Sponzorované odkazy

Adolf Hitler - životopis


Popis stránky

Adolf Hitler - životopis - dětsví a dospívání - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Adolf Hitler
Datum narození ______
12. 5. 1902
21. 3. 1905
20. 4. 1889
last  next  Top End
 
2)Adolf Hitler
Narodil se ______
ve Vídni - Rakousko
v Poličce na Moravě
v městečku Braunau am Inn v Rakousku nedaleko bavorských hranic
last  next  Top End
 
3)Adolf Hitler
Matka Adolfa Hitlera se jmenovala ______
Zita Hitlerová, za svobodna Bauerová
Klára Hitlerová, za svobodna Pölzlová
Marta Hitlerová, za svobodna Metzgerová
last  next  Top End
 
4)Adolf Hitler
Jeho otec Alois vlastním jménem ______ si roce 1876 změnil své příjmení na Hitler, což byla zkomolenina jména Hiedler.
Schicklgruber
Laichter
Toepfer
last  next  Top End
 
5)Adolf Hitler
Otec Adolfa Hitlera pracoval jako ______
celní inspektor
obchodník
obuvník
last  next  Top End
 
6)Adolf Hitler
Klára (matka Adolfa) byla ______ ženou Aloise Hitlera a byla jeho vzdálenou sestřenicí, nebo dokonce neteří(byla vnučkou Aloisova strýce, možná i otce Johanna Nepomuka).
třetí
první
druhou
last  next  Top End
 
7)Adolf Hitler
Hitlerův pradědeček z matčiny strany se jmenoval Johann von ______ Hüttler.
Nepomuk
Böhm
Pilsen
last  next  Top End
 
8)Adolf Hitler
Hitler se narodil jako ______ dítě ze šesti
první
druhé
čtvrté
last  next  Top End
 
9)Adolf Hitler
V době, kdy Adolf Hitler navštěvoval školu v benediktýnském klášteře v Lanbachu, zpíval ve sboru a chtěl se stát ______
knězem
mnichem
papežem
last  next  Top End
 
10)Adolf Hitler
Prospěch na základní škole měl ______
vcelku dobrý
velmi špatný
vynikající
last  next  Top End
 
11)Adolf Hitler
Dokončil střední školu v Linci?
dokončil s vyznamenáním
nedokončil
dokončil, ale bez vyznamenání
last  next  Top End
 
12)Adolf Hitler
Jaký prospěch měl na střední škole v dějepise a výtvarné výchově?
výborný
dostatečný
dobrý
last  next  Top End
 
13)Adolf Hitler
Veliký vliv na formování prvních Hitlerových nacionalistických názorů měl jeho učitel ______ Leopold Pötsch
dějepisu
němčiny
zeměpisu
last  next  Top End
 
14)Adolf Hitler
V té době se upnuly ambice Adolfa Hitlera k výtvarnému umění, ale jeho despotický otec to nechtěl připustit, protože plánoval pro syna kariéru ______ .
u státní policie
státního úředníka
důstojníka armády
last  next  Top End
 
15)Adolf Hitler
Mladý Adolf svého otce opravdu ______
nenáviděl
měl v úctě
miloval
last  next  Top End
 
16)Adolf Hitler
Jeho otec byl ______ .
velmi přísný a pořádný člověk
opilec a Adolfa (i jeho matku) občas surově bil a nadával jim
velmi slušný a hodný člověk
last  next  Top End
 
17)Adolf Hitler
Kvůli němu Hitler měl po zbytek života odpor k ______
slušným lidem
k pořádku a doržování zákonů
alkoholu
last  next  Top End
 
18)Adolf Hitler
Alois Hitler však zemřel 3. ledna 1903 na srdeční infarkt (nebo mozkovou mrtvici) a to ______
po právě prodělaném zápalu plic
po hádce s mladým Adolfem Hitlerem, který se mu stavěl na odpor a snažil se otce zabít nožem
v hospodě nad lahví alkoholu
last  next  Top End
 
19)Adolf Hitler
Adolf svou matku ______
také nenáviděl
zcela ignoroval
přímo miloval
last  next  Top End
 
20)Adolf Hitler
Přestože jeho prospěch na střední škole v Linci byl velmi špatný, byl v tu dobu ______
vášnivým fotografem a básníkem
vášnivým čtenářem knih, zvláště o historii a mytologii Německa
vášnivým organizátorem divadelních představení
last  next  Top End
 
21)Adolf Hitler
V roce 1906, ve svých 17 letech se vydal do ______ , zřejmě na popud své matky, která také do tohoto města v mládí odešla.
Salzburgu
Grazu
Vídně
last  next  Top End
 
22)Adolf Hitler
V roce 1907 se poprvé pokusil dostat se na zdejší______
Policejní akademii
Akademii výtvarných umění
Vojenskou akademii
last  next  Top End
 
23)Adolf Hitler
Byl přijat na tuto akademii? ______
ano
ne
last  next  Top End
 
24)Adolf Hitler
Stejný rok, 21. prosince zemřela Hitlerova matka Klára na rakovinu prsu. Hitler byl smrtí své milované matky velmi zdrcen. Po této tragické události se nadobro odstěhoval do ______ .
Mnichova
Berlína
Vídně
last  next  Top End
 
25)Adolf Hitler
Občas také sníval o kariéře hudebního skladatele, neboť byl sám velkým obdivovatelem ______
Richarda Wagnera
Johanna Sebastiana Bacha
Ludwiga van Beethovena
last  next  Top End
 
26)Adolf Hitler
V roce ______ se podruhé pokusil dostat na Akademii, tentokrát ho ale ani nepustili k přijímacím zkouškám. Hitler byl tím natolik zklamán, že opustil i těch několik přátel, které měl a odstěhoval se z ubytovny. Nějaký čas bydlel v pronajatém bytě, ale příštího roku mu došly peníze a skončil na ulici mezi bezdomovci
1909
1908
1910
last  next  Top End
 
27)Adolf Hitler
Takto živořil skoro ______. Asi v tuto dobu v něm začal zrát antisemitismus.
5 let
2 roky
4 roky
last  next  Top End
 
28)Adolf Hitler
V roce 1913 se rozhodl opustit Vídeň, podle jeho slov zkažené město plné marxistů a židů, a přestěhovat se do ______
Berlína
bavorského Mnichova
Norimberku
last  next  Top End
 
29)Adolf Hitler
Datum úmrtí ______
6. 5. 1945
30. 4. 1945
7. 5. 1945

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 55,9170 sekundy
Dat:
2017-10-02 23:51:51 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY