Sponzorované odkazy

Románský sloh


Popis stránky

Románský sloh - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Románský sloh
Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve ______ století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy.
8. - 12.
9. - 14.
11. - 13.
last     next      Top      End..
 
2)Románský sloh
Na východě Evropy se v té době ______ .
prosazovala gotika
prosazovala antika
prosazoval byzantský sloh
last     next      Top      End..
 
3)Románský sloh
Název toho uměleckého slohu je odvozen od slova ______
Řím
Romania, oblast dnešního Rumunska, kde byly stavby v tomto slohu prvně budovány
romance
last     next      Top      End..
 
4)Románský sloh
Vznikl v ______ a odtud se rozšířil do Evropy
Řecku
Itálii
Persii
last     next      Top      End..
 
5)Románský sloh
Jedná se o klasický příklad kontemplativního přístupu k víře v první polovině středověku. Co znamená slovo kontemplativní?
oddaný
hloubavý
podřízený
last     next      Top      End..
 
6)Románský sloh
Šiřitelem a nositelem slohu je ______ .
stát
bohatá vrstva
církev
last     next      Top      End..
 
7)Románský sloh
Románské fresky působily ______
velmi dokonale a znázorňovaly každý detail
měli hloubku a dokonalé stínování
ploše
last     next      Top      End..
 
8)Románský sloh
Fresky se inspirovaly ______ .
malbami v mešitách
egyptskými malbami v pyramidách
miniaturami v rukopisných knihách
last     next      Top      End..
 
9)Románský sloh
Fresky líčily výjevy ______
ze života farnosti
z bible nebo ze života světců
z antické mytologie
last     next      Top      End..
 
10)Románský sloh
Kristus je znázorněn na frezkách ______ .
jako jeden z mnoha lidí a obtížně se dá rozeznat
jako soudce, nebo vládce, většinou při posledním soudu
není znázorněn, protože, jako Bůh nesmí být nikdy zobrazen
last     next      Top      End..
 
11)Románský sloh
Častým stavebním materiálem používaným staviteli románského slohu pro stěny ______
byla hlína sypaná mezi proutěné ohrady
byl kámen a cihly
bylo dřevo
last     next      Top      End..
 
12)Románský sloh
Vnější stěny kostelů ______
byly omítnuté blátem
nebyly omítnuté
byly omítnuté vápennou omítkou
last     next      Top      End..
 
13)Románský sloh
Kamenné zdivo staveb bylo ______
bylo neopracované
velmi nedokonale opracované
opracované pečlivě
last     next      Top      End..
 
14)Románský sloh
Bylo kamenné zdivo staveb řádkové?
ne, kameny byly různých rozměrů, proto nebylo možné dodržet řádkování
ano, stavitelé se snažili dodržet řádkování zdiva, jako u dnešních cihel
last     next      Top      End..
 
15)Románský sloh
Uplatňoval se tento styl i ve světských stavbách?
ne, pouze na cirkevní stavby
ano

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 34,8290 sekundy
Dat:
2017-10-03 19:24:24 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY