Baroko


Popis stránky

Baroko - hojnost, kulaté tvary, vznešenost - vyberte správná data testu.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Baroko - hojnost, kulaté tvary, vznešenost - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Baroko
Baroko či barok - název odvozen zřejmě z portugalštiny pérola barroca což značí perla ______
nepravidelného tvaru
ideálního tvaru
pověstná, kterou ještě nikdo nenalezl
 
2)Baroko
Baroko je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě mezi roky ______ .
1600 až 1750
1700 až 1850
1500 až 1850
 
3)Baroko
Vzniklo______ a rozšířilo se po celé Evropě a v jejích koloniích
ve Francii
v Itálii
v Portugalsku
 
4)Baroko
Podobně jako označení mnoha jiných slohů bylo i baroko pojmenováno ______
až zpětně
na počátku epochy
uprostřed epochy
 
5)Baroko
A i v tomto případě mělo toto dodatečně používané označení ______ přídech.
obdivný
odpovídající
pejorativní
 
6)Baroko
V druhé polovině osmnáctého a v devatenáctém století bylo pro baroko často používáno hanlivého označení: „sloh ______ “
sádelnatý
tlustý
copový
 
7)Baroko
Základní rysy barokního umění už jsou geneticky uloženy ______
v gotice
v renesančním umění
v rokoku
 
8)Baroko
Vznik baroka je v podstatě ______
obroda křesťanství
ústup od křesťanství
pohrdání chudobou
 
9)Baroko
Nejvýraznějším představitelem uměleckého přechodu směrem od renesančního umění k manýrismu a baroku je ______
Michelangelo Buonarroti
Peter Paul Rubens
Gian Lorenzo Bernini
 
10)Baroko
V průběhu ______ století se baroko rozšířilo do celé Evropy
17. a 18.
15. až 19.
16. a 17.
 
11)Baroko
Byl to ______ univerzální a jednotný umělecký styl celé Evropy.
první
poslední
druhý
 
12)Baroko
Malba se stává ______ .
nerealistickou
iluzionistickou
realistickou
 
13)Baroko
Architektura používá malbu k napodobení například pilastru ke zvýšení působivosti. Co je to pilastr?
napodobenina zdobené hlavice sloupu
napodobenina vstupní brány do nebes
architektonický prvek v podobě sloupu nebo pilíře
 
14)Baroko
Co si nejlépe vystihuje pojem "drapérie"?
napodobeninu mramoru
ruzná řasení a záhyby například na šatech
ozdobné římsy

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY