Renesance


Popis stránky

Renesance - vyberte správná data testu.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Renesance
Počátky renesance jsou obvykle kladeny do severní Itálie na přelomu ______ .
12. století a 13. století
13. století a 14. století
14. století a 15. století
 
2)Renesance
Její kolébkou bylo jednoznačně město ______ .
Bologna
Florencie
Benátky
 
3)Renesance
Hlavními příčiny vzniku tohoto uměleckého směru, resp. této doby, ______ .
ovlivnění islámským stavitelstvím
je potřeba stavět náboženské objekty novým stylem
je hospodářský rozvoj a bohatství italských měst, které získávali díky námořnímu obchodu
 
4)Renesance
Na rozšíření renesance do zaalpských zemí mělo vliv několik skutečností. Především do Říma neustále proudilo velké množství ______ , kteří se mimoděk mohli seznámit s novými myšlenkami.
politiků
poutníků
státníků
 
5)Renesance
Do Francie se renesance rozšířila vlivem francouzsko-italských válek na počátku ___. století
15
16
14
 
6)Renesance
Velkým rozdílem mezi italskou a severní renesancí je užití ______
barev
jazyka
materiálu
 
7)Renesance
V Itálii se učenci při psaní knih ______
zavedli moderní italštinu
inspirovali se francouzštinou
obrátili ke klasické latině a řečtině
 
8)Renesance
Na severu za Alpami se objevují knihy ______
v národních jazycích
většinou v němčině
výhradně v latině
 
9)Renesance
Ve středověku umělce jako individualitu ______ .
neznáme
známe podle zanechaných značek
známe z podpisu na díle
 
10)Renesance
Ve renesanci umělci ______ .
vystupují z anonymity a někteří dosáhnou i vysokého společenského postavení
zůstávají utajeni
smějí podepisovat svá díla jen pokud pochází z urozených rodů
 
11)Renesance
Přesto se obecně držela představa, že umělci jsou ______ původu
božského
nízkého
urozeného
 
12)Renesance
Typickým nemytologickým motivem obrazů převzatým z antického umění je tzv. spinario, to je? ______
chlapec vytahující si z paty trn
znamení zvěrokruhu
dívka, která si plete cop
 
13)Renesance
V malbě se začíná užívat ______
modrá barva
trojrozměrnost a perspektiva
okrová barva
 
14)Renesance
Sochaři dokážou úspěšně vyjádřit dramatičnost scény a emoce v obličeji což ve středověkém umění ______
bylo teprve v počátcích
neznáme
nebylo na tak dobré úrovni

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY