Románský sloh
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Románský sloh - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Románský sloh
Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve ______ století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy.
8. - 12.
9. - 14.
11. - 13.
last  next  Top End
 
2)Románský sloh
Na východě Evropy se v té době ______ .
prosazoval byzantský sloh
prosazovala gotika
prosazovala antika
last  next  Top End
 
3)Románský sloh
Název toho uměleckého slohu je odvozen od slova ______
Romania, oblast dnešního Rumunska, kde byly stavby v tomto slohu prvně budovány
romance
Řím
last  next  Top End
 
4)Románský sloh
Vznikl v ______ a odtud se rozšířil do Evropy
Řecku
Itálii
Persii
last  next  Top End
 
5)Románský sloh
Jedná se o klasický příklad kontemplativního přístupu k víře v první polovině středověku. Co znamená slovo kontemplativní?
hloubavý
oddaný
podřízený
last  next  Top End
 
6)Románský sloh
Šiřitelem a nositelem slohu je ______ .
církev
bohatá vrstva
stát
last  next  Top End
 
7)Románský sloh
Románské fresky působily ______
ploše
velmi dokonale a znázorňovaly každý detail
měli hloubku a dokonalé stínování
last  next  Top End
 
8)Románský sloh
Fresky se inspirovaly ______ .
miniaturami v rukopisných knihách
egyptskými malbami v pyramidách
malbami v mešitách
last  next  Top End
 
9)Románský sloh
Fresky líčily výjevy ______
z antické mytologie
ze života farnosti
z bible nebo ze života světců
last  next  Top End
 
10)Románský sloh
Kristus je znázorněn na frezkách ______ .
jako soudce, nebo vládce, většinou při posledním soudu
není znázorněn, protože, jako Bůh nesmí být nikdy zobrazen
jako jeden z mnoha lidí a obtížně se dá rozeznat
last  next  Top End
 
11)Románský sloh
Častým stavebním materiálem používaným staviteli románského slohu pro stěny ______
byl kámen a cihly
byla hlína sypaná mezi proutěné ohrady
bylo dřevo
last  next  Top End
 
12)Románský sloh
Vnější stěny kostelů ______
byly omítnuté vápennou omítkou
byly omítnuté blátem
nebyly omítnuté
last  next  Top End
 
13)Románský sloh
Kamenné zdivo staveb bylo ______
bylo neopracované
opracované pečlivě
velmi nedokonale opracované
last  next  Top End
 
14)Románský sloh
Bylo kamenné zdivo staveb řádkové?
ano, stavitelé se snažili dodržet řádkování zdiva, jako u dnešních cihel
ne, kameny byly různých rozměrů, proto nebylo možné dodržet řádkování
last  next  Top End
 
15)Románský sloh
Uplatňoval se tento styl i ve světských stavbách?
ano
ne, pouze na cirkevní stavby

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 34,8290 sekundy
Dat:
2017-10-03 19:24:24 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY