Sponzorované odkazy

Čeští panovníci do roku 1400 dle popisu


Popis stránky

Čeští panovníci do roku 1400 dle popisu - podle popisu určete jméno vládce.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Syn Jana Lucemburského. Také římský císař. S jeho jménem je spojen největší politický i kulturní rozkvět českých zemí.
Karel IV.
Václav IV.
Zikmund Lucemburský
last  next  Top End
 
2)
Český král. Pocházel z dvojčat (sestra Anna zemřela v útlém věku). Přeživšími sourozenci byli (druhá) Anna Přemyslovna, Eliška Přemyslovna, Markéta Přemyslovna a nevlastní sestra Anežka. V letech 1301-1304 byl uherským králem, jako Ladislav V. Po smrti otce se snažil udržet unii s Polskem, byl ale zavražděn. Skončilo tím tak více než 400 let dlouhé období vlády Přemyslovců v Čechách.
Václav III.(sedmý český král)
Václav IV.
Přemysl Otakar II.
last  next  Top End
 
3)
Syn knížete Oldřicha. Roku 1054 vyřešil otázku nástupnictví prosazením seniorátu – knížetem měl být nejstarší mužský člen přemyslovské dynastie.
Vratislav II.(první český král)
Spytihněv II.
Břetislav I.
last  next  Top End
 
4)
Syn Boleslava II. O trůn přišel povstáním šlechty. Byl český kníže v letech 999-1002 a nakrátko znovu v roce 1003.
Boleslav III.
Jaromír
Vladivoj
last  next  Top End
 
5)
Syn Svatopluka I. Po roce 907 o NĚM. historické prameny mlčí, předpokládá se tedy, že zemřel právě toho roku.
Mojmír II.
Bořivoj I.
Rostislav
last  next  Top End
 
6)
Syn Vladislava II. V létě 1178 ztratil Soběslav II. podporu Fridricha Barbarossy, čehož využil xxxx, uplatil císaře a obdržel od něj Čechy v léno.
Konrád II. Ota
Václav II.(kníže)
Bedřich
last  next  Top End
 
7)
Podruhé na trůně. Jeho otec byl Menhard II. Nebyl schopný panovník a část panstva požádala o pomoc římského krále Jindřicha VII. - jeho syn Jan se měl oženit s Eliškou Přemyslovnou.
Jindřich Korutanský
Karel IV.
Konrád I. Brněnský
last  next  Top End
 
8)
Syn Jindřicha VII. V něm se protnuly tři nástupnické principy - uznala ho česká šlechta, otec mu udělil Čechy v léno a oženil se s Eliškou Přemyslovnou. Nezískal k zemi vztah, přesto rozšířil území království.
Karel IV.
Jan Lucemburský
Václav IV.
last  next  Top End
 
9)
Zakladatel dynastie Přemyslovců, podle Kosmase syn bájného Hostivíta, snad syn velkomoravského Rostislava. První historicky doložený panovník Čech.
Spytihněv I.
Vratislav I.
Bořivoj I.
last  next  Top End
 
10)
Syn xxx II. Znojemského. Po smrti Bedřicha nastoupil na knížecí stolec podle knínských úmluv. Čechy a Morava se tak spojily do jednoho státního celku, protože kníže rezignoval na titul markraběte moravského.
Václav II.(kníže)
Přemysl Otakar I.
Konrád II. Ota
last  next  Top End
 
11)
Byl manžel Anny Přemyslovny, sestry Václava III. Měsíc po jeho volbě za krále se ale objevila vojska Rudolfa, syna římského krále Albrechta I., a ON i s Annou uprchli. Jeho otcem byl Menhard II.
Konrád I. Brněnský
Jan Lucemburský
Jindřich Korutanský
last  next  Top End
 
12)
Syn Vratislava II. Byl český kníže v letech 1100–1107 a 1117–1120. Jeho nástup na trůn znamenal porušení zásad stařešinského řádu a počátek dlouhotrvajících rozbrojů mezi Přemyslovci.
Svatopluk Olomoucký
Vladislav I.
Bořivoj II.
last  next  Top End
 
13)
Podruhé na trůně. Na podzim 1004 s podporou Jindřicha II. byli z Čech vypuzeni Poláci. († 4. listopadu 1035) byl českým knížetem z rodu Přemyslovců v letech 1003, 1004 - 1012 a 1033 - 1034, synem Boleslava II. Pobožného a Emmy.
Oldřich
Jaromír
Boleslav III.
last  next  Top End
 
14)
Syn Břetislava I. Na knížecí stolec usedl 20. ledna 1092. Jeho panování poznamenala jediná událost, když se pokusil opět spojit pražské a olomoucké biskupství.
Bořivoj II.
Konrád I. Brněnský
Břetislav II.
last  next  Top End
 
15)
Syn Přemysla II., český král (korunován 1297). Také polský král (korunován roku 1300). Pro syna získal i uherský trůn.
Karel IV.
Václav II.(šestý český král)
Václav III.(sedmý český král)
last  next  Top End
 
16)
Byl druhorozeným synem krále Vratislava II. a Svatavy Polské. Jeho moc byla ohrožena ze strany příbuzných, císař Jindřich V. ho ovšem coby knížete potvrdil a ON se tvrdě vypořádal se svými odpůrci. S manželkou Richenzou z Bergu († 1125) měl čtyři děti.
Bořivoj II.
Vladislav I.
Vladislav II.
last  next  Top End
 
17)
Syn Vratislava I., patron přemyslovské dynastie a české země. Jako český kníže byl xxx I. Ve starší literatuře se často udává jako rok jeho smrti 929, většina soudobých vědců se ale již kloní k roku 935.
Svatý Václav
Václav I.
Boleslav I.
last  next  Top End
 
18)
Starší syn Bořivoje I. a jeho ženy Ludmily. Vlády se ujal poté, co se Čechy vymanily z vlivu Velké Moravy a přiklonily se k Bavorsku. V době otcovy smrti nebyl ještě zletilý, takže Čechy spadaly krátký čas pod přímou vládu velkomoravského Svatopluka. Nástup mladého Přemyslovce na knížecí stolec se časově přibližně překrýval se skonem nejslavnějšího panovníka Velké Moravy někdy v roce 894.
Svatý Václav
Boleslav I.
Spytihněv I.
last  next  Top End
 
19)
Franský kupec, vládce první slovanské říše na našem území. Období vlády přibližně v letech 623–659.
Svatopluk I.
Sámo
Rostislav
last  next  Top End
 
20)
Podruhé na trůně, roku 1003 byl Boleslavem Chrabrým znovu dosazen. Nařídil vraždění Vršovců to vyvolalo povstání. Boleslav Chrabrý povolal svého chráněnce do Polska, oslepil jej a uvěznil.
Boleslav II.
Jaromír
Boleslav III.
last  next  Top End
 
21)
Syn Vladislava I. a druhý český král. Zřejmě dědičný královský titul mu propůjčil císař Fridrich I. Barbarossa v roce 1158. Zemřel 18. ledna 1174.
Soběslav II.
Bedřich
Vladislav II.
last  next  Top End
 
22)
Syn Vladislava II. Titul si nárokoval i jeho starší bratr Přemysl I. Aby zabránil vzestupu politické nestability, vzdal se titulu a dědických nároků ve prospěch svého bratra.
Václav I.(čtvrtý český král)
Vladislav Jindřich
Jindřich Břetislav
last  next  Top End
 
23)
1120-1125 podruhé na trůně. Syn Vratislava II.
Vladislav II.(druhý český král)
Vladislav I.
Soběslav I.
last  next  Top End
 
24)
Syn Karla IV. Také římský král. Českým králem byl korunován už ve dvou letech. Syna neměl, a tak byl jeho dědicem jeho bratr Zikmund.
Václav III.
Václav IV.
Zikmund Lucemburský
last  next  Top End
 
25)
Synovec Rostislava. Třetí a nejvýznamnější panovník Velkomoravské říše (ve středověku označován za krále). Pocházel z dynastie Mojmírovců.
Bořivoj I.
Mojmír II.
Svatopluk I.
last  next  Top End
 
26)
Syn Boleslava II. Po smrti Vladivoje byl díky vojenské pomoci Jindřicha II. krátce dosazen na český knížecí stolec. († 4. listopadu 1035).
Boleslav III.
Jaromír
Boleslav Chrabrý
last  next  Top End
 
27)
Syn Boleslava I. K českému státu za jeho vlády patřila Morava i Slezsko, došlo k vyvraždění Slavníkovců. Po jeho smrti přichází státní úpadek a boj o trůn mezi jeho třemi syny. Zemřel 7. února 999.
Boleslav II.
Boleslav III.
Vladivoj
last  next  Top End
 
28)
Synovec Mojmíra I.. V roce 846, pravděpodobně po Mojmírově smrti, byl na velkomoravský stolec dosazen Ludvíkem Němcem, panovníkem východofranské říše.
Mojmír II.
Svatopluk I.
Rostislav
last  next  Top End
 
29)
Syn Václava I., český král (korunován 1261). Také vévoda rakouský, štýrský, korutanský a kraňský. Byl jedním z nejmocnějších panovníků Evropy, podcenil ale vývoj v římskoněmecké říše a politiku papežské kurie.
Přemysl Otakar II.(pátý český král)
Václav II.(šestý český král)
Václav III.(sedmý český král)
last  next  Top End
 
30)
Syn Soběslava I. Získal spolu s bratry podporu císaře Barbarossy proti Bedřichovi. Císař za knížete určil jeho bratra Oldřicha. Oldřich však neměl podporu české šlechty a brzy předal vládu jemu.
Soběslav II.
Bedřich
Konrád II. Ota
last  next  Top End
 
31)
Bratr Vladislava I. podruhé na trůně. Roku 1117 postoupil Vladislav I. svému bratru vládu, ale již za tři roky se z nejasných příčin opět vystřídali.
Bedřich
Bořivoj II.
Soběslav I.
last  next  Top End
 
32)
Syn Vladislava II. Knížetem se s podporou biskupa Jindřicha Břetislava a císaře Jindřicha VI. stal roku 1192. O rok později ho na trůně česká šlechta vystřídala Jindřichem Břetislavem.
Bedřich
Přemysl Otakar I.(ještě kníže)
Vladislav Jindřich
last  next  Top End
 
33)
Snad Piastovec, možná syn polského knížete Měška I. a Přemyslovny Doubravky. Na knížecí stolec dosazen polským knížetem Boleslavem Chrabrým. († leden 1003) byl český kníže v letech 1002–1003.
Boleslav II.
Vladivoj
Jaromír
last  next  Top End
 
34)
Nejstarší syn Břetislava I. a Jitky Nordgavské. Své bratry zbavil držav a podřídil tak Moravu své přímé vládě.
Vratislav II.(první český král)
Konrád I. Brněnský
Spytihněv II.
last  next  Top End
 
35)
Podruhé na trůně jako třetí český král (korunován 1203). Postupně si nechal potvrdit královskou hodnost od obou římských králů i od papeže. Dědičný královský titul zaručila Zlatá bula sicilská (1212).
Václav I.(čtvrtý český král)
Přemysl Otakar I.(již, jako třetí český král)
Přemysl Otakar II.(pátý český král)
last  next  Top End
 
36)
Nejmladší syn Boleslava II. Na jaře 1012 se zmocnil vlády v Čechách, Jaromír uprchl. Do roku 1031 postupně dobyl na Polácích Moravu, která od té doby byla víceméně trvalou součástí českého státu.
Boleslav Chrabrý
Oldřich
Břetislav I.
last  next  Top End
 
37)
Syn Vratislava II. Roku 1099 xxx x. vojensky obsadil Moravu a svěřil ji do správy svého bratra Bořivoje II., kterého rovněž určil jako svého nástupce. Datum úmrtí: 22. prosinec 1100 Zbečno
Břetislav II.
Svatopluk Olomoucký
Vladislav I.
last  next  Top End
 
38)
Piastovec, polský kníže. Syn polského knížete Měška I. a Přemyslovny Doubravky, dcery Boleslava I. Na jaře 1003 vpadl do Čech, které ovládal do podzimu 1004.
Boleslav Chrabrý
Jaromír
Oldřich
last  next  Top End
 
39)
Potřetí na trůně. Když byl Oldřich roku 1033 obviněn císařem Konrádem II. z úkladů proti své osobě a sesazen, ustavilo JEJ říšské vojsko na podzim 1033 znovu českým knížetem.
Břetislav I.
Oldřich
Jaromír
last  next  Top End
 
40)
Syn Vladislava II., který mu roku 1172 předal podle principu primogenitury vládu. Dosud ovšem platilo nástupnické právo seniorátu. O knížecí hodnost se tak hlásili synové Soběslava I.
Bořivoj II
Soběslav II.
Bedřich
last  next  Top End
 
41)
Prvním historicky známý moravský vládce, zakladatel dynastie Mojmírovců. Vláda přibližně v letech 830?–846.
Mojmír I.
Rostislav
Svatopluk I.
last  next  Top End
 
42)
Syn Vratislava I., bratr Svatého Václava. je považován za skutečného zakladatele české státnosti: ražba mince, hradská soustava, územní expanze – severní část Moravy, Horní Slezsko, Krakovsko a Červené hrady (Halič) – a centralizace.
Boleslav III.
Boleslav II.
Boleslav I.
last  next  Top End
 
43)
Syn Soběslava I. Po smrti Konráda Oty se zmocnil Prahy a Čech. Proti němu ale vystoupil pražský biskup Jindřich Břetislav a vymohl u císaře Jindřicha VI., aby udělil Čechy v léno Přemyslu Otakarovi I.
Jindřich Břetislav
Bedřich
Václav II.(kníže)
last  next  Top End
 
44)
(† 9. listopadu 1034) byl český kníže (1012–1033 a 1034). Na jaře 1034 Konrád II. xxxxx propustil a vrátil mu vládu v knížectví. Jaromíra dal jeho bratr zajmout a oslepit.
Spytihněv II.
Oldřich
Břetislav I.
last  next  Top End
 
45)
Syn Albrechtra I. xxxx. Dokázal si získal podporu části panstva sliby (i úplatky), ale zemřel při obléhání hradu jednoho z rebelujících pánů, Bavora III. ze Strakonic.
Rudolf I. Habsburský
Jindřich Korutanský
Jan Lucemburský
last  next  Top End
 
46)
Syn Oty Olomouckého. V roce 1107 poslal k Bořivoji II. vyslance, který pomluvil u knížete jeho spojence, Bořivoj ztratil oporu své moci a byl nucen uprchnout do Německa. Xxxx se tak stal knížetem. Zemřel 21. září 1109.
Vladislav II.
Vladislav I.
Svatopluk Olomoucký
last  next  Top End
 
47)
Syn Bořivoje I., bratr Spytihněva I. - † 13. únor 921
Svatý Václav
Boleslav I.
Vratislav I.
last  next  Top End
 
48)
Roku 1193 propůjčil císař hodnost českého knížete. Přemysl I. proti němu táhl s vojskem. V rozhodující chvíli se však od něho odvrátila šlechta. Zemřel 15. června 1197 v Chebu.
Václav II.
Jindřich Břetislav
Vladislav Jindřich
last  next  Top End
 
49)
Syn Vratislava II. Vládu si nárokoval i Ota II. Olomoucký a získal si podporu německého krále Lothara III. Říšská vojenská výprava skončila porážkou v bitvě u Chlumce v únoru 1126. Datum úmrtí: 14 únor 1140 Hostinné
Vladislav II.(druhý český král)
Bedřich
Soběslav I.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 46,8850 sekundy
Dat:
2014-05-25 20:06:30 Nick: Vojta

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY