Adolf Hitler - životopis díl IV.


Popis stránky

Adolf Hitler - životopis díl IV. - II. světová válka - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.


Tipy na dárky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Adolf Hitler - životopis díl IV. - II. světová válka - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Chyba
 
1)Adolf Hitler
Koncem března 1939 nechal Hitler ______ rozšířit návrh k úpravě sporných německo-polských otázek.
Ribbentropem
Goebbelsem
Hessem
 
2)Adolf Hitler
Záminkou pro zvyšování tlaku na Polsko byly požadavky týkající se svobodného města ______ a požadavek na koridor s exteritoriálními právy pro železnici a silnici spojující východní Prusko s Německem.
Gdynia
Gdaňsk
Szczecin
 
3)Adolf Hitler
Hitler předpokládal, že se mu podaří zastrašováním Polska dosáhnout dalších územních zisků bez boje. Po předcházejících zkušenostech s neschopností Daladiera a Chamberlaina postavit se mu na odpor, předpokládal kolaps Polska a nezájem západních spojenců. Polské vedení v čele s plukovníkem ______ ovšem bylo neústupné, a tak Hitler poprvé použil vojenskou sílu.
Jaruzelskim
Beckem
Sikorskim
 
4)Adolf Hitler
Pro ospravedlnění vpádu do Polska byl v předvečer války zinscenován incident u vysílače v ______ .
Gliwicích
Gniewu
Glinojecku
 
5)Adolf Hitler
Kdy byl podepsán se stalinským Sovětským svazem německo-sovětský pakt o neútočení a hospodářské spolupráci?
23. srpna 1939
21. září 1939
13. října 1939
 
6)Adolf Hitler
Jak se tato smlouva většinou nazývá?
Pakt Hitler-Stalin
Pakt Ribbentrop-Molotov
Německo-sovětský pakt
 
7)Adolf Hitler
Dne ______ jen těsně unikl atentátu
20. července 1944
10. lenda 1942
30. srpna 1943
 
8)Adolf Hitler
Vlastní atentát provedl plukovník ______
Claus Schenk von Stauffenberg
Fritz Sauckel
Baldur von Schirach
 
9)Adolf Hitler
Co ochránilo Hitlera před vážným zraněním a smrtí?
dubový stůl a posunutí tašky s naloží na jiné místo
že se neúčastnil porady
včasné odhalení nálože
 
10)Adolf Hitler
Po atentátu a potlačení převratu bylo popraveno více než ______ podezřelých osob
10
50
200
 
11)Adolf Hitler
Jeho manželka se jmenovala ______
Heinricha Hoffmannová
Marie Reiterová
Eva Braunová
 
12)Adolf Hitler
30. dubna 1945 spáchal Hitler sebevraždu?
Nidky nebylo zcela dokázano zda spáchal sebevraždu, nebo se mu podařilo uprchnout.
Nebyla to sebevražda, ale byl otráven plynem.
Ano a to rozkousnutím ampulky kyanidu při současném stisknutí spouště pistole (Walther PPK) ve svém bunkru v Berlíně

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet