Sponzorované odkazy

Češká první knížata - období vlády


Popis stránky

Češká první knížata - období vlády - vyberte správné roky vládnutí z testu.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Mojmír I.
870–894
830?–846
846–870
623?–659?
last  next  Top End
 
2)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Rostislav
870–894
830?–846
623?–659?
846–870
last  next  Top End
 
3)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Svatopluk I.
846–870
870–894
894–907?
867?–889?
last  next  Top End
 
4)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Bořivoj I.
894–915
867?–889?
846–870
last  next  Top End
 
5)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kupec Sámo
830?–846
870–894
846–870
623?–659?
last  next  Top End
 
6)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Mojmír II.
867?–889?
894–907?
846–870
last  next  Top End
 
7)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Vratislav I.
935–972
921–935
915–921
846–870
last  next  Top End
 
8)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Svatý Václav
999–1002 a 1003
921–935
935–972
967/972–999
last  next  Top End
 
9)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Spytihněv I.
894–915
915–921
867?–889?
846–870
last  next  Top End
 
10)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Boleslav III.
1003–1004
1002–1003
999–1002 a 1003
1003 a 1004–1012
last  next  Top End
 
11)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Boleslav II.
1002–1003
999–1002 a 1003
967/972–999
935–972
last  next  Top End
 
12)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Vladivoj
935–972
1003–1004
1002–1003
last  next  Top End
 
13)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Jaromír
1012–1033 a 1034
846–870
935–972
1003 a 1004–1012
last  next  Top End
 
14)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Boleslav I.
967/972–999
935–972
867?–889?
846–870
last  next  Top End
 
15)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Boleslav Chrabrý
1003–1004
1033–1034
1055–1061
846–870
last  next  Top End
 
16)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Jaromír
1034–1055
1012–1033 a 1034
1033–1034
last  next  Top End
 
17)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Břetislav I.
1012–1033 a 1034
1055–1061
1034–1055
last  next  Top End
 
18)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Oldřich
1012–1033 a 1034
867?–889?
1055–1061
last  next  Top End
 
19)Čeští panovníci - období vlády
Kdy vládl kníže Spytihněv II.
1033–1034
1055–1061
1034–1055

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 47,1439 sekundy
Dat:
2017-09-16 14:19:09 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY