Románský sloh


Popis stránky

Románský sloh - vyberte správná data testu.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Románský sloh - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)Románský sloh
Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku ve ______ století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění v západních zemích, jižní a střední Evropy.
9. - 14.
8. - 12.
11. - 13.
 
2)Románský sloh
Na východě Evropy se v té době ______ .
prosazovala gotika
prosazovala antika
prosazoval byzantský sloh
 
3)Románský sloh
Název toho uměleckého slohu je odvozen od slova ______
Romania, oblast dnešního Rumunska, kde byly stavby v tomto slohu prvně budovány
romance
Řím
 
4)Románský sloh
Vznikl v ______ a odtud se rozšířil do Evropy
Řecku
Itálii
Persii
 
5)Románský sloh
Jedná se o klasický příklad kontemplativního přístupu k víře v první polovině středověku. Co znamená slovo kontemplativní?
podřízený
oddaný
hloubavý
 
6)Románský sloh
Šiřitelem a nositelem slohu je ______ .
bohatá vrstva
stát
církev
 
7)Románský sloh
Románské fresky působily ______
ploše
měli hloubku a dokonalé stínování
velmi dokonale a znázorňovaly každý detail
 
8)Románský sloh
Fresky se inspirovaly ______ .
malbami v mešitách
egyptskými malbami v pyramidách
miniaturami v rukopisných knihách
 
9)Románský sloh
Fresky líčily výjevy ______
z bible nebo ze života světců
ze života farnosti
z antické mytologie
 
10)Románský sloh
Kristus je znázorněn na frezkách ______ .
není znázorněn, protože, jako Bůh nesmí být nikdy zobrazen
jako jeden z mnoha lidí a obtížně se dá rozeznat
jako soudce, nebo vládce, většinou při posledním soudu
 
11)Románský sloh
Častým stavebním materiálem používaným staviteli románského slohu pro stěny ______
byl kámen a cihly
bylo dřevo
byla hlína sypaná mezi proutěné ohrady
 
12)Románský sloh
Vnější stěny kostelů ______
byly omítnuté vápennou omítkou
byly omítnuté blátem
nebyly omítnuté
 
13)Románský sloh
Kamenné zdivo staveb bylo ______
bylo neopracované
opracované pečlivě
velmi nedokonale opracované
 
14)Románský sloh
Bylo kamenné zdivo staveb řádkové?
ano, stavitelé se snažili dodržet řádkování zdiva, jako u dnešních cihel
ne, kameny byly různých rozměrů, proto nebylo možné dodržet řádkování
 
15)Románský sloh
Uplatňoval se tento styl i ve světských stavbách?
ano
ne, pouze na cirkevní stavby

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 6,6659 sekundy
Dat:
2019-11-25 19:43:28 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet