Hradisko svatého Klimenta


Popis stránky

Hradisko svatého Klimenta - na Moravě - překrásné poutní místo uproštřed lesů - vyberte správná data testu.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Hradisko svatého Klimenta má místní pojmenování ______
Hradisko
Kopeček
Klimentek
 
2)
nachází v nadmořské výšce ______ m
461
562
665
 
3)
nachází na jihozápadním vrcholku ______
Bílých Karpat
Ždánického lesa
Chřibů
 
4)
Hradisko se nachází 4 km severozápadně od obce ______
Stupava
Ježov
Osvětimany
 
5)
Na vrcholu hory jsou v současnosti ______
stěny původní tvrze
základy kostela
kostel z období Velké Moravy a kaple
 
6)
Každý rok se zde koná pouť na svátek ______ .
svatých Cyrila a Metoděje
Seslání Ducha svatého
svatého Medarda
 
7)
Hradisko je spojováno s ______ tradicí.
cyrilometodějskou
svatováclavskou
medardovskou
 
8)
Pojmenování lokality se odvíjí z tradice, že sv. Cyril a sv. Metoděj přenesli z Chersonu na toto místo ostatky ______ sv. Klimenta.
poustevníka
papeže
mnicha
 
9)
Hora byla osídlena v ___. století
3
9
6
 
10)
Ve ______ . století bylo hradisko pravděpodobně opuštěno.
13
12
15
 
11)
S Klimentkem je spojena tzv. svatoklimentská daň. Kníže Rastislav ji uložil městům Leváre a Bánovce k vydržování tzv. svatostanu sv. Klimenta a hradu ______
Cimburku
Střílky
Buchlova
 
12)
V roce ______ zde byl založen augustiniánský klášter.
1350
1249
1154
 
13)
Zánik kláštera je spojován s tažením moravských husitů, kteří v roce ______ zaútočili na Kyjov.
1430
1434
1421
 
14)
Koncem 16. století je zde připomínám už jen poustevník Jiřík Smetana z ______ .
Kostelan
Koryčan
Osvětiman
 
15)
V 19. století se začal o Klimentek zajímat osvětimanský ______ Vavřinec Jugan.
kovář
farář
stolář
 
16)
Roku ______ odkopal základy kostela, na kterých z nalezených kamenů poskládal obvodové zídky.
1884
1938
1837
 
17)
V roce ______ zde byla nalezena zlatá mince císaře Theofila z let 839 - 842, je však možné, že sem byl solidus zanesen později.
1912
1899
1801
 
18)
1903 - 1905 nalezl ______ 8 lidských koster (z 13. - 15. století), střepy nádob a kusy železa.
Jindřich Wankel
Luděk Galuška
Robert Čechmánek
 
19)
V blízkosti hradiska asi 2 km severozápadním směrem se nachází zřícenina hradu ______
Cimburk
Kozího hrádku
Střílky
 
20)
Pod hradiskem východním směrem asi 500 metrů se nachází studánka ________
svatého Gorazda
svatého Metoděje
svatého Klimenta

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 41,6700 sekundy
Dat:
2017-09-27 08:45:01 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY