebral ovšem do úvahy tradice samostatnosti českého státu a Uherska.
Rudolf II.
Maxmilián II.
Ferdinand I.
last  next  Top End
 
2)
Protikrál. xxxx kurfiřt, který projevoval sympatie k českým protestanstským stavům. Zvolen králem byl ale až v době, kdy bylo stavovské hnutí v útlumu a po bitvě na Bílé hoře uprchl.
Ferdinand III.
Ferdinand IV.
Fridrich Falcký
last  next  Top End
 
3)
Syn Kazimíra IV. Zvolen českým králem byl podle přání Jiřího z Poděbrad, musel ale bojovat s Matyášem Korvínem. Od roku 1490 také uherský král.
Vladislav Jagellonský
Ludvík Jagellonský
Boleslav Chrabrý
last  next  Top End
 
4)
Syn xxxx II. Narodil se 13. července 1608. Také císař římský a král uherský. Pokračoval v českých zemích v rekatolizaci a posilování absolutistické moci, ovšem už mírnějšími prostředky.
Ferdinand III.
Leopold I.
Ferdinand IV.
last  next  Top End
 
5)
Syn xxxx III. Českým (nominálním) králem byl korunován ještě za života xxxx III., předčasně však zemřel.
Leopold I.
Ferdinand IV.
Josef I.
last  next  Top End
 
6)
Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. 2. prosince 1848 byl proti své vůli odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I.
Ferdinand V. Dobrotivý
Karel I.
František Josef I.
last  next  Top End
 
7)
Syn Leopolda I. Také římský císař a uherský král. Jeho jediný syn zemřel v dětském věku, a tak se snažil pragmatickou sankcí zajistit dědictví nejstarší dceři Marii Terezii.
Karel VI.
Karel VII. Bavorský
Leopold II.
last  next  Top End
 
8)
Dcera Karla VI. Také královna uherská. O dědictví musela bojovat s Karlem VII., roku 1743 se nechala korunovat českou královnou.
Alžběta Bavorská známá, jako císařovna Sisi
Marie Louisa Habsbursko-Lotrinská
Marie Terezie
last  next  Top End
 
9)
Uherský král a vládce ve vedlejších zemích Koruny české. Nechal se zvolit českou katolickou šlechtou, ačkoliv ho Jiří z Poděbrad porazil roku 1469 u Vilémova.
Ferdinand I.
Matyáš Korvín
Maxmilián II.
last  next  Top End
 
10)
Syn Vladislava xxxx. Otec ho nechal korunovat již roku 1508 za uherského krále a o rok později za krále českého. Zemřel v bitvě u Moháče, čímž vymřela česko-uherská větev rodu.
Maxmilián II.
Ludvík Jagellonský
Boleslav Chrabrý
last  next  Top End
 
11)
Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do 1806), poté rakouský císař (od 1804) .
Ferdinand V. Dobrotivý
František I.
František Josef I.
last  next  Top End
 
12)
Syn Karla IV. Také římský císař a uherský král. Po smrti Václava IV. se nechal korunovat českým králem. Roku 1421 ho zemský sněm jako krále odmítl plně respektovaným králem byl až poslední dva roky života.
Zikmund Lucemburský
Albrecht II. Habsburský
Ferdinand I.
last  next  Top End
 
13)
Po Albrechtově smrti byla koruna nabídnuta Albrechtu III. Bavorskému, který ji odmítl. České stavy roku 1440 nahradily královskou pravomoc směrem dolů. Vznikly šlechtické spolky – sněmíky, landfrídy. Spolupráci landfrídů zajišťovaly zemské sněmy. Určete název období.
Imperium in imperio
Interregnum
Ignoratio
last  next  Top End
 
14)
Syn Maxmiliána II. Také římskoněmecký císař a uherský král. Ještě za života bratra Rudolfa začal přebírat jeho moc.
Fridrich Falcký
Matyáš Habsburský
Ferdinand II.
last  next  Top End
 
15)
Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král. Na rozdíl od bratra se nechal českým králem korunovat.
Ferdinand V. Dobrotivý
František I.
Leopold II.
last  next  Top End
 
16)
Syn Leopolda I. Také římský císař a uherský král. Otec ho již v dětských letech nechal korunovat uherským (v roce 1687) a římskoněmeckým králem (r. 1690). Českým králem xxxx ovšem korunován nebyl.
Leopold II.
Josef I.
Karel VI.
last  next  Top End
 
17)
Zemským správce ještě za života Ladislava Pohrobka. Po jeho smrti se stal jediným českým vládcem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale byl členem domácí šlechty. Ačkoliv měl potomky, korunu odkázal Jagelloncům.
Matyáš Korvín
Vladislav Jagellonský
Jiří z Poděbrad
last  next  Top End
 
18)
Syn Albrechta II., narozen až po jeho smrti (= xxx). Také uherský král. V Českých zemích sídlil v letech 1453–1454 a potom už jen 2 měsíce před svou smrtí.
Jiří z Poděbrad
Matyáš Korvín
Ladislav Pohrobek
last  next  Top End
 
19)
Syn Maxmiliána II. Také římskoněmecký císař a uherský král. Jako jediný Habsburk si zvolil za sídelní město Prahu.
Matyáš Habsburský
Rudolf II.
Ferdinand II.
last  next  Top End
 
20)
Syn Ferdinanda I. Také římskoněmecký císař a uherský král.
Matyáš Habsburský
Maxmilián II.
Rudolf II.
last  next  Top End
 
21)
Zikmundův zeť a dědic. Také římský a uherský král. Svých dědických práv se domáhal obtížně, české koruny dosáhl i přes odpor husitů.
Albrecht II. Habsburský
Ladislav Pohrobek
Ferdinand I.
last  next  Top End
 
22)
Syn Ferdinanda III. Také římskoněmecký císař a uherský král.
Karel VI.
Leopold I.
Josef I.
last  next  Top End
 
23)
Prasynovec Františka Josefa I. Také rakouský císař a uherský král. Českým králem se korunovat nedal. Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
František Josef I.
Karel I.
Ferdinand V. Dobrotivý
last  next  Top End
 
24)
Protikrál, římský císař. Po smrti xxxx VI. neuznal Pragmatickou sankci, uchvátil vojensky část rakouského dědictví včetně Království českého, kde se 9. prosince 1741 nechal korunovat protikrálem jako xxxx III.
Josef II.
Karel VII. Bavorský
Leopold II.
last  next  Top End
 
25)
Syn Marie Terezie. Také římský císař a uherský král, reformátor. Nebyl českým králem.
František I.
Leopold II.
Josef II.
last  next  Top End
 
26)
Matyášův synovec. Jeho strýc neměl potomky, a tak byl xxxx ještě za jeho života v roce 1617 korunován českým králem - za slib respektování svobody vyznání. Krvavě potlačil české stavovovské povstání.
Ferdinand II.
Fridrich Falcký
Ferdinand III.
last  next  Top End
 
27)
Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, králem se ale korunovat nedal (ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii, ne jen Rakousko-Uhersko).
Karel I.
František Josef I.
František I.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 58,4549 sekundy
Dat:
2017-09-27 10:02:17 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY