Adolf Hitler - životopis
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Adolf Hitler - životopis - dětsví a dospívání - vyberte správná data životopisného testu o Adolfu Hitlerovi.
Chyba
 
1)Adolf Hitler
Datum narození ______
21. 3. 1905
20. 4. 1889
12. 5. 1902
last  next  Top End
 
2)Adolf Hitler
Narodil se ______
v Poličce na Moravě
ve Vídni - Rakousko
v městečku Braunau am Inn v Rakousku nedaleko bavorských hranic
last  next  Top End
 
3)Adolf Hitler
Matka Adolfa Hitlera se jmenovala ______
Klára Hitlerová, za svobodna Pölzlová
Marta Hitlerová, za svobodna Metzgerová
Zita Hitlerová, za svobodna Bauerová
last  next  Top End
 
4)Adolf Hitler
Jeho otec Alois vlastním jménem ______ si roce 1876 změnil své příjmení na Hitler, což byla zkomolenina jména Hiedler.
Schicklgruber
Laichter
Toepfer
last  next  Top End
 
5)Adolf Hitler
Otec Adolfa Hitlera pracoval jako ______
obuvník
celní inspektor
obchodník
last  next  Top End
 
6)Adolf Hitler
Klára (matka Adolfa) byla ______ ženou Aloise Hitlera a byla jeho vzdálenou sestřenicí, nebo dokonce neteří(byla vnučkou Aloisova strýce, možná i otce Johanna Nepomuka).
druhou
první
třetí
last  next  Top End
 
7)Adolf Hitler
Hitlerův pradědeček z matčiny strany se jmenoval Johann von ______ Hüttler.
Pilsen
Nepomuk
Böhm
last  next  Top End
 
8)Adolf Hitler
Hitler se narodil jako ______ dítě ze šesti
čtvrté
první
druhé
last  next  Top End
 
9)Adolf Hitler
V době, kdy Adolf Hitler navštěvoval školu v benediktýnském klášteře v Lanbachu, zpíval ve sboru a chtěl se stát ______
mnichem
knězem
papežem
last  next  Top End
 
10)Adolf Hitler
Prospěch na základní škole měl ______
velmi špatný
vynikající
vcelku dobrý
last  next  Top End
 
11)Adolf Hitler
Dokončil střední školu v Linci?
nedokončil
dokončil, ale bez vyznamenání
dokončil s vyznamenáním
last  next  Top End
 
12)Adolf Hitler
Jaký prospěch měl na střední škole v dějepise a výtvarné výchově?
výborný
dostatečný
dobrý
last  next  Top End
 
13)Adolf Hitler
Veliký vliv na formování prvních Hitlerových nacionalistických názorů měl jeho učitel ______ Leopold Pötsch
dějepisu
němčiny
zeměpisu
last  next  Top End
 
14)Adolf Hitler
V té době se upnuly ambice Adolfa Hitlera k výtvarnému umění, ale jeho despotický otec to nechtěl připustit, protože plánoval pro syna kariéru ______ .
u státní policie
státního úředníka
důstojníka armády
last  next  Top End
 
15)Adolf Hitler
Mladý Adolf svého otce opravdu ______
miloval
nenáviděl
měl v úctě
last  next  Top End
 
16)Adolf Hitler
Jeho otec byl ______ .
velmi přísný a pořádný člověk
opilec a Adolfa (i jeho matku) občas surově bil a nadával jim
velmi slušný a hodný člověk
last  next  Top End
 
17)Adolf Hitler
Kvůli němu Hitler měl po zbytek života odpor k ______
slušným lidem
k pořádku a doržování zákonů
alkoholu
last  next  Top End
 
18)Adolf Hitler
Alois Hitler však zemřel 3. ledna 1903 na srdeční infarkt (nebo mozkovou mrtvici) a to ______
po hádce s mladým Adolfem Hitlerem, který se mu stavěl na odpor a snažil se otce zabít nožem
v hospodě nad lahví alkoholu
po právě prodělaném zápalu plic
last  next  Top End
 
19)Adolf Hitler
Adolf svou matku ______
zcela ignoroval
také nenáviděl
přímo miloval
last  next  Top End
 
20)Adolf Hitler
Přestože jeho prospěch na střední škole v Linci byl velmi špatný, byl v tu dobu ______
vášnivým organizátorem divadelních představení
vášnivým fotografem a básníkem
vášnivým čtenářem knih, zvláště o historii a mytologii Německa
last  next  Top End
 
21)Adolf Hitler
V roce 1906, ve svých 17 letech se vydal do ______ , zřejmě na popud své matky, která také do tohoto města v mládí odešla.
Salzburgu
Grazu
Vídně
last  next  Top End
 
22)Adolf Hitler
V roce 1907 se poprvé pokusil dostat se na zdejší______
Vojenskou akademii
Akademii výtvarných umění
Policejní akademii
last  next  Top End
 
23)Adolf Hitler
Byl přijat na tuto akademii? ______
ne
ano
last  next  Top End
 
24)Adolf Hitler
Stejný rok, 21. prosince zemřela Hitlerova matka Klára na rakovinu prsu. Hitler byl smrtí své milované matky velmi zdrcen. Po této tragické události se nadobro odstěhoval do ______ .
Berlína
Vídně
Mnichova
last  next  Top End
 
25)Adolf Hitler
Občas také sníval o kariéře hudebního skladatele, neboť byl sám velkým obdivovatelem ______
Richarda Wagnera
Ludwiga van Beethovena
Johanna Sebastiana Bacha
last  next  Top End
 
26)Adolf Hitler
V roce ______ se podruhé pokusil dostat na Akademii, tentokrát ho ale ani nepustili k přijímacím zkouškám. Hitler byl tím natolik zklamán, že opustil i těch několik přátel, které měl a odstěhoval se z ubytovny. Nějaký čas bydlel v pronajatém bytě, ale příštího roku mu došly peníze a skončil na ulici mezi bezdomovci
1909
1908
1910
last  next  Top End
 
27)Adolf Hitler
Takto živořil skoro ______. Asi v tuto dobu v něm začal zrát antisemitismus.
2 roky
4 roky
5 let
last  next  Top End
 
28)Adolf Hitler
V roce 1913 se rozhodl opustit Vídeň, podle jeho slov zkažené město plné marxistů a židů, a přestěhovat se do ______
bavorského Mnichova
Norimberku
Berlína
last  next  Top End
 
29)Adolf Hitler
Datum úmrtí ______
7. 5. 1945
30. 4. 1945
6. 5. 1945

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 55,9170 sekundy
Dat:
2017-10-02 23:51:51 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY