Sponzorované odkazy

Renesance


Popis stránky

Renesance - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Renesance
Počátky renesance jsou obvykle kladeny do severní Itálie na přelomu ______ .
14. století a 15. století
13. století a 14. století
12. století a 13. století
last  next  Top End
 
2)Renesance
Její kolébkou bylo jednoznačně město ______ .
Bologna
Benátky
Florencie
last  next  Top End
 
3)Renesance
Hlavními příčiny vzniku tohoto uměleckého směru, resp. této doby, ______ .
ovlivnění islámským stavitelstvím
je hospodářský rozvoj a bohatství italských měst, které získávali díky námořnímu obchodu
je potřeba stavět náboženské objekty novým stylem
last  next  Top End
 
4)Renesance
Na rozšíření renesance do zaalpských zemí mělo vliv několik skutečností. Především do Říma neustále proudilo velké množství ______ , kteří se mimoděk mohli seznámit s novými myšlenkami.
politiků
poutníků
státníků
last  next  Top End
 
5)Renesance
Do Francie se renesance rozšířila vlivem francouzsko-italských válek na počátku ___. století
14
15
16
last  next  Top End
 
6)Renesance
Velkým rozdílem mezi italskou a severní renesancí je užití ______
barev
jazyka
materiálu
last  next  Top End
 
7)Renesance
V Itálii se učenci při psaní knih ______
obrátili ke klasické latině a řečtině
zavedli moderní italštinu
inspirovali se francouzštinou
last  next  Top End
 
8)Renesance
Na severu za Alpami se objevují knihy ______
většinou v němčině
v národních jazycích
výhradně v latině
last  next  Top End
 
9)Renesance
Ve středověku umělce jako individualitu ______ .
známe podle zanechaných značek
známe z podpisu na díle
neznáme
last  next  Top End
 
10)Renesance
Ve renesanci umělci ______ .
smějí podepisovat svá díla jen pokud pochází z urozených rodů
zůstávají utajeni
vystupují z anonymity a někteří dosáhnou i vysokého společenského postavení
last  next  Top End
 
11)Renesance
Přesto se obecně držela představa, že umělci jsou ______ původu
božského
urozeného
nízkého
last  next  Top End
 
12)Renesance
Typickým nemytologickým motivem obrazů převzatým z antického umění je tzv. spinario, to je? ______
znamení zvěrokruhu
chlapec vytahující si z paty trn
dívka, která si plete cop
last  next  Top End
 
13)Renesance
V malbě se začíná užívat ______
trojrozměrnost a perspektiva
okrová barva
modrá barva
last  next  Top End
 
14)Renesance
Sochaři dokážou úspěšně vyjádřit dramatičnost scény a emoce v obličeji což ve středověkém umění ______
nebylo na tak dobré úrovni
neznáme
bylo teprve v počátcích

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 40,810 sekundy
Dat:
2017-10-03 19:39:47 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY