Sponzorované odkazy

Svatý Hostýn


Popis stránky

Svatý Hostýn - na Moravě - překrásné poutní místo uproštřed lesů - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Svatý Hostýn
Hostýn nebo též Svatý Hostýn leží v nadmořské výšce ______ m
718
1754,2
926,3
last     next      Top      End..
 
2)Svatý Hostýn
Svatý Hostýn leží v ______
Hostýnských vrších
Beskydech
Jeseníkách
last     next      Top      End..
 
3)Svatý Hostýn
Hostýn je jedním z hlavních vrcholů ______ hornatiny
Rusavské
Vizovické
Jesenické
last     next      Top      End..
 
4)Svatý Hostýn
Nachází se asi ______ km jihovýchodně od města Bystřice pod Hostýnem.
3
7
14
last     next      Top      End..
 
5)Svatý Hostýn
______ vrch je převážně pokryt smrkovým lesem
Žulový
Pískovcový
Čedičový
last     next      Top      End..
 
6)Svatý Hostýn
Část západního svahu je chráněna jako přírodní památka ______
Stráň
Rokle
Habřina
last     next      Top      End..
 
7)Svatý Hostýn
Má dva vrcholy, oba nacházející se na katastru obce ______ .
Hlinsko
Chvalčov
Bystřice pod Hostýnem
last     next      Top      End..
 
8)Svatý Hostýn
Vyšší vrchol dosahuje výšky _____ metrů nad mořem.
1250,1
823,7
734,6
last     next      Top      End..
 
9)Svatý Hostýn
Na nižším z vrcholů stojí ______ poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie.
secesní
barokní
renezanční
last     next      Top      End..
 
10)Svatý Hostýn
Původní stavba z let ______
1721–1748
1521–1548
1621–1648
last     next      Top      End..
 
11)Svatý Hostýn
byla obnovena po požáru roku ______
1722
1702
1769
last     next      Top      End..
 
12)Svatý Hostýn
a rekonstruována v letech ______
1771–1775
1841–1845
1801–1825
last     next      Top      End..
 
13)Svatý Hostýn
V roce ______ zde byl dobudován jezuitský klášter.
1791
1887
1796
last     next      Top      End..
 
14)Svatý Hostýn
Pod vrcholem se nachází pramen, podle tradice zázračně uzdravující. U něj stojí kaple z roku ______ .
1700
1644
1609
last     next      Top      End..
 
15)Svatý Hostýn
Na vyšším vrcholu ve výšce 736 m je kamenná ______
svatyně
socha
rozhledna
last     next      Top      End..
 
16)Svatý Hostýn
u níž byla v 90. letech zřízena ______ .
ubytovna pro poutníky - poutní dům
restaurace pro návštěvníky
větrná elektrárna
last     next      Top      End..
 
17)Svatý Hostýn
Na spojnici mezi oběma vrcholy se nachází ______
pramen vody
hřbitůvek
stánky se suvenýry
last     next      Top      End..
 
18)Svatý Hostýn
Jižní úbočí dvojvrší, od chrámu ke hřbitůvku, obepíná křížová cesta od Dušana ______
Jirkoviče
Jiřičky
Jurkoviče
last     next      Top      End..
 
19)Svatý Hostýn
Podle archeologických nálezů se na Hostýně nacházelo rozlehlé ______ .
pohřebiště
město
pravěké hradiště
last     next      Top      End..
 
20)Svatý Hostýn
Tato významná pravěká lokalita v prostoru Moravské brány díky své poloze hrála rozhodující roli na severojižní spojnici mezi Moravou a Slezskem, v širším měřítku mezi Baltem a Adrií, tedy na trase označované jako ______ stezka.
Baltská
Moravská
Jantarová
last     next      Top      End..
 
21)Svatý Hostýn
základ opevnění na Hostýně vybudoval již v době popelnicových polí lid kultury lužické zhruba kolem roku ______ př.n.l.,
20 000
12 000
1200
last     next      Top      End..
 
22)Svatý Hostýn
Podle poznatků z archeologických výzkumů toto opevnění vzalo za své ______
opuštěním a zchátráním
požárem
zemětřesením
last     next      Top      End..
 
23)Svatý Hostýn
Pravděpodobně již v pozdním středověku byla na vrcholu postavena kaple Panny Marie, zřejmě od ______ , které sem povolal pan Burian Žabka z Limberka, v roce 1544
rolníků
zedníků
havířů
last     next      Top      End..
 
24)Svatý Hostýn
Podle pověsti, která však byla poprvé zapsána až v roce 1665 v díle jezuity Bohuslava Balbína Diva Montis Sancti, se zde ve 13. století (1241) ukrývali lidé při velkém nájezdu ______ .
Tatarů
Turků
Avarů
last     next      Top      End..
 
25)Svatý Hostýn
V roce ______ je poprvé zmiňován Hostýn jako poutní místo, tehdejší poutě však ještě nemusely s uvedenou legendou souviset
1666
1603
1567
last     next      Top      End..
 
26)Svatý Hostýn
Roku 1658 nechává hrabě Jan z ______ rozšířit stávající kapli, nechává přistavět dvě boční kaple; jednou z nich byla kaple svatého Jiljí, dnes sv. Jana Sarkandera
Rottalu
Bítova
Helfštýna
last     next      Top      End..
 
27)Svatý Hostýn
Vnuk hraběte Jana nechává postavit na Hostýně velký chrám, roku ______ je položen základní kámen.
1764
1822
1721
last     next      Top      End..
 
28)Svatý Hostýn
______ chrám po zásahu bleskem vyhořel, byl však během dvou let opraven.
24. září 1769
12. srpna 1759
10. července 1796
last     next      Top      End..
 
29)Svatý Hostýn
1779 bylo v rámci josefínských reforem přemístěno sídlo duchovní správy na Rusavu a v roce ______ vydán zákaz poutí. Chrám byl vyklizen, včetně rozebrání střechy.
1780
1782
1784
last     next      Top      End..
 
30)Svatý Hostýn
Počátkem 19. století hostýnskou legendu znovu proslavil Václav ______
Johanka
Hanka
Pohanka
last     next      Top      End..
 
31)Svatý Hostýn
Tehdy také začaly pokusy o obnovu poutního chrámu; povolení přišlo až v roce ______ .
1841
1832
1840
last     next      Top      End..
 
32)Svatý Hostýn
V letech ______ byl chrám obnoven
1841-1850
1841-1845
1841-1842
last     next      Top      End..
 
33)Svatý Hostýn
Roku ______ byla založena Matice svatohostýnská
1890
1888
1895
last     next      Top      End..
 
34)Svatý Hostýn
Roku ______ začala stavba kamenného schodiště, které spojuje hlavní chrám s kaplí u zázračného pramene.
1918
1909
1901
last     next      Top      End..
 
35)Svatý Hostýn
Schodiště má ______ stupňů
453
351
250
last     next      Top      End..
 
36)Svatý Hostýn
Schodiště je dlouhé ______ m
143
339
242
last     next      Top      End..
 
37)Svatý Hostýn
Cesty schodiště rozdělují na ______ části
tři
čtyři
dvě
last     next      Top      End..
 
38)Svatý Hostýn
Roku 1932 byla zbudována nová silnice na vrchol, stará tzv. ______ cesta, zůstala vyhrazena turistům
Svatá
Císařská
Mariánská

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 6,2259 sekundy
Dat:
2017-11-15 01:11:05 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY