Winston Churchill - životopis díl III.




This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Winston Churchill - životopis díl III. - První světová válka až rok 1922 - vyberte správná data životopisného testu o Winstonu Churchillovi.
Chyba
 
1)Winston Churchill
Patřil k hlavním tvůrcům koncepce vylodění v Gallipoli na Dardanelách, která nakonec znamenala v období první světové války jeho ______ .
největší úspěch
pád
politický růst
last  next  Top End
 
2)Winston Churchill
Turecko bylo v První světové válce spojenec ______
Ruska
Německa a Rakousko-Uherska
Velké Británie
last  next  Top End
 
3)Winston Churchill
Turecko bylo v První světové válce ______
vojensky velmi silné
průměrně vyzbrojené
relativně slabé
last  next  Top End
 
4)Winston Churchill
Jeho hlavní město Cařihrad (Konstantinopol) leželo u moře, odkryté pro zásah námořní velmoci mající převahu. Kdyby padlo, dalo se počítat s ______
dalšími tuhými boji
kapitulací celého Turecka
last  next  Top End
 
5)Winston Churchill
Pádem Turecka v I. svět. válce by došlo pro Británii ke zřízení bezpečného spojení s ______ , kam by se daly posílat transporty zbraní
Bulharskem
Rumunskem
Ruskem
last  next  Top End
 
6)Winston Churchill
Tehdejší ministr války Kitchener však plánu příliš nedůvěřoval. 18. března 1915 se podařilo loďstvu ochromit pevnost v Dardanelách. Bylo nutné okamžitě začít s invazí, ale přišel rozkaz, že se má ______
zrušit celá akce
čekat na armádu
ustoupit
last  next  Top End
 
7)Winston Churchill
Turci se zatím zkonsolidovali. Dorazily jejich posily a britové ______
se nakonec stáhly
vedli zákopovou válku
last  next  Top End
 
8)Winston Churchill
Vládní krize v Británii vyvrcholila. Konzervativci dali vládě premiéra Asquitha ultimátum – buď koalice nebo hlasování o důvěře. Premiér souhlasil s koalicí, což znamenalo mimo jiné odstoupení Churchilla, který byl pro konzervativce neúnosný, jednak jako zrádce strany a jednak kvůli nevydařené operaci v Dardanelách. Byl odvolán 18. května ______ .
1915
1914
1911
last  next  Top End
 
9)Winston Churchill
V listopadu téhož roku odešel také z funkce kancléře lancasterského vévodství a nastoupil jako reaktivovaný důstojník v hodnosti ______ do armády.
major
plukovník
generál
last  next  Top End
 
10)Winston Churchill
Odcestoval do Francie, kde byl později povýšen do hodnosti ______ .
plukovníka
podplukovníka
generála
last  next  Top End
 
11)Winston Churchill
Již v ______ roku 1916 se ale Churchill vrátil do Dolní sněmovny
dubnu
březnu
květnu
last  next  Top End
 
12)Winston Churchill
V roce ______ vstoupily Spojené státy do I. světové války
1916
1917
1918
last  next  Top End
 
13)Winston Churchill
Až 16. července 1917 nový premiér povolal Churchilla do vlády a nabídl mu buď ministerstvo pro výrobu válečného materiálu nebo nově vytvořené ministerstvo ______ .
zásobování
letectví
zpravodajství
last  next  Top End
 
14)Winston Churchill
Churchill si vybral ministerstvo ______ a následujícího dne bylo zveřejněno jeho jmenování
zásobování
zpravodajství
pro výrobu válečného materiálu
last  next  Top End
 
15)Winston Churchill
V období po říjnové revoluci v Rusku prosazoval ______ a uzavření separátního míru.
co největší zásah intervenčních vojsk (tvrdě, že bolševismus „musí být zadušen ještě v kolébce“)
podporu bolševikům
last  next  Top End
 
16)Winston Churchill
V roce 1918 proběhly v Británii nové volby a Lloyd George opět zvítězil. Tentokrát se Churchill stal ministrem ______
války
spravedlnosti
obchodu
last  next  Top End
 
17)Winston Churchill
V roce 1921 byl jmenován ministrem kolonií a v této funkci byl také jedním ze signatářů Anglo-______ smlouvy v roce 1921, která dala vzniknout ______ republice
Německé
Holandské
Irské
last  next  Top End
 
18)Winston Churchill
V roce ______ začala hospodářská krize a v krizi se ocitla vlivem vnitřních sporů i liberální strana
1925
1922
1923

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 32,3750 sekundy
Dat:
2017-10-02 23:58:10 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí





KONEC MOJE IP VYPISY