Adolf Hitler - životopis díl II.


Popis stránky

Adolf Hitler - životopis díl II. - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Adolf Hitler
Od první chvíle po příchodu (1913) byl Mnichovem ______ . Studovat se zde ani nepokusil
zhnusen
nadšen
last     next      Top      End..
 
2)Adolf Hitler
A ani povolávacímu rozkazu se nevyhnul______
, ale u komise byl shledán služby neschopným ze zdravotních důvodů
a byl odveden
last     next      Top      End..
 
3)Adolf Hitler
V Mnichově se jeho chudinská anabáze ______
již neopakovala
opakovala
last     next      Top      End..
 
4)Adolf Hitler
Přestože byl v Rakousku uznán neschopným pro službu v armádě, v Mnichově se pln „vlasteneckého“ (německého) nadšení přihlásil jako dobrovolník do ______ . pěšího záložního pluku u bavorské armády
16
2
1
last     next      Top      End..
 
5)Adolf Hitler
V armádě dostal důležitý úkol, ______ .
zaměrovat cíle pro dělostřelectvo a kreslit mapy
stal se z něj polní kurýr - doručoval po zákopech rozkazy
stal se z něj politruk a burcoval ve vojácích nacionální hrdost
last     next      Top      End..
 
6)Adolf Hitler
V srpnu roku ______ Železný kříž I. třídy, kterého si po zbytek života velice cenil, nosil ho stále u sebe a dával ho na odiv
1917
1918
1915
last     next      Top      End..
 
7)Adolf Hitler
Na konci I. světové války byl ______ .
poručík
kapitán
pouhý desátník
last     next      Top      End..
 
8)Adolf Hitler
V roce 1916 zasáhl zákop, ve kterém se Hitler nalézal, granát a téměř všichni muži v něm zahynuli. Hitler ale přežil se zraněním ______ .
hrudníku
nohy
lebky
last     next      Top      End..
 
9)Adolf Hitler
Sám popisoval období, které trávil ve válce, jako ______ .
dobu hrůzy a strachu
nejhorší období svého života
nejkrásnější období svého života
last     next      Top      End..
 
10)Adolf Hitler
Podle jeho kolegů z vojny prý i ______ dovolenou
potřeboval často
odmítal
rád jezdil na
last     next      Top      End..
 
11)Adolf Hitler
Na podzim roku 1918 byl odvezen po otravě plynem (v bitvě u města ______ ), po které dočasně oslepl, do lazaretu v Pomořanech.
Yper
Yperin
Yperit
last     next      Top      End..
 
12)Adolf Hitler
Zde se dozvěděl o revoluci, která 9. listopadu vedla k ______ císaře.
popravě
atentátu na
abdikaci
last     next      Top      End..
 
13)Adolf Hitler
Po tomto zjištění se prý naprosto zhroutil a začal s teorií o ničitelích nordického světa - ______
Slovanech
Židech
komunistech
last     next      Top      End..
 
14)Adolf Hitler
Kdy byla zahájena Pařížská mírová konference ve Versailles?
8. 10. 1919
18. 1. 1919
8. 11. 1919
last     next      Top      End..
 
15)Adolf Hitler
Jejím cílem bylo podepsat mírové smlouvy, jejichž podmínky diktovaly především ______
Velká Británie, USA, Francie, ale i Itálie a Japonsko.
Rusko a Černá Hora
Rakousko a Německo
last     next      Top      End..
 
16)Adolf Hitler
Mimo jiné muselo Německo odstoupit přibližně 13 % říšského území, omezit válečnou flotilu, omezit ozbrojené síly na 100 000 mužů a platit velmi vysoké finanční reparace, které činili ______ $
330 000 000
33 000 000 000
33 000 000
last     next      Top      End..
 
17)Adolf Hitler
Od roku 1918 pracoval jako ______ druhého pěšího pluku, za svou píli byl odměněn jmenováním do tiskové a informační kanceláře politického oddělení oblastního velitelství.
rozvědčík
informátor vyšetřovací komise
velitel
last     next      Top      End..
 
18)Adolf Hitler
V září 1919 dostal rozkaz, aby prošetřil činnost malé levicové Německé dělnické strany (Deutsche Arbeiterpartei, DAP). V té době neměla strana více než ______ členů.
5 000
50
500
last     next      Top      End..
 
19)Adolf Hitler
Kdo stranu DAP založil?
Anton Drexler
Josef Goebbels
paradoxně právě Adolf Hitler
last     next      Top      End..
 
20)Adolf Hitler
V roce 1920 si vzal na starost stranickou propagandu a ______ ve Festsaalu slavného Hofbräuhausu pronesl ve svém proslovu „neměnných“ 25 bodů programu DAP, ve kterém formuloval poprvé veřejně antisemitská opatření, vytvoření Velkého Německa, silnou centrální vládu, odmítnutí Versailleské smlouy, zestátnění velkých kartelů a trest smrti pro lichváře.
2. června 1921
17. března 1923
24. února 1920
last     next      Top      End..
 
21)Adolf Hitler
„Parteiadler“ – je znak NSDAP s německým orlem držícím svastiku. Co je to SVASTIKA?
věnec vítězů udělovaný v antickém Řecku
hákový kříž
věnec z dubových ratolestí
last     next      Top      End..
 
22)Adolf Hitler
V témže roce, 7. srpna, bylo na salzburském zasedání oficiálně přijato jako znak NSDAP prastaré kultovní znamení, symbol ______
dubového listu
říšské orlice
hákového kříže
last     next      Top      End..
 
23)Adolf Hitler
V roce 1921 se pokusilo vedení strany Hitlera zbavit zveřejněním pamfletu, ve kterém se mluvilo o Hitlerově touze po moci a o tom, že je ______
Žid
francouzského původu
slovanského původu
last     next      Top      End..
 
24)Adolf Hitler
Jak tento „palácový převrat“ skončil?
nezdarem
zdarem a Hitler se dočasně ocitl ve vězení

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 35,9510 sekundy
Dat:
2013-12-26 22:04:59 Nick: Katy

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY