Baroko
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Baroko - hojnost, kulaté tvary, vznešenost - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Baroko
Baroko či barok - název odvozen zřejmě z portugalštiny pérola barroca což značí perla ______
ideálního tvaru
pověstná, kterou ještě nikdo nenalezl
nepravidelného tvaru
last  next  Top End
 
2)Baroko
Baroko je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě mezi roky ______ .
1700 až 1850
1600 až 1750
1500 až 1850
last  next  Top End
 
3)Baroko
Vzniklo______ a rozšířilo se po celé Evropě a v jejích koloniích
ve Francii
v Portugalsku
v Itálii
last  next  Top End
 
4)Baroko
Podobně jako označení mnoha jiných slohů bylo i baroko pojmenováno ______
uprostřed epochy
až zpětně
na počátku epochy
last  next  Top End
 
5)Baroko
A i v tomto případě mělo toto dodatečně používané označení ______ přídech.
obdivný
odpovídající
pejorativní
last  next  Top End
 
6)Baroko
V druhé polovině osmnáctého a v devatenáctém století bylo pro baroko často používáno hanlivého označení: „sloh ______ “
copový
tlustý
sádelnatý
last  next  Top End
 
7)Baroko
Základní rysy barokního umění už jsou geneticky uloženy ______
v rokoku
v gotice
v renesančním umění
last  next  Top End
 
8)Baroko
Vznik baroka je v podstatě ______
pohrdání chudobou
ústup od křesťanství
obroda křesťanství
last  next  Top End
 
9)Baroko
Nejvýraznějším představitelem uměleckého přechodu směrem od renesančního umění k manýrismu a baroku je ______
Peter Paul Rubens
Michelangelo Buonarroti
Gian Lorenzo Bernini
last  next  Top End
 
10)Baroko
V průběhu ______ století se baroko rozšířilo do celé Evropy
15. až 19.
16. a 17.
17. a 18.
last  next  Top End
 
11)Baroko
Byl to ______ univerzální a jednotný umělecký styl celé Evropy.
první
druhý
poslední
last  next  Top End
 
12)Baroko
Malba se stává ______ .
nerealistickou
realistickou
iluzionistickou
last  next  Top End
 
13)Baroko
Architektura používá malbu k napodobení například pilastru ke zvýšení působivosti. Co je to pilastr?
napodobenina vstupní brány do nebes
architektonický prvek v podobě sloupu nebo pilíře
napodobenina zdobené hlavice sloupu
last  next  Top End
 
14)Baroko
Co si nejlépe vystihuje pojem "drapérie"?
ozdobné římsy
napodobeninu mramoru
ruzná řasení a záhyby například na šatech

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 20,3180 sekundy
Dat:
2014-05-25 20:11:38 Nick: Vojta

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY