Sponzorované odkazy

Adolf Hitler - životopis díl III.


Popis stránky

Adolf Hitler - životopis díl III. - od roku 1923 až do počátku II. světové války - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Chyba
 
1)Adolf Hitler
Na podzim 1923 se Hitler cítil natolik silný, že chtěl stále více podnikat nějaké kroky k prosazení svých cílů. Velice ovlivněn Mussoliniho pochodem na Řím se odhodlal převzít moc v Bavorsku. Došlo k tzv. „______ “.
pivnímu puči
krvavému puči
křišťálovému puči
last  next  Top End
 
2)Adolf Hitler
V roce 1923 došlo ke sporům mezi vládou v Berlíně a bavorskou vládou, která usilovala o faktickou samostatnost s pravicovou diktaturou. Při těchto sporech byla Berlínem NSDAP ______ .
legalizována
pozastavena činnost
zakázána
last  next  Top End
 
3)Adolf Hitler
V listopadu tohoto roku se kolem Hitlera shromáždila skupina mužů, mezi nimi Hermann Göring, Rudolf Hess, Ernst Röhm a Alfred Rosenberg, kteří se rozhodli provést ozbrojený puč. Hitler se pokusil převzít moc v noci z ______ listopadu.
28. na 29.
8. na 9.
18. na 19.
last  next  Top End
 
4)Adolf Hitler
Po tomto puči byl odsouzen za velezradu k ______ letům ve vězení v Landsbergu, již 20. prosince 1924 byl však podmínečně propuštěn.
dvěma
třem
pěti
last  next  Top End
 
5)Adolf Hitler
Ve vězení nadiktoval svoji knihu Mein Kampf (Můj boj) ______ , který se dal s Hitlerem dobrovolně zavřít.
Adolfu Eichmannovi
Josephu Goebbelsovi
Rudolfu Hessovi
last  next  Top End
 
6)Adolf Hitler
NSDAP byla v tuto dobu ve značném rozkladu, ale díky Hitlerovým řečnickým schopnostem, silnému antisemitismu a hospodářské krizi (vzniklé roku ______ ) strana nakonec velmi posílila a stala se postupně jednou z nejsilnějších stran v Německu
1926
1929
1927
last  next  Top End
 
7)Adolf Hitler
Ve volbách v roce 1930 získali nacisté okolo ______ % hlasů, což byl pro ně zatím nejlepší volební výsledek (v předcházejících volbách se nedostali ani na 5 %).
27
33
17
last  next  Top End
 
8)Adolf Hitler
V roce ______ skončilo Hindenburgovo úřední období a Adolf Hitler se rozhodl kandidovat na prezidenta. V té době již NSDAP obsadila klíčové posty v německé vládě.
1932
1930
1928
last  next  Top End
 
9)Adolf Hitler
Hitler byl ve volební kampani bohatě podporován ______ .
německými průmyslovými a obchodními magnáty
německým proletariátem
německou armádou
last  next  Top End
 
10)Adolf Hitler
To mu umožňovalo spolu s ______ uskutečnit bombastickou volební kampaň
Goebelsem
Hessem
Franzem von Papenem
last  next  Top End
 
11)Adolf Hitler
Během kampaně vyvinul samotný Hitler obrovské úsilí (jako první politik používal k přepravě po Německu ______ , a stihl tak promluvit i na čtyřech shromážděních během jednoho dne).
automobil
letadlo
vzducholoď
last  next  Top End
 
12)Adolf Hitler
Přesto se mu nepodařilo zvítězit. V prvním kole získal 30,1 % hlasů, zatímco Hindenburg ______ %.
32,4
49,6
31,6
last  next  Top End
 
13)Adolf Hitler
Protože ani jeden kandidát nezískal nadpoloviční většinu, rozhodovalo se ve druhém kole. Ve druhém kole získal ______ % hlasů a Hindenburg přes 53 %, což ukazuje, že si větší část národa Hitlera jako prezidenta nepřála.
47
52
36
last  next  Top End
 
14)Adolf Hitler
Po neúspěšných pokusech ve vedení vlády kancléři Brünningem, von Papenem a Schlachtem se Hindenburg pod tlakem těchto okolností rozhodl jmenovat říšským kancléřem Adolfa Hitlera. Dne ______ ho říšský prezident Hindenburg jmenoval říšským kancléřem.
20. května 1934
30. ledna 1933
10. června 1933
last  next  Top End
 
15)Adolf Hitler
Poté, co se Hitler dostal k moci, začal uskutečňovat svoji politiku a pokoušel se zlikvidovat své odpůrce. Požár Říšského sněmu z 27. února, který zinscenovali sami nacisté, mu poskytl příležitost začít s útokem na ______ .
Židy
křesťanskou opozici
komunisty
last  next  Top End
 
16)Adolf Hitler
O Hitlerově ekonomické politice ______ .
se nedá vůbec hovořit, neboť on sám ekonomickým problémům nerozuměl a ani o ně nejevil sebemenší zájem
se hovoří, jako o ekonomice, která byla velmi propracovaná a efektivní
se hovoří, že byla postavena na vyrovnaném rozpočtu
last  next  Top End
 
17)Adolf Hitler
Díky tajnému rozšiřování zbrojní výroby, budování silnic a nových továren se mu však podařilo ______
snížit zadlužení Německa
výrazně snížit nezaměstnanost, inflaci a zvýšit životní úroveň průměrné německé domácnosti
splácet reparace
last  next  Top End
 
18)Adolf Hitler
Stále silnější směřování německé ekonomiky na zbrojní výrobu však nevyhnutelně vedlo ______
k ekonomické stabilitě země
k velkým ziskům, které bylo nutno nějak investovat
k vypuknutí války
last  next  Top End
 
19)Adolf Hitler
Jak se ministr hospodářství Hjalmar Schacht snažil získávat pro Hitlera více peněz?
zvyšováním emise bankovek a vydáváním státních obligací
převážně prodejem zbraní do zahraničí
nejvíce zabavováním majetku židovských občanů
last  next  Top End
 
20)Adolf Hitler
Nedostatek devizových a zlatých rezerv by musel nakonec vést ______ .
k ozdravení německé ekonomiky
ke zhroucení německé ekonomiky
k nedostatku pracovních sil na trhu práce
last  next  Top End
 
21)Adolf Hitler
V zahraniční politice se Hitler rozhodl ______ Společnosti národů
vystoupit ze
vstoupit do
last  next  Top End
 
22)Adolf Hitler
V roce ______ se Hitler rozhodl zbavit těch členů SA a NSDAP, kteří stále ještě věřili v socialistickou revoluci a svým násilím začali znervózňovat voliče i konzervativní obchodní kruhy, které tajně podporovaly Hitlera
1934
1930
1932
last  next  Top End
 
23)Adolf Hitler
Zavraždění mnoha politických odpůrců, konkurentů ve vlastní straně a především Röhma vešlo do dějin jako Noc ______
dlouhých nožů
vůdcových mužů
krátkých mečů
last  next  Top End
 
24)Adolf Hitler
______ se Hitlerovi podařilo prosadit spojení úřadu říšského prezidenta a říšského kancléře, den nato zemřel prezident Hindenburg. Tímto se Hitler stal prakticky neomezeným vládcem Německa.
1. srpna 1934
5. ledna 1932
23. září 1933
last  next  Top End
 
25)Adolf Hitler
Dne ______ Německo vypovědělo Locarnskou smlouvu a obsadilo demilitarizované území v Porýní
7. března 1936
27. března 1933
17. března 1935
last  next  Top End
 
26)Adolf Hitler
______ Hitler vynutil souhlas rakouského kancléře k obsazení Rakouska a německá vojska okupovala Rakousko
12. března 1938
21. února 1938
15. února 1938
last  next  Top End
 
27)Adolf Hitler
Kdy došlo k Mnichovské konferenci, na které se s Velkou Británií, Francií a Itálií dohodl na anexi pohraničního území nezávislého Československa?
29. září 1938
30. září 1938
28. září 1938
last  next  Top End
 
28)Adolf Hitler
Hlavním kritikem Mnichovské dohody byl toho času ______ .
Édouard Daladier
Winston Churchil
Neville Chamberlain

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 5,6689 sekundy
Dat:
2017-09-18 19:17:39 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY