Sponzorované odkazy

Hradisko svatého Klimenta


Popis stránky

Hradisko svatého Klimenta - na Moravě - překrásné poutní místo uproštřed lesů - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)
Hradisko svatého Klimenta má místní pojmenování ______
Hradisko
Klimentek
Kopeček
last  next  Top End
 
2)
nachází v nadmořské výšce ______ m
562
665
461
last  next  Top End
 
3)
nachází na jihozápadním vrcholku ______
Ždánického lesa
Chřibů
Bílých Karpat
last  next  Top End
 
4)
Hradisko se nachází 4 km severozápadně od obce ______
Ježov
Stupava
Osvětimany
last  next  Top End
 
5)
Na vrcholu hory jsou v současnosti ______
stěny původní tvrze
kostel z období Velké Moravy a kaple
základy kostela
last  next  Top End
 
6)
Každý rok se zde koná pouť na svátek ______ .
svatého Medarda
svatých Cyrila a Metoděje
Seslání Ducha svatého
last  next  Top End
 
7)
Hradisko je spojováno s ______ tradicí.
medardovskou
svatováclavskou
cyrilometodějskou
last  next  Top End
 
8)
Pojmenování lokality se odvíjí z tradice, že sv. Cyril a sv. Metoděj přenesli z Chersonu na toto místo ostatky ______ sv. Klimenta.
mnicha
papeže
poustevníka
last  next  Top End
 
9)
Hora byla osídlena v ___. století
3
9
6
last  next  Top End
 
10)
Ve ______ . století bylo hradisko pravděpodobně opuštěno.
13
12
15
last  next  Top End
 
11)
S Klimentkem je spojena tzv. svatoklimentská daň. Kníže Rastislav ji uložil městům Leváre a Bánovce k vydržování tzv. svatostanu sv. Klimenta a hradu ______
Buchlova
Střílky
Cimburku
last  next  Top End
 
12)
V roce ______ zde byl založen augustiniánský klášter.
1154
1350
1249
last  next  Top End
 
13)
Zánik kláštera je spojován s tažením moravských husitů, kteří v roce ______ zaútočili na Kyjov.
1430
1421
1434
last  next  Top End
 
14)
Koncem 16. století je zde připomínám už jen poustevník Jiřík Smetana z ______ .
Kostelan
Koryčan
Osvětiman
last  next  Top End
 
15)
V 19. století se začal o Klimentek zajímat osvětimanský ______ Vavřinec Jugan.
stolář
farář
kovář
last  next  Top End
 
16)
Roku ______ odkopal základy kostela, na kterých z nalezených kamenů poskládal obvodové zídky.
1938
1884
1837
last  next  Top End
 
17)
V roce ______ zde byla nalezena zlatá mince císaře Theofila z let 839 - 842, je však možné, že sem byl solidus zanesen později.
1899
1801
1912
last  next  Top End
 
18)
1903 - 1905 nalezl ______ 8 lidských koster (z 13. - 15. století), střepy nádob a kusy železa.
Luděk Galuška
Jindřich Wankel
Robert Čechmánek
last  next  Top End
 
19)
V blízkosti hradiska asi 2 km severozápadním směrem se nachází zřícenina hradu ______
Střílky
Cimburk
Kozího hrádku
last  next  Top End
 
20)
Pod hradiskem východním směrem asi 500 metrů se nachází studánka ________
svatého Klimenta
svatého Metoděje
svatého Gorazda

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 41,6700 sekundy
Dat:
2017-09-27 08:45:01 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY