Sponzorované odkazy

Stalin Josif - životopis díl II.


Popis stránky

Stalin Josif - životopis díl II. - od roku 1907 po Leninovu smrt - vyberte správná data životopisného testu o Josifu Stalinovi.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Josif Stalin
V roce 1912 Lenin svolal stranickou konferenci v ______ (ovšem pouze pro své příznivce), důsledkem bylo vytvoření Ústředního výboru, jehož byl Stalin členem.
Berlíně
Helsinkách
Praze
last     next      Top      End..
 
2)Josif Stalin
Stalin poté uposlechl Leninovy výzvy doručené mu na Sibiř Ordžonikidzem a v ______ 1912 opět uprchl a stanul v čele výboru.
září
květnu
únoru
last     next      Top      End..
 
3)Josif Stalin
Krátce na to byl opět zatčen a poslán do vzdálenější oblasti ______ , ale dlouho tam nevydržel.
Gruzie
Mongolska
Sibiře
last     next      Top      End..
 
4)Josif Stalin
V letech 1912–1913 (hledán policií a bez platných dokladů) několikrát překročil rusko-rakouské hranice a pendloval mezi Krakovem, Petrohradem a Vídní. Předpokládá se, že minimálně v této době s vědomím Lenina spolupracoval s ______
carskou policií
Adolfem Hitlerem
fašisty
last     next      Top      End..
 
5)Josif Stalin
V roce 1913 byl zatčen a Ochranka s ním tentokrát neměla slitování. Skončil ve stanici ______ , jednom z nejhorších míst na Sibiři
Norilsk
Kolyma
Kurejka
last     next      Top      End..
 
6)Josif Stalin
V roce ______ využil pádu carského režimu a vrátil se do Petrohradu.
1917
1920
1916
last     next      Top      End..
 
7)Josif Stalin
Původně propagoval spojenectví se všemi stranami ______ spektra, ale po příjezdu Lenina přijal jeho ideu nesmiřitelného boje proti všem ostatním stranám a proti vládě
středního
pravého
levého
last     next      Top      End..
 
8)Josif Stalin
Ve volbách do ÚV pak získal třetí nejvyšší počet hlasů po
Leninovi a Zinověvovi
Leninovi a Molotovovi
Leninovi a Trockém
last     next      Top      End..
 
9)Josif Stalin
V květnu 1917 Lenin vytvořil čtyřčlenné byro ÚV ve složení Lenin, ______ a Stalin
Trockij, Zinověv
Zinověv, Kameněv
Kameněv, Trockij
last     next      Top      End..
 
10)Josif Stalin
Od července 1917, kdy ______ , vedl Stalin toto byro i ÚV.
se Lenin musel uchýlit do ilegality
Lenin byl Stalinem přiotráven
Lenin vážně onemocněl
last     next      Top      End..
 
11)Josif Stalin
Během říjnového převratu hrál Stalin klíčovou úlohu společně s Leninem a
Trockým
Sverdlovem
Kameněvem
last     next      Top      End..
 
12)Josif Stalin
Po uchopení moci bolševiky Lenin sestavil vládu, v níž se Stalin stal komisařem pro
vojenství
národnostní problematiku
soudnictví
last     next      Top      End..
 
13)Josif Stalin
Bolševici po revoluci zcela ovládli ______
okraje říše a obklíčili bílé
jádro říše se všemi důležitými centry a z tohoto hlediska se situace bílých jevila naprosto zoufalá
last     next      Top      End..
 
14)Josif Stalin
Stalin s Leninem proti bílým navíc použili geniální trik, když prohlásili, že národy carského impéria ______
mají nárok na sebeurčení
budou součástí nového státu
last     next      Top      End..
 
15)Josif Stalin
Tím poskytli velikou vzpruhu ______ frakcím v těchto provinciích, které tak získaly jako zastánci politiky sebeurčení v očích obyvatel veliké plus proti bílým generálům, kteří jim toto právo odpírali
fašistickým
bolševickým
menševickým
last     next      Top      End..
 
16)Josif Stalin
Stalin dostal za úkol od Lenina obranu Caricynu v Povolží a zajištění dodávek obilí pro centrální Rusko. Zde se v roce 1919 oženil s osmnáctiletou Naděždou
Krupskou
Allilujevovou
Tuchačevskou
last     next      Top      End..
 
17)Josif Stalin
Úkol zadaný Leninem nakonec
nesplnil
splnil
last     next      Top      End..
 
18)Josif Stalin
Nicméně již zde naplno používal metody, které vadily i části jeho spolustraníků. Jednalo se zejména o ______
znásilňování žen
týrání malých dětí
systematické vyvražďování rodin všech podezřelých z nedostatku loajality
last     next      Top      End..
 
19)Josif Stalin
V letech 1919–1920 se Stalin účastnil poslední velké fáze obnovy ruského impéria – úderu Rudé armády proti Polsku. Jak tohle tažení dopadlo?
smetením Polska
díky Stalinovým intrikám proti Tuchačevskému se Polsko ubránilo
last     next      Top      End..
 
20)Josif Stalin
V roce 1921 byl Stalin znovu zvolen do politbyra a o rok později se stal ______
vrchním komisařem
generálním tajemníkem strany
last     next      Top      End..
 
21)Josif Stalin
V roce 1922 se střetl ze samotným Leninem, rozbuškou se stala Stalinova idea přeměnit svazové republiky na ______ , nakonec ustoupil, ale řevnivost zůstala.
na gulagy
koncentrační tábory
autonomní oblasti
last     next      Top      End..
 
22)Josif Stalin
Lenin se pravděpodobně hodlal spojit s ______ a Stalina zničit (Stalin už byl natolik silný, že se mu mohl postavit), nicméně jeho zdravotní stav se prudce zhoršoval a mrtvice spolu s progresivní paralýzou mu znemožnily bojovat.
Tuchačevským
Dzerdžinským
Trockým
last     next      Top      End..
 
23)Josif Stalin
Stalin po smrti Lenina nabídl svoji rezignaci na funkci jenž zastával, kterou ______
výbor přijal s nadšením
ale výbor odmítl a tím si většina jeho členů vykopala vlastní hrob

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 46,840 sekundy
Dat:
2017-10-02 23:23:00 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY