Sponzorované odkazy

Renesance


Popis stránky

Renesance - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Renesance
Počátky renesance jsou obvykle kladeny do severní Itálie na přelomu ______ .
13. století a 14. století
12. století a 13. století
14. století a 15. století
last  next  Top End
 
2)Renesance
Její kolébkou bylo jednoznačně město ______ .
Florencie
Bologna
Benátky
last  next  Top End
 
3)Renesance
Hlavními příčiny vzniku tohoto uměleckého směru, resp. této doby, ______ .
ovlivnění islámským stavitelstvím
je potřeba stavět náboženské objekty novým stylem
je hospodářský rozvoj a bohatství italských měst, které získávali díky námořnímu obchodu
last  next  Top End
 
4)Renesance
Na rozšíření renesance do zaalpských zemí mělo vliv několik skutečností. Především do Říma neustále proudilo velké množství ______ , kteří se mimoděk mohli seznámit s novými myšlenkami.
politiků
poutníků
státníků
last  next  Top End
 
5)Renesance
Do Francie se renesance rozšířila vlivem francouzsko-italských válek na počátku ___. století
14
15
16
last  next  Top End
 
6)Renesance
Velkým rozdílem mezi italskou a severní renesancí je užití ______
jazyka
barev
materiálu
last  next  Top End
 
7)Renesance
V Itálii se učenci při psaní knih ______
obrátili ke klasické latině a řečtině
inspirovali se francouzštinou
zavedli moderní italštinu
last  next  Top End
 
8)Renesance
Na severu za Alpami se objevují knihy ______
výhradně v latině
v národních jazycích
většinou v němčině
last  next  Top End
 
9)Renesance
Ve středověku umělce jako individualitu ______ .
známe podle zanechaných značek
známe z podpisu na díle
neznáme
last  next  Top End
 
10)Renesance
Ve renesanci umělci ______ .
smějí podepisovat svá díla jen pokud pochází z urozených rodů
zůstávají utajeni
vystupují z anonymity a někteří dosáhnou i vysokého společenského postavení
last  next  Top End
 
11)Renesance
Přesto se obecně držela představa, že umělci jsou ______ původu
urozeného
nízkého
božského
last  next  Top End
 
12)Renesance
Typickým nemytologickým motivem obrazů převzatým z antického umění je tzv. spinario, to je? ______
znamení zvěrokruhu
dívka, která si plete cop
chlapec vytahující si z paty trn
last  next  Top End
 
13)Renesance
V malbě se začíná užívat ______
okrová barva
modrá barva
trojrozměrnost a perspektiva
last  next  Top End
 
14)Renesance
Sochaři dokážou úspěšně vyjádřit dramatičnost scény a emoce v obličeji což ve středověkém umění ______
neznáme
bylo teprve v počátcích
nebylo na tak dobré úrovni

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 40,810 sekundy
Dat:
2017-10-03 19:39:47 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY