Sponzorované odkazy

Baroko


Popis stránky

Baroko - hojnost, kulaté tvary, vznešenost - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Baroko
Baroko či barok - název odvozen zřejmě z portugalštiny pérola barroca což značí perla ______
ideálního tvaru
pověstná, kterou ještě nikdo nenalezl
nepravidelného tvaru
last     next      Top      End..
 
2)Baroko
Baroko je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě mezi roky ______ .
1700 až 1850
1600 až 1750
1500 až 1850
last     next      Top      End..
 
3)Baroko
Vzniklo______ a rozšířilo se po celé Evropě a v jejích koloniích
v Portugalsku
ve Francii
v Itálii
last     next      Top      End..
 
4)Baroko
Podobně jako označení mnoha jiných slohů bylo i baroko pojmenováno ______
uprostřed epochy
na počátku epochy
až zpětně
last     next      Top      End..
 
5)Baroko
A i v tomto případě mělo toto dodatečně používané označení ______ přídech.
odpovídající
obdivný
pejorativní
last     next      Top      End..
 
6)Baroko
V druhé polovině osmnáctého a v devatenáctém století bylo pro baroko často používáno hanlivého označení: „sloh ______ “
sádelnatý
tlustý
copový
last     next      Top      End..
 
7)Baroko
Základní rysy barokního umění už jsou geneticky uloženy ______
v gotice
v rokoku
v renesančním umění
last     next      Top      End..
 
8)Baroko
Vznik baroka je v podstatě ______
obroda křesťanství
ústup od křesťanství
pohrdání chudobou
last     next      Top      End..
 
9)Baroko
Nejvýraznějším představitelem uměleckého přechodu směrem od renesančního umění k manýrismu a baroku je ______
Peter Paul Rubens
Gian Lorenzo Bernini
Michelangelo Buonarroti
last     next      Top      End..
 
10)Baroko
V průběhu ______ století se baroko rozšířilo do celé Evropy
15. až 19.
17. a 18.
16. a 17.
last     next      Top      End..
 
11)Baroko
Byl to ______ univerzální a jednotný umělecký styl celé Evropy.
první
poslední
druhý
last     next      Top      End..
 
12)Baroko
Malba se stává ______ .
iluzionistickou
nerealistickou
realistickou
last     next      Top      End..
 
13)Baroko
Architektura používá malbu k napodobení například pilastru ke zvýšení působivosti. Co je to pilastr?
napodobenina zdobené hlavice sloupu
napodobenina vstupní brány do nebes
architektonický prvek v podobě sloupu nebo pilíře
last     next      Top      End..
 
14)Baroko
Co si nejlépe vystihuje pojem "drapérie"?
napodobeninu mramoru
ozdobné římsy
ruzná řasení a záhyby například na šatech

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 20,3180 sekundy
Dat:
2014-05-25 20:11:38 Nick: Vojta

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY