Winston Churchill - životopis díl II.


Popis stránky

Winston Churchill - životopis díl II. - začátky působení v armádě až První světová válka - vyberte správná data životopisného testu o Winstonu Churchillovi.


Tipy na dárky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Winston Churchill - životopis díl II. - začátky působení v armádě až První světová válka - vyberte správná data životopisného testu o Winstonu Churchillovi.
Chyba
 
1)Winston Churchill
Během svého působení v armádě se zúčastnil nejdříve boje v______ proti divokým kočovným kmenům jako člen Kitchenerovy expedice
Etiopii
západní Indii
Kongu
 
2)Winston Churchill
Poté se účastnil bojů v ______ u Omdurmánu opět pod velením Kitchenera.
Alžíru
Tunisu
Egyptě
 
3)Winston Churchill
V obou bitvách ______
byl těžce zraněn
nebyl zraněn
 
4)Winston Churchill
Již v těchto válečných událostech si přivydělával jako ______
politický pracovník
válečný dopisovatel
 
5)Winston Churchill
Po ukončení bojů v Egyptě pak dále cestoval ______ , kde působil jako válečný dopisovatel
na Kubu
do Chile
do Argentiny
 
6)Winston Churchill
V říjnu 1899 vypukla v jižní Africe búrská válka a Winston Churchill zde začal působit jako dopisovatel listu ______
Morning Post
Daily Express
The Times
 
7)Winston Churchill
Během přepadu v búrské válce obrněného vlaku byl zajat a uvězněn. Z vězení se mu podařilo uprchnout a tajně přejet vlakem ______ km až na území kontrolované Brity.
100
1200
500
 
8)Winston Churchill
V roce ______ se pokusil poprvé vstoupit do politiky, když kandidoval do Dolní sněmovny
1902
1899
1910
 
9)Winston Churchill
Bylo to ve městě Oldham, kde kandidoval za konzervativce a ______
byl úspěšný
prohrál
 
10)Winston Churchill
Poté, co Británie dosáhla jistých úspěchů, konaly se v říjnu roku 1900 nové volby, v nichž Churchill znovu kandidoval a opět ve volebním obvodu Oldham. Neváhal využít své popularity válečného hrdiny a nakonec zasedl v Dolní sněmovně do lavice za ______ . V březnu následujícího roku přednesl svůj první projev.
Britskou národní stranu
Liberální stranu
konzervativce
 
11)Winston Churchill
V roce 1904 přešel ______ , protože nesouhlasil s politikou týkající se ochranářských tarifů
k liberálům
ke konzervativcům
k labouristům
 
12)Winston Churchill
V roce 1906 vyhrála jeho strana všeobecné volby a o rok později nastoupil Churchill do funkce zástupce ministra ______
kolonií
války
financí
 
13)Winston Churchill
V této době se také Churchill sblížil s advokátem z Walesu Davidem Lloydem ______ , který se měl v budoucnosti stát jeho politických partnerem.
Georgem
Evansem
Smithem
 
14)Winston Churchill
V roce 1908 byl jmenován ministrem ______
financí
obrany
obchodu
 
15)Winston Churchill
V roce 1910 byl jmenován ministrem ______ , kde jeho působení bylo hodnoceno jako poněkud kontroverzní
vnitra
obrany
obchodu
 
16)Winston Churchill
V roce ______ se stal lordem admirality – ministrem námořnictví. Podílel se na snahách zreformovat britské loďstvo. Zřídil štáb admirality, prosadil změnu pohonu lodí z uhlí na naftu atd.
1912
1911
1914
 
17)Winston Churchill
Churchill tušil možnost konfliktu s Německem již od agadirské krize a tak předložil vládě memorandum „______ “.
Problémy kontinentálního vedení války
Problémy námořního vedení války
Problémy bleskového vedení války
 
18)Winston Churchill
Sám se účastnil vojenských akcí v Antverpách. Před první světovou válkou důrazně prosazoval, aby Británie měla převahu ______ .
na souši
na moři
ve vzduchu

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet