Sponzorované odkazy

Velehrad


Popis stránky

Velehrad - kouzelné poutní místo plné historie - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Velehrad
Velehrad je obec v okrese ______
Vsetín
Uherské Hradiště
Kroměříž
last  next  Top End
 
2)Velehrad
Velehrad je obec v ______ kraji
Zlínském
Jihomoravském
Olomouckém
last  next  Top End
 
3)Velehrad
Má více jak ______ obyvatel a patří k nejvýznamnějším poutním místům České republiky.
7320
3324
1323
last  next  Top End
 
4)Velehrad
V lidové tradici je ztotožňována s hlavním střediskem Velké Moravy, ______ .
Milogradem
Veligradem
Hornogradem
last  next  Top End
 
5)Velehrad
V obci se nachází nejstarší ______ opatství na Moravě
kartuziánské
jezuitské
cisterciácké
last  next  Top End
 
6)Velehrad
které náleží od roku 1890 ______
františkánům
kartuziánské
jezuitům
last  next  Top End
 
7)Velehrad
a je každoročně 5. ______ cílem Národní pouti na Velehradě
srpna
června
července
last  next  Top End
 
8)Velehrad
Pouť se koná u příležitosti svátku ______ .
svatých Cyrila a Metoděje
svatého Václava
svaté Anežky
last  next  Top End
 
9)Velehrad
Nejstarší doklad pro jméno Velehrad je až v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z r. ______ , ale bez bližší identifikace.
928
832
1131
last  next  Top End
 
10)Velehrad
V roce 1985 se na Velehrad u příležitosti Národní poutě navzdory obstrukcím ze strany státních orgánů sjelo mnohem víc lidí, než bylo za komunistického režimu zvykem (důvodem bylo, že se papež rozhodl udělit velehradské bazilice ______ ).
Zlatou korunu
Zlatý prsten
Zlatou růži
last  next  Top End
 
11)Velehrad
Nedomyšlený projev ministra kultury ______ , který označil Cyrila a Metoděje za první komunisty
Jakeše
Klusáka
Jindry
last  next  Top End
 
12)Velehrad
důsledně vynechával při řeči o nich přídomek ______ a pokusil se dát celé pouti „ten správný politický rozměr“
moudrý
učitel
svatý
last  next  Top End
 
13)Velehrad
Vše vyústilo v to, že byl ministr z tribuny ______ a celá akce přerostla v jednu z největších demonstrací odporu proti komunistickému režimu za celé období normalizace.
shozen
vypískán
stažen
last  next  Top End
 
14)Velehrad
V roce ______ navštívil Velehrad papež Jan Pavel II.
1990
1991
1989

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 19,8270 sekundy
Dat:
2017-10-26 11:57:58 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY