Adolf Hitler - životopis díl IV.


Popis stránky

Adolf Hitler - životopis díl IV. - II. světová válka - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Adolf Hitler
Koncem března 1939 nechal Hitler ______ rozšířit návrh k úpravě sporných německo-polských otázek.
Ribbentropem
Hessem
Goebbelsem
last     next      Top      End..
 
2)Adolf Hitler
Záminkou pro zvyšování tlaku na Polsko byly požadavky týkající se svobodného města ______ a požadavek na koridor s exteritoriálními právy pro železnici a silnici spojující východní Prusko s Německem.
Gdynia
Gdaňsk
Szczecin
last     next      Top      End..
 
3)Adolf Hitler
Hitler předpokládal, že se mu podaří zastrašováním Polska dosáhnout dalších územních zisků bez boje. Po předcházejících zkušenostech s neschopností Daladiera a Chamberlaina postavit se mu na odpor, předpokládal kolaps Polska a nezájem západních spojenců. Polské vedení v čele s plukovníkem ______ ovšem bylo neústupné, a tak Hitler poprvé použil vojenskou sílu.
Beckem
Sikorskim
Jaruzelskim
last     next      Top      End..
 
4)Adolf Hitler
Pro ospravedlnění vpádu do Polska byl v předvečer války zinscenován incident u vysílače v ______ .
Glinojecku
Gniewu
Gliwicích
last     next      Top      End..
 
5)Adolf Hitler
Kdy byl podepsán se stalinským Sovětským svazem německo-sovětský pakt o neútočení a hospodářské spolupráci?
13. října 1939
23. srpna 1939
21. září 1939
last     next      Top      End..
 
6)Adolf Hitler
Jak se tato smlouva většinou nazývá?
Německo-sovětský pakt
Pakt Hitler-Stalin
Pakt Ribbentrop-Molotov
last     next      Top      End..
 
7)Adolf Hitler
Dne ______ jen těsně unikl atentátu
20. července 1944
30. srpna 1943
10. lenda 1942
last     next      Top      End..
 
8)Adolf Hitler
Vlastní atentát provedl plukovník ______
Baldur von Schirach
Claus Schenk von Stauffenberg
Fritz Sauckel
last     next      Top      End..
 
9)Adolf Hitler
Co ochránilo Hitlera před vážným zraněním a smrtí?
dubový stůl a posunutí tašky s naloží na jiné místo
včasné odhalení nálože
že se neúčastnil porady
last     next      Top      End..
 
10)Adolf Hitler
Po atentátu a potlačení převratu bylo popraveno více než ______ podezřelých osob
10
50
200
last     next      Top      End..
 
11)Adolf Hitler
Jeho manželka se jmenovala ______
Eva Braunová
Heinricha Hoffmannová
Marie Reiterová
last     next      Top      End..
 
12)Adolf Hitler
30. dubna 1945 spáchal Hitler sebevraždu?
Nebyla to sebevražda, ale byl otráven plynem.
Nidky nebylo zcela dokázano zda spáchal sebevraždu, nebo se mu podařilo uprchnout.
Ano a to rozkousnutím ampulky kyanidu při současném stisknutí spouště pistole (Walther PPK) ve svém bunkru v Berlíně

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 12,8369 sekundy
Dat:
2013-04-23 18:25:46 Nick: benesch

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY