Winston Churchill - životopis díl II.
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Winston Churchill - životopis díl II. - začátky působení v armádě až První světová válka - vyberte správná data životopisného testu o Winstonu Churchillovi.
Chyba
 
1)Winston Churchill
Během svého působení v armádě se zúčastnil nejdříve boje v______ proti divokým kočovným kmenům jako člen Kitchenerovy expedice
západní Indii
Kongu
Etiopii
last  next  Top End
 
2)Winston Churchill
Poté se účastnil bojů v ______ u Omdurmánu opět pod velením Kitchenera.
Alžíru
Tunisu
Egyptě
last  next  Top End
 
3)Winston Churchill
V obou bitvách ______
nebyl zraněn
byl těžce zraněn
last  next  Top End
 
4)Winston Churchill
Již v těchto válečných událostech si přivydělával jako ______
politický pracovník
válečný dopisovatel
last  next  Top End
 
5)Winston Churchill
Po ukončení bojů v Egyptě pak dále cestoval ______ , kde působil jako válečný dopisovatel
do Argentiny
do Chile
na Kubu
last  next  Top End
 
6)Winston Churchill
V říjnu 1899 vypukla v jižní Africe búrská válka a Winston Churchill zde začal působit jako dopisovatel listu ______
The Times
Morning Post
Daily Express
last  next  Top End
 
7)Winston Churchill
Během přepadu v búrské válce obrněného vlaku byl zajat a uvězněn. Z vězení se mu podařilo uprchnout a tajně přejet vlakem ______ km až na území kontrolované Brity.
1200
100
500
last  next  Top End
 
8)Winston Churchill
V roce ______ se pokusil poprvé vstoupit do politiky, když kandidoval do Dolní sněmovny
1902
1910
1899
last  next  Top End
 
9)Winston Churchill
Bylo to ve městě Oldham, kde kandidoval za konzervativce a ______
prohrál
byl úspěšný
last  next  Top End
 
10)Winston Churchill
Poté, co Británie dosáhla jistých úspěchů, konaly se v říjnu roku 1900 nové volby, v nichž Churchill znovu kandidoval a opět ve volebním obvodu Oldham. Neváhal využít své popularity válečného hrdiny a nakonec zasedl v Dolní sněmovně do lavice za ______ . V březnu následujícího roku přednesl svůj první projev.
Britskou národní stranu
konzervativce
Liberální stranu
last  next  Top End
 
11)Winston Churchill
V roce 1904 přešel ______ , protože nesouhlasil s politikou týkající se ochranářských tarifů
k liberálům
ke konzervativcům
k labouristům
last  next  Top End
 
12)Winston Churchill
V roce 1906 vyhrála jeho strana všeobecné volby a o rok později nastoupil Churchill do funkce zástupce ministra ______
kolonií
financí
války
last  next  Top End
 
13)Winston Churchill
V této době se také Churchill sblížil s advokátem z Walesu Davidem Lloydem ______ , který se měl v budoucnosti stát jeho politických partnerem.
Smithem
Evansem
Georgem
last  next  Top End
 
14)Winston Churchill
V roce 1908 byl jmenován ministrem ______
obrany
obchodu
financí
last  next  Top End
 
15)Winston Churchill
V roce 1910 byl jmenován ministrem ______ , kde jeho působení bylo hodnoceno jako poněkud kontroverzní
vnitra
obchodu
obrany
last  next  Top End
 
16)Winston Churchill
V roce ______ se stal lordem admirality – ministrem námořnictví. Podílel se na snahách zreformovat britské loďstvo. Zřídil štáb admirality, prosadil změnu pohonu lodí z uhlí na naftu atd.
1911
1912
1914
last  next  Top End
 
17)Winston Churchill
Churchill tušil možnost konfliktu s Německem již od agadirské krize a tak předložil vládě memorandum „______ “.
Problémy bleskového vedení války
Problémy námořního vedení války
Problémy kontinentálního vedení války
last  next  Top End
 
18)Winston Churchill
Sám se účastnil vojenských akcí v Antverpách. Před první světovou válkou důrazně prosazoval, aby Británie měla převahu ______ .
na moři
ve vzduchu
na souši

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 36,409 sekundy
Dat:
2017-10-03 00:03:17 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY