Gotika


Popis stránky

Gotika - lomené klenby, žebra, vysoké stavby - vyberte správná data testu.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Gotika
Gotika je umělecký sloh plynule navazující na sloh ______
renesanční
antický
románský
last     next      Top      End..
 
2)Gotika
Začíná se projevovat od druhé poloviny ___. století
14
12
13
last     next      Top      End..
 
3)Gotika
Gotika bude uměleckým slohem po další ______ století.
dvě
čtyři
tři
last     next      Top      End..
 
4)Gotika
V Německu a střední Evropě trvala až do počátku ___ . století
15
16
14
last     next      Top      End..
 
5)Gotika
Renesance se z gotiky ______
vyvinula a pokračovala v jejím duchu
nevyvinula
last     next      Top      End..
 
6)Gotika
Termín gotika nebo gotický se vztahuje ______
ke Gótům
k nebesům
k Bohu
last     next      Top      End..
 
7)Gotika
Ve Francii byl tento sloh nazýván „style ogival“ což značí sloh ______ .
vysoký
štíhlý
lomený
last     next      Top      End..
 
8)Gotika
Počátky gotického slohu začínají ______
v Itálii
ve Francii
ve Španělsku
last     next      Top      End..
 
9)Gotika
Počátky gotického slohu jsou spojeny s vybudováním chrámu opatství v ______ poblíž Paříže
Saint-Denis
Saint-Ouen
Saint-Cloud
last     next      Top      End..
 
10)Gotika
Gotika na rozdíl od románského slohu ______ plného rozšíření po celé Evropě
dosáhla
nedosáhla
last     next      Top      End..
 
11)Gotika
Jedním ze znaků této architektury je ______ oblouk
lomený
kulatý
nízký
last     next      Top      End..
 
12)Gotika
Jedním ze znaků této architektury je ______
kulaté klenby
klenební žebrování
široká a nízká okna
last     next      Top      End..
 
13)Gotika
Co je to PŘÍPORA? ______
podpůrný článek gotického klenebního žebra zpravidla mající tvar polosloupu s vlastní patkou a hlavicí
místo uprostřed klenby, kde se setkávají jednotlivá žebra
přizdíté pilíře z venkovní strany chrámu zachytávající obrovský tlak klenby
last     next      Top      End..
 
14)Gotika
Klenební žebra v průběhu vývoje gotiky ______
ztratila nosnou funkci a stala se dekorativním prvkem
se stala důležitým stabilizačním prvkem celé klenby
zjistilo se, že jsou nebezpečná při odlomení některé části a pádu mezi lidi proto se přestala používat
last     next      Top      End..
 
15)Gotika
Mezi nejrozšířenější zdobné prvky patří fiály. Co to jsou fiály?
drobné věžičky
místa kde se stýkají žebra uprostřed klenby
ozdoby nad okenními oblouky
last     next      Top      End..
 
16)Gotika
Co to jsou chrliče?
žlaby odvádějící dešťovou vodu od budovy
zvláštní průduchy přivádějící čerstvý vzduch do katedrály
fantastické hlavy s otevřenou hubou, které chrlily vodu stékající ze střech
last     next      Top      End..
 
17)Gotika
Ve Francii se můžeme setkat s názvem katedrály Notre Dame. Co znamená tento název v češtině?
Panna Marie
první dáma
má matka
last     next      Top      End..
 
18)Gotika
Vrcholným projevem gotického výtvarného umění byla zpodobení ______
papeže
krále dané země
Panny Marie
last     next      Top      End..
 
19)Gotika
Co znamená v gotickém sochařství PIETA?
přibijení Krista na kříž
poslední večeře Páně
truchlící matka s mrtvým Kristovým tělem, sejmutým z kříže
last     next      Top      End..
 
20)Gotika
Objevují se na gotických obrazech zadavatelé zakázek (donátoři) díla?
ano, hlavně v pozdním období gotiky
ne, tohle bylo možné až v renesanci, která, jakoby pohrdala gotikou
last     next      Top      End..
 
21)Gotika
Hieronymus Bosch byl gotický malíř?
ne, renesanční
ano

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 44,7849 sekundy
Dat:
2016-04-17 19:19:14 Nick: eidam

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY