České země v pravěku až do 5. století n.l. - test


Popis stránky

České země v pravěku až do 5. století n.l. - test - vyberte příslušný letopočet, rok, nebo datum k popisu.
Doporučeno nejdříve si nastudovat stránky, ze kterých test používá data.
This test using data from http:/libri.cz F. Čapek: Dějiny zemí Koruny české v datech

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)

mladý paleolit, perioda rychlého rozvoje lidstva; objevuje se člověk dnešního typu Homo sapiens sapiens

asi 250 000-40 000 let př. n. l.
750-400 let př. n. l.
40 000-10 000 let př. n. l.
last      next    Top       End...
 
2)

pozdní paleolit, krátké období na sklonku poslední doby ledové (v mladší části pozdního glaciálu); došlo k zlepšení klimatu, posunu a rozvoji fauny, častému střídání a míšení jednotlivých kulturních skupin.

10 000-8000 let př. n. l.
750-400 let př. n. l.
40 000-10 000 let př. n. l.
last      next    Top       End...
 
3)

střední paleolit, vyvíjel se člověk typu Homo sapiens (člověk rozumný, moudrý)

3500-2000 let př. n. l.
2000-750 let př. n. l.
asi 250 000-40 000 let př. n. l.
last      next    Top       End...
 
4)

mladší doba kamenná (neolit), představuje zásadní změnu způsobu života (neolitická revoluce); člověk přešel od lovu a sběru k zemědělství

asi 250 000-40 000 let př. n. l.
asi 1 000 000-250 000 let př. n. l.
6000-3500 let př. n. l.
last      next    Top       End...
 
5)

pozdní doba kamenná (eneolit), rostl počet archeologických kultur (vedle dosavadních vlivů z jihovýchodu se projevovaly i silné vlivy z jiných oblastí - například kultury nálevkovitých pohárů či osídlení lidu se šňůrovou kulturou ze severu a severovýchodu)

400-přelom letopočtu
3500-2000 let př. n. l.
10 000-8000 let př. n. l.
last      next    Top       End...
 
6)

starší doba železná - halštatské období, bronz byl nahrazován železem (lepší technologická kvalita, snadnější těžba i tavba)

8000-6000 let př. n. l.
750-400 let př. n. l.
2000-750 let př. n. l.
last      next    Top       End...
 
7)

doba bronzová, z východního Středomoří se do střední Evropy rozšířila znalost slitiny mědi a cínu

3500-2000 let př. n. l.
2000-750 let př. n. l.
6000-3500 let př. n. l.
last      next    Top       End...
 
8)

starý paleolit, během této doby osídlili lidé rodu Homo erectus (člověk vzpřímený) i střední Evropu (včetně nejpříhodnějších oblastí českých zemí - teplé krajiny České křídové tabule a jižní Moravy).

asi 1 000 000-250 000 let př. n. l.
40 000-10 000 let př. n. l.
6000-3500 let př. n. l.
last      next    Top       End...
 
9)

střední doba kamenná (mezolit), definitivně skončila doba ledová, krajina ztratila dosavadní ráz arktické tundry

400-přelom letopočtu
Počátek n. l. až 500 let n. l.
8000-6000 let př. n. l.
last      next    Top       End...
 
10)

mladší doba železná - laténské období, kryje se s pobytem a kulturou Keltů (první pojmenovaní, neanonymní obyvatelé středoevropského vnitrozemí)

400-přelom letopočtu
750-400 let př. n. l.
Počátek n. l. až 500 let n. l.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 11,8670 sekundy
Dat:
2014-05-25 20:16:03 Nick: Vojta

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY