Gotika


Popis stránky

Gotika - lomené klenby, žebra, vysoké stavby - vyberte správná data testu.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Gotika - lomené klenby, žebra, vysoké stavby - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Gotika
Gotika je umělecký sloh plynule navazující na sloh ______
antický
renesanční
románský
 
2)Gotika
Začíná se projevovat od druhé poloviny ___. století
12
13
14
 
3)Gotika
Gotika bude uměleckým slohem po další ______ století.
dvě
čtyři
tři
 
4)Gotika
V Německu a střední Evropě trvala až do počátku ___ . století
14
15
16
 
5)Gotika
Renesance se z gotiky ______
nevyvinula
vyvinula a pokračovala v jejím duchu
 
6)Gotika
Termín gotika nebo gotický se vztahuje ______
ke Gótům
k Bohu
k nebesům
 
7)Gotika
Ve Francii byl tento sloh nazýván „style ogival“ což značí sloh ______ .
štíhlý
vysoký
lomený
 
8)Gotika
Počátky gotického slohu začínají ______
ve Francii
v Itálii
ve Španělsku
 
9)Gotika
Počátky gotického slohu jsou spojeny s vybudováním chrámu opatství v ______ poblíž Paříže
Saint-Denis
Saint-Ouen
Saint-Cloud
 
10)Gotika
Gotika na rozdíl od románského slohu ______ plného rozšíření po celé Evropě
dosáhla
nedosáhla
 
11)Gotika
Jedním ze znaků této architektury je ______ oblouk
kulatý
nízký
lomený
 
12)Gotika
Jedním ze znaků této architektury je ______
klenební žebrování
kulaté klenby
široká a nízká okna
 
13)Gotika
Co je to PŘÍPORA? ______
místo uprostřed klenby, kde se setkávají jednotlivá žebra
přizdíté pilíře z venkovní strany chrámu zachytávající obrovský tlak klenby
podpůrný článek gotického klenebního žebra zpravidla mající tvar polosloupu s vlastní patkou a hlavicí
 
14)Gotika
Klenební žebra v průběhu vývoje gotiky ______
zjistilo se, že jsou nebezpečná při odlomení některé části a pádu mezi lidi proto se přestala používat
ztratila nosnou funkci a stala se dekorativním prvkem
se stala důležitým stabilizačním prvkem celé klenby
 
15)Gotika
Mezi nejrozšířenější zdobné prvky patří fiály. Co to jsou fiály?
drobné věžičky
ozdoby nad okenními oblouky
místa kde se stýkají žebra uprostřed klenby
 
16)Gotika
Co to jsou chrliče?
žlaby odvádějící dešťovou vodu od budovy
fantastické hlavy s otevřenou hubou, které chrlily vodu stékající ze střech
zvláštní průduchy přivádějící čerstvý vzduch do katedrály
 
17)Gotika
Ve Francii se můžeme setkat s názvem katedrály Notre Dame. Co znamená tento název v češtině?
první dáma
má matka
Panna Marie
 
18)Gotika
Vrcholným projevem gotického výtvarného umění byla zpodobení ______
krále dané země
papeže
Panny Marie
 
19)Gotika
Co znamená v gotickém sochařství PIETA?
poslední večeře Páně
truchlící matka s mrtvým Kristovým tělem, sejmutým z kříže
přibijení Krista na kříž
 
20)Gotika
Objevují se na gotických obrazech zadavatelé zakázek (donátoři) díla?
ano, hlavně v pozdním období gotiky
ne, tohle bylo možné až v renesanci, která, jakoby pohrdala gotikou
 
21)Gotika
Hieronymus Bosch byl gotický malíř?
ne, renesanční
ano

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet