Velehrad


Popis stránky

Velehrad - kouzelné poutní místo plné historie - vyberte správná data testu.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Velehrad
Velehrad je obec v okrese ______
Vsetín
Kroměříž
Uherské Hradiště
 
2)Velehrad
Velehrad je obec v ______ kraji
Zlínském
Jihomoravském
Olomouckém
 
3)Velehrad
Má více jak ______ obyvatel a patří k nejvýznamnějším poutním místům České republiky.
1323
7320
3324
 
4)Velehrad
V lidové tradici je ztotožňována s hlavním střediskem Velké Moravy, ______ .
Veligradem
Milogradem
Hornogradem
 
5)Velehrad
V obci se nachází nejstarší ______ opatství na Moravě
cisterciácké
kartuziánské
jezuitské
 
6)Velehrad
které náleží od roku 1890 ______
františkánům
jezuitům
kartuziánské
 
7)Velehrad
a je každoročně 5. ______ cílem Národní pouti na Velehradě
července
června
srpna
 
8)Velehrad
Pouť se koná u příležitosti svátku ______ .
svatých Cyrila a Metoděje
svatého Václava
svaté Anežky
 
9)Velehrad
Nejstarší doklad pro jméno Velehrad je až v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z r. ______ , ale bez bližší identifikace.
832
1131
928
 
10)Velehrad
V roce 1985 se na Velehrad u příležitosti Národní poutě navzdory obstrukcím ze strany státních orgánů sjelo mnohem víc lidí, než bylo za komunistického režimu zvykem (důvodem bylo, že se papež rozhodl udělit velehradské bazilice ______ ).
Zlatou korunu
Zlatý prsten
Zlatou růži
 
11)Velehrad
Nedomyšlený projev ministra kultury ______ , který označil Cyrila a Metoděje za první komunisty
Jindry
Klusáka
Jakeše
 
12)Velehrad
důsledně vynechával při řeči o nich přídomek ______ a pokusil se dát celé pouti „ten správný politický rozměr“
učitel
svatý
moudrý
 
13)Velehrad
Vše vyústilo v to, že byl ministr z tribuny ______ a celá akce přerostla v jednu z největších demonstrací odporu proti komunistickému režimu za celé období normalizace.
stažen
vypískán
shozen
 
14)Velehrad
V roce ______ navštívil Velehrad papež Jan Pavel II.
1990
1991
1989

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 19,8270 sekundy
Dat:
2017-10-26 11:57:58 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY