Románský sloh


Popis stránky

Románský sloh - vyberte správná data testu.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Románský sloh - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Románský sloh
Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve ______ století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy.
8. - 12.
11. - 13.
9. - 14.
 
2)Románský sloh
Na východě Evropy se v té době ______ .
prosazovala gotika
prosazoval byzantský sloh
prosazovala antika
 
3)Románský sloh
Název toho uměleckého slohu je odvozen od slova ______
Romania, oblast dnešního Rumunska, kde byly stavby v tomto slohu prvně budovány
Řím
romance
 
4)Románský sloh
Vznikl v ______ a odtud se rozšířil do Evropy
Persii
Řecku
Itálii
 
5)Románský sloh
Jedná se o klasický příklad kontemplativního přístupu k víře v první polovině středověku. Co znamená slovo kontemplativní?
podřízený
hloubavý
oddaný
 
6)Románský sloh
Šiřitelem a nositelem slohu je ______ .
bohatá vrstva
církev
stát
 
7)Románský sloh
Románské fresky působily ______
velmi dokonale a znázorňovaly každý detail
měli hloubku a dokonalé stínování
ploše
 
8)Románský sloh
Fresky se inspirovaly ______ .
egyptskými malbami v pyramidách
malbami v mešitách
miniaturami v rukopisných knihách
 
9)Románský sloh
Fresky líčily výjevy ______
ze života farnosti
z antické mytologie
z bible nebo ze života světců
 
10)Románský sloh
Kristus je znázorněn na frezkách ______ .
jako jeden z mnoha lidí a obtížně se dá rozeznat
jako soudce, nebo vládce, většinou při posledním soudu
není znázorněn, protože, jako Bůh nesmí být nikdy zobrazen
 
11)Románský sloh
Častým stavebním materiálem používaným staviteli románského slohu pro stěny ______
bylo dřevo
byla hlína sypaná mezi proutěné ohrady
byl kámen a cihly
 
12)Románský sloh
Vnější stěny kostelů ______
nebyly omítnuté
byly omítnuté blátem
byly omítnuté vápennou omítkou
 
13)Románský sloh
Kamenné zdivo staveb bylo ______
velmi nedokonale opracované
opracované pečlivě
bylo neopracované
 
14)Románský sloh
Bylo kamenné zdivo staveb řádkové?
ano, stavitelé se snažili dodržet řádkování zdiva, jako u dnešních cihel
ne, kameny byly různých rozměrů, proto nebylo možné dodržet řádkování
 
15)Románský sloh
Uplatňoval se tento styl i ve světských stavbách?
ano
ne, pouze na cirkevní stavby

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 36,6120 sekundy
Dat:
2019-12-16 17:18:02 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet