Winston Churchill - životopis díl IV.
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Winston Churchill - životopis díl IV. - rok 1922 až II. světová válka - vyberte správná data životopisného testu o Winstonu Churchillovi.
Chyba
 
1)Winston Churchill
V roce 1923 znovu neúspěšně kandidoval za liberály v Leicesteru. V roce 1924 byl zvolen v Eppingu jako „konstitualista“ již za podpory konzervativní strany a v listopadu usedl do křesla ministra financí, kde setrval ______ .
pět let
tři roky
dva roky
last  next  Top End
 
2)Winston Churchill
V roce 1925 se stal členem ______ strany.
liberální
národní
konzervativní
last  next  Top End
 
3)Winston Churchill
V roce 1925 se Británie vrátila ke zlatému standardu a o rok později vypukla generální stávka. Proč? ______
vysoký kurz libry znemožnil import a začal být nedostatek zboží
vysoký kurz libry znemožnil export
last  next  Top End
 
4)Winston Churchill
V roce 1929 padla konzervativní vláda a Churchill přešel do stínového kabinetu. Odtud Churchill odešel v roce 1930, protože nesouhlasil s ústupkovou politikou vůči ______
Rusku
Německu
Indii
last  next  Top End
 
5)Winston Churchill
Když pak konzervativci v roce 1931 vyhráli volby, ______
nabídli mu post ministra zahraničních věcí
zastával funkci ministra letectví
nenabídli mu ve vládě žádné místo a tak zůstal pouze řadovým poslancem
last  next  Top End
 
6)Winston Churchill
V této době se stal známým hlavně kvůli svým projevům v parlamentu, oponujícím vstřícné politice vlády vůči ______
Stalinovi
Hitlerovi a fašistům v Německu
Indii a její snaze získat nezávislost
last  next  Top End
 
7)Winston Churchill
Získal funkci ministra když bylo v Británii zřízeno ministerstvo pro koordinaci obrany v roce 1936? ______
ano
ne
last  next  Top End
 
8)Winston Churchill
Vroce ______ odešel premiér Baldwin a ministerským předsedou se stal Neville Chamberlain
1936
1937
1938
last  next  Top End
 
9)Winston Churchill
Od této výměny na postu premiéra byla patrna v britské zahraniční politice jistá změna. Baldwin se setkat s Hitlerem ______
nechtěl
chtěl
last  next  Top End
 
10)Winston Churchill
Chamberlain k Hitlerovi poslal již na podzim roku 1937 svého pozdějšího ministra zahraničí lorda ______
Halifaxe
Primrose
Churchilla
last  next  Top End
 
11)Winston Churchill
1. ______ 1939 bylo Polsko napadeno Německem
srpna
července
září
last  next  Top End
 
12)Winston Churchill
______ vstoupila Británie do války
6.listopadu 1941
3.září 1939
12.října 1940
last  next  Top End
 
13)Winston Churchill
Následujícího dne po vstupu Británie do války se Winston Churchill stal ______
ministrem letectví
prvním lordem admirality
ministrem obchodu
last  next  Top End
 
14)Winston Churchill
Churchill obhajoval preventivní obsazení Narviku, norského neutrálního přístavu, odkud byla vyvážena železná ruda (surovina, kterou Německo nutně potřebovalo a nedostávalo se mu jí) a švédské Kiruny, v jejíž blízkosti ležely doly na železnou rudu. Chamberlain a zbytek kabinetu s touto akcí ______
nesouhlasili
souhlasili
last  next  Top End
 
15)Winston Churchill
V květnu 1940 se stal Winston Churchill ministerským předsedou (rozhodovalo se mezi ním a lordem Halifaxem) a 13. května pronesl ve sněmovně známý projev „______ “.
Kdyby byli komunisté na Sahaře, byl by i písek na příděl
Ještě nikdy na poli lidského konfliktu nedlužilo tolik lidí tak mnoho tolika málo lidem
O krvi, dřině, potu a slzách
last  next  Top End
 
16)Winston Churchill
Od května 1940 do prosince 1941 Británie stála osamocena proti Německu a Itálii?
ano, Spojené státy ještě do války nevstoupily, Sovětský svaz uzavřel Pakt o neútočení a ostatní státy již stály mimo hru
prakticky ano, Sovětský svaz byl napaden 22. června 1941, ale až do prosince tohoto roku Rudá armáda jen ustupovala a protivníkovi nezpůsobovala vážné stráty
last  next  Top End
 
17)Winston Churchill
Churchill se také zúčastnil konferencí, kde se rozhodovalo o budoucích hranicích Evropy a Asie. Týkalo se to především konferencí v ______ , kde se Churchill snažil “hrát partii” se Stalinem za slabé podpory Roosevelta.
Teheránu, Jaltě a Paříži
Teheránu, Jaltě a Postupimi
Teheránu, Jaltě a Berlíně
last  next  Top End
 
18)Winston Churchill
Podporoval Churchill bombardování Drážďan krátce před koncem války?
byl striktně proti
nevyjádřoval se k tomu
ano
last  next  Top End
 
19)Winston Churchill
Těsně po skončení války v červnu 1945 konzervativní strana a Churchill jako její vůdce vyhráli všeobecné volby?
ano, drtivou většinou
Churchill již nestál v čele této strany, odstoupil v poslední den války
prohráli
last  next  Top End
 
20)Winston Churchill
Kdo poprvé použil pojem "železná opona"
Churchill - Fultonský projev
Stalin
Goebbels
last  next  Top End
 
21)Winston Churchill
Za kterou knihu dostal v roce 1953 Nobelovu cenu za literaturu?
The Great Battles and Leaders of the Second World War
The Second World War
The End of the Beginning
last  next  Top End
 
22)Winston Churchill
Datum úmrtí ______ Londýn
12. prosince 1957
24. ledna 1965
5. října 1952

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 56,4350 sekundy
Dat:
2017-09-18 20:01:35 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY