Stalin Josif - životopis díl II.
This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Stalin Josif - životopis díl II. - od roku 1907 po Leninovu smrt - vyberte správná data životopisného testu o Josifu Stalinovi.
Chyba
 
1)Josif Stalin
V roce 1912 Lenin svolal stranickou konferenci v ______ (ovšem pouze pro své příznivce), důsledkem bylo vytvoření Ústředního výboru, jehož byl Stalin členem.
Helsinkách
Praze
Berlíně
last  next  Top End
 
2)Josif Stalin
Stalin poté uposlechl Leninovy výzvy doručené mu na Sibiř Ordžonikidzem a v ______ 1912 opět uprchl a stanul v čele výboru.
září
únoru
květnu
last  next  Top End
 
3)Josif Stalin
Krátce na to byl opět zatčen a poslán do vzdálenější oblasti ______ , ale dlouho tam nevydržel.
Sibiře
Gruzie
Mongolska
last  next  Top End
 
4)Josif Stalin
V letech 1912–1913 (hledán policií a bez platných dokladů) několikrát překročil rusko-rakouské hranice a pendloval mezi Krakovem, Petrohradem a Vídní. Předpokládá se, že minimálně v této době s vědomím Lenina spolupracoval s ______
Adolfem Hitlerem
fašisty
carskou policií
last  next  Top End
 
5)Josif Stalin
V roce 1913 byl zatčen a Ochranka s ním tentokrát neměla slitování. Skončil ve stanici ______ , jednom z nejhorších míst na Sibiři
Norilsk
Kolyma
Kurejka
last  next  Top End
 
6)Josif Stalin
V roce ______ využil pádu carského režimu a vrátil se do Petrohradu.
1917
1916
1920
last  next  Top End
 
7)Josif Stalin
Původně propagoval spojenectví se všemi stranami ______ spektra, ale po příjezdu Lenina přijal jeho ideu nesmiřitelného boje proti všem ostatním stranám a proti vládě
středního
levého
pravého
last  next  Top End
 
8)Josif Stalin
Ve volbách do ÚV pak získal třetí nejvyšší počet hlasů po
Leninovi a Zinověvovi
Leninovi a Trockém
Leninovi a Molotovovi
last  next  Top End
 
9)Josif Stalin
V květnu 1917 Lenin vytvořil čtyřčlenné byro ÚV ve složení Lenin, ______ a Stalin
Trockij, Zinověv
Zinověv, Kameněv
Kameněv, Trockij
last  next  Top End
 
10)Josif Stalin
Od července 1917, kdy ______ , vedl Stalin toto byro i ÚV.
Lenin byl Stalinem přiotráven
se Lenin musel uchýlit do ilegality
Lenin vážně onemocněl
last  next  Top End
 
11)Josif Stalin
Během říjnového převratu hrál Stalin klíčovou úlohu společně s Leninem a
Kameněvem
Trockým
Sverdlovem
last  next  Top End
 
12)Josif Stalin
Po uchopení moci bolševiky Lenin sestavil vládu, v níž se Stalin stal komisařem pro
vojenství
soudnictví
národnostní problematiku
last  next  Top End
 
13)Josif Stalin
Bolševici po revoluci zcela ovládli ______
jádro říše se všemi důležitými centry a z tohoto hlediska se situace bílých jevila naprosto zoufalá
okraje říše a obklíčili bílé
last  next  Top End
 
14)Josif Stalin
Stalin s Leninem proti bílým navíc použili geniální trik, když prohlásili, že národy carského impéria ______
budou součástí nového státu
mají nárok na sebeurčení
last  next  Top End
 
15)Josif Stalin
Tím poskytli velikou vzpruhu ______ frakcím v těchto provinciích, které tak získaly jako zastánci politiky sebeurčení v očích obyvatel veliké plus proti bílým generálům, kteří jim toto právo odpírali
menševickým
bolševickým
fašistickým
last  next  Top End
 
16)Josif Stalin
Stalin dostal za úkol od Lenina obranu Caricynu v Povolží a zajištění dodávek obilí pro centrální Rusko. Zde se v roce 1919 oženil s osmnáctiletou Naděždou
Allilujevovou
Krupskou
Tuchačevskou
last  next  Top End
 
17)Josif Stalin
Úkol zadaný Leninem nakonec
nesplnil
splnil
last  next  Top End
 
18)Josif Stalin
Nicméně již zde naplno používal metody, které vadily i části jeho spolustraníků. Jednalo se zejména o ______
znásilňování žen
systematické vyvražďování rodin všech podezřelých z nedostatku loajality
týrání malých dětí
last  next  Top End
 
19)Josif Stalin
V letech 1919–1920 se Stalin účastnil poslední velké fáze obnovy ruského impéria – úderu Rudé armády proti Polsku. Jak tohle tažení dopadlo?
díky Stalinovým intrikám proti Tuchačevskému se Polsko ubránilo
smetením Polska
last  next  Top End
 
20)Josif Stalin
V roce 1921 byl Stalin znovu zvolen do politbyra a o rok později se stal ______
vrchním komisařem
generálním tajemníkem strany
last  next  Top End
 
21)Josif Stalin
V roce 1922 se střetl ze samotným Leninem, rozbuškou se stala Stalinova idea přeměnit svazové republiky na ______ , nakonec ustoupil, ale řevnivost zůstala.
autonomní oblasti
na gulagy
koncentrační tábory
last  next  Top End
 
22)Josif Stalin
Lenin se pravděpodobně hodlal spojit s ______ a Stalina zničit (Stalin už byl natolik silný, že se mu mohl postavit), nicméně jeho zdravotní stav se prudce zhoršoval a mrtvice spolu s progresivní paralýzou mu znemožnily bojovat.
Trockým
Dzerdžinským
Tuchačevským
last  next  Top End
 
23)Josif Stalin
Stalin po smrti Lenina nabídl svoji rezignaci na funkci jenž zastával, kterou ______
ale výbor odmítl a tím si většina jeho členů vykopala vlastní hrob
výbor přijal s nadšením

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 46,840 sekundy
Dat:
2017-10-02 23:23:00 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY