Románský sloh


Popis stránky

Románský sloh - vyberte správná data testu.

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Románský sloh
Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve ______ století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy.
11. - 13.
9. - 14.
8. - 12.
 
2)Románský sloh
Na východě Evropy se v té době ______ .
prosazovala gotika
prosazoval byzantský sloh
prosazovala antika
 
3)Románský sloh
Název toho uměleckého slohu je odvozen od slova ______
Romania, oblast dnešního Rumunska, kde byly stavby v tomto slohu prvně budovány
Řím
romance
 
4)Románský sloh
Vznikl v ______ a odtud se rozšířil do Evropy
Řecku
Persii
Itálii
 
5)Románský sloh
Jedná se o klasický příklad kontemplativního přístupu k víře v první polovině středověku. Co znamená slovo kontemplativní?
hloubavý
oddaný
podřízený
 
6)Románský sloh
Šiřitelem a nositelem slohu je ______ .
církev
stát
bohatá vrstva
 
7)Románský sloh
Románské fresky působily ______
velmi dokonale a znázorňovaly každý detail
ploše
měli hloubku a dokonalé stínování
 
8)Románský sloh
Fresky se inspirovaly ______ .
malbami v mešitách
egyptskými malbami v pyramidách
miniaturami v rukopisných knihách
 
9)Románský sloh
Fresky líčily výjevy ______
z bible nebo ze života světců
ze života farnosti
z antické mytologie
 
10)Románský sloh
Kristus je znázorněn na frezkách ______ .
jako jeden z mnoha lidí a obtížně se dá rozeznat
jako soudce, nebo vládce, většinou při posledním soudu
není znázorněn, protože, jako Bůh nesmí být nikdy zobrazen
 
11)Románský sloh
Častým stavebním materiálem používaným staviteli románského slohu pro stěny ______
byla hlína sypaná mezi proutěné ohrady
byl kámen a cihly
bylo dřevo
 
12)Románský sloh
Vnější stěny kostelů ______
byly omítnuté vápennou omítkou
nebyly omítnuté
byly omítnuté blátem
 
13)Románský sloh
Kamenné zdivo staveb bylo ______
opracované pečlivě
velmi nedokonale opracované
bylo neopracované
 
14)Románský sloh
Bylo kamenné zdivo staveb řádkové?
ano, stavitelé se snažili dodržet řádkování zdiva, jako u dnešních cihel
ne, kameny byly různých rozměrů, proto nebylo možné dodržet řádkování
 
15)Románský sloh
Uplatňoval se tento styl i ve světských stavbách?
ne, pouze na cirkevní stavby
ano

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY