Sponzorované odkazy

Románský sloh


Popis stránky

Románský sloh - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Románský sloh
Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve ______ století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy.
8. - 12.
9. - 14.
11. - 13.
last  next  Top End
 
2)Románský sloh
Na východě Evropy se v té době ______ .
prosazoval byzantský sloh
prosazovala antika
prosazovala gotika
last  next  Top End
 
3)Románský sloh
Název toho uměleckého slohu je odvozen od slova ______
Řím
Romania, oblast dnešního Rumunska, kde byly stavby v tomto slohu prvně budovány
romance
last  next  Top End
 
4)Románský sloh
Vznikl v ______ a odtud se rozšířil do Evropy
Itálii
Řecku
Persii
last  next  Top End
 
5)Románský sloh
Jedná se o klasický příklad kontemplativního přístupu k víře v první polovině středověku. Co znamená slovo kontemplativní?
hloubavý
oddaný
podřízený
last  next  Top End
 
6)Románský sloh
Šiřitelem a nositelem slohu je ______ .
církev
bohatá vrstva
stát
last  next  Top End
 
7)Románský sloh
Románské fresky působily ______
ploše
měli hloubku a dokonalé stínování
velmi dokonale a znázorňovaly každý detail
last  next  Top End
 
8)Románský sloh
Fresky se inspirovaly ______ .
miniaturami v rukopisných knihách
malbami v mešitách
egyptskými malbami v pyramidách
last  next  Top End
 
9)Románský sloh
Fresky líčily výjevy ______
z antické mytologie
ze života farnosti
z bible nebo ze života světců
last  next  Top End
 
10)Románský sloh
Kristus je znázorněn na frezkách ______ .
jako soudce, nebo vládce, většinou při posledním soudu
jako jeden z mnoha lidí a obtížně se dá rozeznat
není znázorněn, protože, jako Bůh nesmí být nikdy zobrazen
last  next  Top End
 
11)Románský sloh
Častým stavebním materiálem používaným staviteli románského slohu pro stěny ______
byl kámen a cihly
byla hlína sypaná mezi proutěné ohrady
bylo dřevo
last  next  Top End
 
12)Románský sloh
Vnější stěny kostelů ______
nebyly omítnuté
byly omítnuté blátem
byly omítnuté vápennou omítkou
last  next  Top End
 
13)Románský sloh
Kamenné zdivo staveb bylo ______
bylo neopracované
opracované pečlivě
velmi nedokonale opracované
last  next  Top End
 
14)Románský sloh
Bylo kamenné zdivo staveb řádkové?
ne, kameny byly různých rozměrů, proto nebylo možné dodržet řádkování
ano, stavitelé se snažili dodržet řádkování zdiva, jako u dnešních cihel
last  next  Top End
 
15)Románský sloh
Uplatňoval se tento styl i ve světských stavbách?
ano
ne, pouze na cirkevní stavby

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 34,8290 sekundy
Dat:
2017-10-03 19:24:24 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY