Velehrad


Popis stránky

Velehrad - kouzelné poutní místo plné historie - vyberte správná data testu.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Velehrad - kouzelné poutní místo plné historie - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Velehrad
Velehrad je obec v okrese ______
Uherské Hradiště
Kroměříž
Vsetín
 
2)Velehrad
Velehrad je obec v ______ kraji
Zlínském
Jihomoravském
Olomouckém
 
3)Velehrad
Má více jak ______ obyvatel a patří k nejvýznamnějším poutním místům České republiky.
3324
7320
1323
 
4)Velehrad
V lidové tradici je ztotožňována s hlavním střediskem Velké Moravy, ______ .
Milogradem
Veligradem
Hornogradem
 
5)Velehrad
V obci se nachází nejstarší ______ opatství na Moravě
kartuziánské
jezuitské
cisterciácké
 
6)Velehrad
které náleží od roku 1890 ______
kartuziánské
jezuitům
františkánům
 
7)Velehrad
a je každoročně 5. ______ cílem Národní pouti na Velehradě
srpna
července
června
 
8)Velehrad
Pouť se koná u příležitosti svátku ______ .
svatých Cyrila a Metoděje
svatého Václava
svaté Anežky
 
9)Velehrad
Nejstarší doklad pro jméno Velehrad je až v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z r. ______ , ale bez bližší identifikace.
1131
928
832
 
10)Velehrad
V roce 1985 se na Velehrad u příležitosti Národní poutě navzdory obstrukcím ze strany státních orgánů sjelo mnohem víc lidí, než bylo za komunistického režimu zvykem (důvodem bylo, že se papež rozhodl udělit velehradské bazilice ______ ).
Zlatou růži
Zlatou korunu
Zlatý prsten
 
11)Velehrad
Nedomyšlený projev ministra kultury ______ , který označil Cyrila a Metoděje za první komunisty
Klusáka
Jakeše
Jindry
 
12)Velehrad
důsledně vynechával při řeči o nich přídomek ______ a pokusil se dát celé pouti „ten správný politický rozměr“
moudrý
učitel
svatý
 
13)Velehrad
Vše vyústilo v to, že byl ministr z tribuny ______ a celá akce přerostla v jednu z největších demonstrací odporu proti komunistickému režimu za celé období normalizace.
stažen
shozen
vypískán
 
14)Velehrad
V roce ______ navštívil Velehrad papež Jan Pavel II.
1990
1991
1989

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 37,5129 sekundy
Dat:
2019-09-28 16:00:51 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet