Adolf Hitler - životopis díl IV.
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Adolf Hitler - životopis díl IV. - II. světová válka - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Chyba
 
1)Adolf Hitler
Koncem března 1939 nechal Hitler ______ rozšířit návrh k úpravě sporných německo-polských otázek.
Hessem
Ribbentropem
Goebbelsem
last  next  Top End
 
2)Adolf Hitler
Záminkou pro zvyšování tlaku na Polsko byly požadavky týkající se svobodného města ______ a požadavek na koridor s exteritoriálními právy pro železnici a silnici spojující východní Prusko s Německem.
Gdynia
Szczecin
Gdaňsk
last  next  Top End
 
3)Adolf Hitler
Hitler předpokládal, že se mu podaří zastrašováním Polska dosáhnout dalších územních zisků bez boje. Po předcházejících zkušenostech s neschopností Daladiera a Chamberlaina postavit se mu na odpor, předpokládal kolaps Polska a nezájem západních spojenců. Polské vedení v čele s plukovníkem ______ ovšem bylo neústupné, a tak Hitler poprvé použil vojenskou sílu.
Jaruzelskim
Beckem
Sikorskim
last  next  Top End
 
4)Adolf Hitler
Pro ospravedlnění vpádu do Polska byl v předvečer války zinscenován incident u vysílače v ______ .
Gniewu
Gliwicích
Glinojecku
last  next  Top End
 
5)Adolf Hitler
Kdy byl podepsán se stalinským Sovětským svazem německo-sovětský pakt o neútočení a hospodářské spolupráci?
13. října 1939
21. září 1939
23. srpna 1939
last  next  Top End
 
6)Adolf Hitler
Jak se tato smlouva většinou nazývá?
Pakt Hitler-Stalin
Pakt Ribbentrop-Molotov
Německo-sovětský pakt
last  next  Top End
 
7)Adolf Hitler
Dne ______ jen těsně unikl atentátu
10. lenda 1942
30. srpna 1943
20. července 1944
last  next  Top End
 
8)Adolf Hitler
Vlastní atentát provedl plukovník ______
Baldur von Schirach
Claus Schenk von Stauffenberg
Fritz Sauckel
last  next  Top End
 
9)Adolf Hitler
Co ochránilo Hitlera před vážným zraněním a smrtí?
že se neúčastnil porady
včasné odhalení nálože
dubový stůl a posunutí tašky s naloží na jiné místo
last  next  Top End
 
10)Adolf Hitler
Po atentátu a potlačení převratu bylo popraveno více než ______ podezřelých osob
200
10
50
last  next  Top End
 
11)Adolf Hitler
Jeho manželka se jmenovala ______
Eva Braunová
Heinricha Hoffmannová
Marie Reiterová
last  next  Top End
 
12)Adolf Hitler
30. dubna 1945 spáchal Hitler sebevraždu?
Nebyla to sebevražda, ale byl otráven plynem.
Nidky nebylo zcela dokázano zda spáchal sebevraždu, nebo se mu podařilo uprchnout.
Ano a to rozkousnutím ampulky kyanidu při současném stisknutí spouště pistole (Walther PPK) ve svém bunkru v Berlíně

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 12,8369 sekundy
Dat:
2013-04-23 18:25:46 Nick: benesch

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY