Sponzorované odkazy

Renesance


Popis stránky

Renesance - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Renesance
Počátky renesance jsou obvykle kladeny do severní Itálie na přelomu ______ .
13. století a 14. století
12. století a 13. století
14. století a 15. století
last     next      Top      End..
 
2)Renesance
Její kolébkou bylo jednoznačně město ______ .
Benátky
Florencie
Bologna
last     next      Top      End..
 
3)Renesance
Hlavními příčiny vzniku tohoto uměleckého směru, resp. této doby, ______ .
ovlivnění islámským stavitelstvím
je hospodářský rozvoj a bohatství italských měst, které získávali díky námořnímu obchodu
je potřeba stavět náboženské objekty novým stylem
last     next      Top      End..
 
4)Renesance
Na rozšíření renesance do zaalpských zemí mělo vliv několik skutečností. Především do Říma neustále proudilo velké množství ______ , kteří se mimoděk mohli seznámit s novými myšlenkami.
politiků
státníků
poutníků
last     next      Top      End..
 
5)Renesance
Do Francie se renesance rozšířila vlivem francouzsko-italských válek na počátku ___. století
15
14
16
last     next      Top      End..
 
6)Renesance
Velkým rozdílem mezi italskou a severní renesancí je užití ______
materiálu
jazyka
barev
last     next      Top      End..
 
7)Renesance
V Itálii se učenci při psaní knih ______
zavedli moderní italštinu
inspirovali se francouzštinou
obrátili ke klasické latině a řečtině
last     next      Top      End..
 
8)Renesance
Na severu za Alpami se objevují knihy ______
v národních jazycích
většinou v němčině
výhradně v latině
last     next      Top      End..
 
9)Renesance
Ve středověku umělce jako individualitu ______ .
známe podle zanechaných značek
neznáme
známe z podpisu na díle
last     next      Top      End..
 
10)Renesance
Ve renesanci umělci ______ .
smějí podepisovat svá díla jen pokud pochází z urozených rodů
zůstávají utajeni
vystupují z anonymity a někteří dosáhnou i vysokého společenského postavení
last     next      Top      End..
 
11)Renesance
Přesto se obecně držela představa, že umělci jsou ______ původu
urozeného
božského
nízkého
last     next      Top      End..
 
12)Renesance
Typickým nemytologickým motivem obrazů převzatým z antického umění je tzv. spinario, to je? ______
znamení zvěrokruhu
chlapec vytahující si z paty trn
dívka, která si plete cop
last     next      Top      End..
 
13)Renesance
V malbě se začíná užívat ______
okrová barva
modrá barva
trojrozměrnost a perspektiva
last     next      Top      End..
 
14)Renesance
Sochaři dokážou úspěšně vyjádřit dramatičnost scény a emoce v obličeji což ve středověkém umění ______
bylo teprve v počátcích
nebylo na tak dobré úrovni
neznáme

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 40,810 sekundy
Dat:
2017-10-03 19:39:47 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY